Umelecké dielo zóny Zwirn na námestí pred Pradiarňou 1900, Bratislava - Ružinov

Budova Pradiarne 1900 je národnou kultúrnou pamiatkou a predstavuje jedinečnú priemyselnú architektúru bývalej Bratislavskej cvernovej továrne. Je rozšírená o verejný priestor námestia s podzemnými garážami, ktoré sú súčasťou prevažne rezidenčného konceptu developerského projektu Zwirn. Viac o histórii tejto výnimočnej budovy a celého areálu sa dočítate na tejto špeciálnej stránke.

Základné informácie o súťaži

Naša vízia

Našou víziou je obohatiť námestie pred Pradiarňou 1900 a zónu Zwirn o hodnotné umelecké dielo, ktoré ako vhodný mestotvorný prvok doplní celý areál a zvýši povedomie obyvateľov a návštevníkov, ako aj hodnotu celej zóny.​

Súťaž

Druh súťaže:

 • Umelecko - architektonická 
  Kombinovaná súťaž podľa multiprofesného riešenia predmetu súťaže. 
 • Užšia 
  Vyhlásená pre vopred neurčený počet účastníkov (verejná, otvorená), ktorých okruh bude zúžený na vopred určený počet účastníkov, ktorí splnia kritériá výberu pre predloženie návrhu. 
 • 2 - kolová 
  Výberové konanie bude prebiehať v dvoch kolách, kde 1. kolo je verejné (otvorené), 2. kolo je pre užší počet účastníkov vybratých porotou.
 • Projektová 
  Vyhlasovateľ sa zaväzuje rokovať s víťazným účastníkom o zadaní zákazky. Výberové konanie vyústi do Zmluvy o dielo na dodávku a montáž umeleckého diela.

Zloženie poroty

 • doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD., rektorka VŠVU,
  nezávislá na vyhlasovateľovi
 • Mgr. Sabina Jankovičová, ArtD., teoretička umenia, SNG,
  nezávislá na vyhlasovateľovi
 • Mgr. Katarína Trnovská, ArtD., riaditeľka Galérie mesta Bratislava, 
  nezávislá na vyhlasovateľovi
 • Prof. PD Dr. et Ing. Jiří Fajt, PhD., ​Staatliche Kunstsammlungen Dresden & Technische Universität Berlin,
  nezávislý na vyhlasovateľovi
 • Igor Marko MA ARCH ARB, Marko and Placemakers,
  nezávislý na vyhlasovateľovi
 • Lukáš Musil MA Economics, RSJ Investments
  závislý na vyhlasovateľovi
 • Ing. arch. Radek Pšenička, YIT Slovakia, 
  závislý na vyhlasovateľovi


Základné míľniky súťaže:

28.6.2023 Vyhlásenie súťaže​
3.7.2023 Obhliadka miesta​
do 15.7.2023 Možnosť klásť otázky​
do 15.8.2023 Odovzdanie návrhov 1. kolo​
17.8.2023 Výber súťažiacich do užšieho 2. kola​
do 22.9.2023 Odovzdanie návrhov 2. kolo
28.9.2023 Hodnotiace rokovanie​
do 10.10.2023 Vyhlásenie výsledkov
do 30.10.2023 Podpísanie zmluvy o dielo
do 30.4.2024 Dodanie a montáž dielaObhliadka miesta:

​termín:  3.7.2023, 14:00 SEČ
miesto stretnutia:  námestie pred Pradiarňou
mapa:  tu klinkite pre zobrazenie>>
parkovanie:  podzemná garáž Pradiareň 1900 (vjazd z Košickej ul.), okolité mestské parkovanie, AS Mlynské nivy
kontakt:  sekretár súťaže,  viď Súťažné podmienky


Podklady pre súťažiacich:

 • Podmienky súťaže
 • Zadanie
 • Podklady

 • Otázky a odpovede