O YIT

O YIT

O nás

Našou snahou je už viac než 100 rokov meniť svet na miesto, kde sa dobre býva a žije. Kvalitný životný štýl a poctivé bývanie prinášame z Fínska do 10 krajín Európy, kde sme za posledných 10 rokov poskytli pohodlie domova obyvateľom viac ako 60 000 nových bytov. Pri našich stavbách kladieme dôraz na funkčnosť, kvalitu a hlavne dobrý pocit z bývania. Vyznačujú sa funkčným dizajnom a modernou nadčasovou architektúrou. Naším cieľom je byť vždy o krok vpred a udržiavať vysokú úroveň starostlivosti o klientov.

VO YIT VERÍME, ŽE ZÁKLADOM ÚSPECHU JE POCTIVÁ, ZODPOVEDNÁ A VYTRVALÁ PRÁCA.

Sme veľmi radi, že naša práca a naše projekty dosiahli uznanie odbornej, ako aj laickej verejnosti, čoho dôkazom je množstvo prestížnych ocenení získaných počas nášho pôsobenia na slovenskom trhu. 

Spoločne to dokážeme

Milan_Murcko2.jpg

Milan Murcko - Generálny riaditeľ, YIT Slovakia a.s.

Od vzniku až dodnes spolupracujeme s najkvalitnejšími odborníkmi v oblasti stavebníctva, ako aj v oblasti starostlivosti o zákazníka. 

Zároveň neustále dbáme na vytváranie príjemného prostredia pre kvalitný život. Vieme, že starostlivosť o kvalitné prostredie nekončí kolaudáciou objektu. Rovnako chceme byť ohľaduplní k životnému prostrediu a sústrediť sa na energeticky úsporné riešenia našich stavieb. 

Verím, že každodennou svedomitou a kvalitnou prácou budeme aj naďalej vždy o krok vpred a podarí sa nám splniť naše celosvetové prehlásenie, že spoločne to dokážeme – „Together we can do it”. 

Rovnako tiež verím, že pri tom budete s nami.