Udržateľnosť máme v DNA

Prečo potrebujeme udržateľné ekologické mesto, bývanie a kancelárie?

VEDELI STE, ŽE...

zastavané prostredie a stavebný segment spotrebúvajú približne polovicu svetových prírodných zdrojov a predstavujú približne 40 % spotreby energie?
Približne tretina emisií skleníkových plynov vzniká pri používaní a výstavbe budov.

Našou misiou je tvoriť zdravé a živé mestá, v ktorých ľudia radi žijú a pracujú.

Zvyšujeme mieru nízkouhlíkového stavebníctva a rozvíjame služby súvisiace s riadením životného cyklu budov. Zmierňovanie zmeny klímy je kľúčovou súčasťou našej stratégie.

NAŠE CIELE V OBLASTI UDRŽATEĽNOSTI 

  • Zníženie produkcie emisií CO2 pri našich aktivitách do roku 2030 na polovicu v porovnaní s rokom 2019.
  • Posilnenie výstavby uhlíkovo neutrálnych projektov.
  • Pracujeme na vykazovaní produkcie CO2 pre všetky naše developerské projekty.

Zaviazali sme sa k iniciatíve Science Based Targets initiative (SBTi) na obmedzenie globálneho otepľovania na 1,5 stupňa v súlade s Parížskou klimatickou dohodou.

Ako prispievame k zníženiu uhlíkovej stopy?

Udržateľnými riešeniami prospievame nielen nášmu životnému prostrediu, ale pozitívne ovplyvňujeme aj komunity, ktorým slúžime. Spolu budujeme zelenšiu budúcnosť.

Podiel emisií bytového domu počas cyklu výstavby vyjadrený v percentách

MATERIÁL

Material.jpg
37%


VÝSTAVBA

Vystavby.jpg
7%

ENERGIA

Energia.jpg
53%

OPRAVY A DEMOLÁCIA

Opravy.jpg
3%

Budujeme energeticky úsporné projekty

Všetkými zelenými iniciatívami, ktoré od plánovania projektu po samotnú výstavbu zavádzame, smerujeme k dvom hlavným cieľom. Snažíme sa o budovanie udržateľných a bezpečných mestských štvrtí pre ľudí a čo najzodpovednejšie správanie sa k životnému prostrediu.

NAŠE AKTIVITY PRE ENERGETICKY ÚSPORNÉ PROJEKTY

Zaradenie našich projektov do energetickej triedy A

Snaha o získanie certifikátu BREEAM na bytové domy

Využívanie geotermálneho tepla na vykurovanie domu

Zachytávanie tepla z chladiacej klimatizácie pre vykurovanie vody v bytovom dome

Zelené strechy na podporu biodiverzity a zlepšenia klímy v okolí

Solárne panely na strechách

LED osvetlenie v spoločných priestoroch

Využívanie dažďovej vody v retenčných nádobách na polievanie zelene

Tvorba manuálov biodiverzity a ich využitie pri budovaní okolia projektov

Využívanie nepotrebnej energie z bytového domu na nabíjanie áut

Znižovanie zabudovaného CO2

Využívanie nízkoteplotného vykurovania a vysokoteplotného chladenia

Riešenie projektov s ohľadom na taxonómiu, čo v sebe zahŕňa riešenia pre zlepšenie energetickej hospodárnosti, adaptability a variability budov či  ochrany zdrojov

O nás

Neustále sa snažíme rozvíjať, zavádzať inovatívne prístupy v stavebníctve, implementovať nové prvky do svojich procesov, ale taktiež rozvíjať obchodné vzťahy a partnerstvá naprieč svojím odvetvím.

Nemáme len reči, ale aj skutky.

  • Sme členmi Slovenskej rady pre zelené budovy (SKGBC – Slovak Green Building Council), ktorá podporuje rozvoj trhu, legislatívne zmeny a osvetu na Slovensku s cieľom transformovať stavebníctvo smerom k udržateľnej výstavbe, a Americkej obchodnej komory v SR (AmCham), ktorá je zameraná na rozvoj obchodných vzťahov medzi Slovenskom a USA, ktorá prepája slovenské a americké podniky a komunity.

  • Sme členmi Platformy pre Obehové hospodárstvo, ktorej ambíciou je urýchliť prechod na zelenšie obehové Slovensko.

  • Sme hrdým spoluzakladateľom Iniciatívy za moderné drevostavby, za ktorou stojíme so Slovenskou radou pre zelené budovy (SKGBC) spolu s ďalšími združeniami, spoločnosťami a odborníkmi z akademického prostredia.

  • Snažíme sa o získanie výnimočného certifikátu BREEAM pre všetky naše budovy. Sme šťastní, že naša budova revitalizovanej národnej kultúrnej pamiatky Pradiareň 1900 získala certifikát BREEAM na úrovni Outstanding, čo je najvyššie hodnotenie kvality a výkonu budov z hľadiska šetrnosti k životnému prostrediu.

  • Spojili sme sa s Circular Slovakia verejno-súkromnou platformou na podporu obehového hospodárstva. Spája obchodné spoločnosti, vládne a znalostné inštitúcie, združenia a mimovládne organizácie s ambíciou urýchliť prechod na zelenšie a obehové Slovensko.