Architektonicko-urbanistická súťaž návrhov „YIT zóna Mlynské nivy“, 2020

Spoločnosť YIT Slovakia, vyhlasuje architektonicko-urbanistickú súťaž na riešenie lokality "YIT zóna Mlynské nivy". Cieľom súťaže je vytvoriť novú atraktívnu mestskú zónu, ktorá by doplnila už vysoko urbanizované a rýchlo sa rozvíjajúce územie Bratislavy. Vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční v júni 2020.

Lokalita a história územia

Projekt sa nachádza v oblasti bývalých lužných lesov a meandrov rieky Dunaj, ktorá dlhodobo formovala toto územie. To potvrdzujú aj bohaté štrkové sedimenty v podloží.

Kedysi cez ulicu Mlynské nivy tiekla rieka, ktorá ju pretínala na dve časti. Dunaj pritom nebol regulovaný. Jedno z jeho ramien – Malé Novozámocké rameno (nazývané neskôr aj Mlynské) tieklo jeho ľavým brehom. Mlynské rameno bolo v podstate rovnobežné s ulicami Vajanského nábrežie, Dostojevského rad a Továrenská a pokračovalo ďalej na sever. Približne na úrovni dnešnej ulice Mlynské nivy viedla cesta do Prievozu a cez vodu sa prechádzalo po drevenom moste. Celá oblasť Mlynských nív tak bola kedysi vlastne ostrovom. Na Mlynskom ramene sa vtedy nachádzali vodné mlyny, podľa ktorých táto oblasť získala svoje dnešné pomenovanie.

Identitu tohto miesta poznačil ďalší priemyselný rozvoj a v okolí sa usídlili továrne a skladové areály, ktoré definujú charakter tohto územia aj dnes. Časť už zaniknutých objektov prešla transformáciou na administratívne centrá, no územie si zachováva charakter priemyselnej zóny  bez atraktívnych priestorov pre oddych a rekreáciu.

Tesná blízkosť Dunaja a história lužných lesov poskytujú veľký potenciál pre nadviazanie na jedinečný charakter tohto územia. Na opačnej strane Dunaja sa nachádza chránené územie európskeho významu Bratislavské luhy, časť chránený areál Soví les, začínajúci pod mostom Apollo a končiaci za areálom Ekonomickej univerzity.   Vzácne chránené biotopy  dubovo-brestovo-jaseňových lesov a vŕbovo-topoľových a jelšových lesov nám napovedajú aký bol charakter územia Mlynských nív kedysi.

Vízia YIT

Zámerom súťaže je nájsť najvhodnejší architektonicko-urbanistický koncept revitalizácie územia bývalej panelárne a priľahlého priemyselného areálu na Mlynských nivách. Hlavným cieľom je premena tohto typického brownfieldu na modernú mestskú štvrť plnú pulzujúceho a rôznorodého života vrátane širokej a pestrej ponuky kvalitného bývania rôznych segmentov a kategórií vrátane kvalitného nájomného bývania. V území sa ráta aj s modernými kancelárskymi a obchodnými priestormi, potrebnou občianskou vybavenosťou, ako aj kvalitnými verejnými priestormi pre oddych, relax a regeneráciu. Projekt by sa tak mohol stať ďalším epicentrom rozvoja v západnej časti budúceho bulváru Mlynské nivy, ktorý máme ambíciu otvoriť smerom k Dunaju a Zimnému prístavu. Spoločenský a ekonomický rozvoj v symbióze s ochranou a tvorbou kvalitného životného prostredia sú základné princípy nových Mlynských nív na mape Bratislavy 21.storočia.

Súťaž

Typológia súťaže:

- architektonicko-urbanistická
- projektová
- jednokolová
- užšia (vyzvaná)
- domáca (slovensko–česká)
- odsúhlasená SKA

Plán je udeliť ceny za prvé 3 miesta a ďalšie dve odmeny.

Zloženie poroty:

Zaregistrované projektové návrhy budú vyhodnocovať zástupcovia YIT v spolupráci s odborným zástupcom Metropolitného inštitútu Bratislavy,  odborným zástupcom Mestskej časti Bratislava - Ružinov a ďalšími renomovanými architektmi:

Riadni členovia poroty

Nezávislí na vyhlasovateľovi:

- Ing. arch. Roman Žitňanský, autorizovaný architekt SKA, Metropolitného inštitútu Bratislavy
- Ing. arch. Jela Plencnerová, autorizovaná architekt SKA, mestskej časti Bratislava - Ružinov
- Ing. arch Ľubomír Závodný, autorizovaný architekt SKA
- Ing. arch. Pavel Hnilička, Dipl. NDS ETHZ, autorizovaný architekt

Závislí na vyhlasovateľovi:    

- Ing. arch. Radek Pšenička, predseda poroty
- Ing. Eva Zákopčanová
- Ing. arch. Tomáš Baník, autorizovaný architekt SKA

Náhradníci poroty
Nezávislí na vyhlasovateľovi:

- Ing. Michal Marcinov, autorizovaný krajinný architekt SKA
- Ing. arch. Štefan Polakovič, autorizovaný architekt SKA
- Ing. arch. Iľja Skoček, autorizovaný architekt SKA

Závislí na vyhlasovateľovi:

- Ing. Petra Truchla
- Ing. arch. Juraj Mišák
- Ing. arch. Martin Tribus, autorizovaný architekt SKA


Odborní poradcovia:

- Ing. Milan Janák, Simulácie Budov, s.r.o., odborný poradca v oblasti svetlotechniky,
- Ing. Tibor Schlosser, DOTIS Consult s.r.o., odborný poradca v oblasti dopravy,
- Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD., Salvis, s.r.o., odborný poradca v oblasti verejných priestorov, sociológie, krajinnej architektúry a trvalej udržateľnosti.

Vyzvaní súťažiaci:

- BOUDA MASÁR architekti s.r.o. 
- Compass, s.r.o. 
- DAM architekti s.r.o.
- DKLN, s.r.o. 
- CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o. 
- Igor PALČO s.r.o. 
- PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o.
- Sadovsky&Architects
- SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
- .team ABJ, s.r.o. + Grido Architekti, s.r.o.
- What architects s.r.o.

Základné míľniky súťaže:

- 28. 2. 2020       Vyhlásenie súťaže
- mar. - máj 2020   Komunikácia so súťažiacimi a porotcami
- 22. 5. 2020       Odovzdanie návrhov
- 09. - 10. 6. 2020  Predstavenie súťažných návrhov
- 11. 6. 2020       Vyhodnotenie súťaže - rozhodnutie poroty
- 17. 6. 2020       Slávnostné odovzdanie cien a odmien s prezentáciou víťazného návrhu/víťazných návrhov

 

Médiá

Napíšte nám

Moje obľúbené ()

Nemáte zvolené žiadne obľúbené položky.

Súhlasím s použitím mojich osobných údajov na účely zasielania obchodných ponúk a marketingových informácií o produktoch, pripravovaných projektoch a novinkách.

Kontakt

Predajné centrum
Račianska 153/A, Bratislava 831 54
Pre volania zo zahraničia: +421903999333
Zavrieť