Družstevné bývanie s YIT

Nedostali ste hypotéku alebo hľadáte byt vhodný na investovanie?
Riešením pre vás môže byť družstevné bývanie v NUPPU.

VEDELI STE, ŽE...

záujem o družstevné bývanie v Európe rastie čoraz viac? V Českej republike tak žije približne 10 % obyvateľov, vo Viedni žije v družstevných bytoch až 45 % obyvateľov.


Čo je družstevné bývanie?


Družstevné bývanie predstavuje spôsob financovania nehnuteľnosti, ktorý prináša dostupnejšie bývanie pre mnohé skupiny ľudí. Člen družstva je obyvateľom bytového domu, ktorý sa podieľa na splácaní bankového úveru bytového družstva. Každý člen má právo užívať svoj byt, zvyšok budovy a spoločné priestory sú spravované a udržiavané členmi družstva kolektívne prostredníctvom profesionálneho správcu.

Prečo prichádzame s družstevným bývaním na trh?

Objavte výhody družstevného bývania

Ikonky-01.png

NEPOTREBUJETE HYPOTÉKU

Úver od banky si berie družstvo. Jeho členovia do vzťahu s bankou nevstupujú a tá preto neposudzuje ich príjmy. Členovia hradia družstvu mesačné platby, ktorými sa úver družstva spláca.

ikona-vek.png

VEK NEROZHODUJE

Pri družstevnom bývaní nie je dôležitý váš vek. Bývanie sa tak stáva dostupným pre všetky vekové skupiny, od mladých až po seniorov.

Ikonky-03.png

STAČÍ VÁM IBA 20 %

Na získanie podielu v bytovom družstve vám stačí 20 % kúpnej ceny bytu.

Ikonky-04.png

OSOBNÉ VLASTNÍCTVO

Po splatení celej kúpnej ceny bytu formou mesačných úhrad alebo jednorazovým doplatením kúpnej ceny nadobudnete nehnuteľnosť do osobného vlastníctva.

Ikonky-05.png

JEDNODUCHÝ PREVOD BYTU

Svoj podiel v družstve môžete kedykoľvek predať alebo previesť na inú osobu. Taktiež je možné podiel v družstve dediť.

Ikonky-02.png

STABILNÉ MESAČNÉ ÚHRADY
PO CELÚ DOBU SPLÁCANIA

Výška úhrady družstvu je v porovnaní s trhovým nájmom fixná a mení sa len v závislosti od výšky úrokovej sadzby banky, ktorou je družstvo financované.

Financovanie

Ako to funguje?

  1. Po uzatvorení rezervačnej zmluvy uhradíte rezervačný poplatok a podáte prihlášku na členstvo v družstve.
  2. Uhradíte minimálne 20 % alebo viac z celkovej ceny vybraného bytu a stanete sa členom družstva.
  3. Zvyšnú časť ceny bytu splácate družstvu postupne vo forme mesačných platieb resp. nájomného.
  4. Po uhradení celej sumy ceny bytu môžete byt nadobudnúť do osobného vlastníctva.

Pre prvých 30 klientov máme teraz ešte výhodnejšiu ponuku.

Pre koho je družstevné bývanie vhodné?


Slobodní ľudia a mladé rodiny

Chcete sa osamostatniť a bývať konečne vo vlastnom? Ak je hypotéka pre vás nedostupná, alebo sa nechcete viazať úverom v banke,  družstevné bývanie je pre vás príležitosťou. 

 

Živnostníci a podnikatelia

Aj napriek dostatočnému príjmu viete, že hypotéku v banke dostanete len veľmi ťažko. Získaním podielu v bytovom družstve nadobúdate novú nehnuteľnosť bez problémov.

  

 

Investori

Vďaka možnosti podnájmu a stabilným mesačným platbám je družstevný byt vhodná investícia, ktorá dokáže každoročne generovať stabilný výnos.

Nová služba Garantovaný nájom poskytuje garantovaný príjem aj z družstevných bytov, čím investorom zabezpečí pravidelné mesačné platby bez starostí.
 

 

Seniori

Keďže sa vek žiadateľa do družstva neposudzuje, otvára sa možnosť kvalitnejšieho bývania aj pre seniorov. Môžete sa tak presťahovať do nového bytu alebo bližšie k svojim deťom.

  

Aktuálna ponuka družstevného bývania


NUPPU Magnolia 3


V aktuálnej ponuke družstevného bývania je čerstvo skolaudovaný projekt Magnolia 3 v obľúbenej ružinovskej štvrti NUPPU. Apartmány sú dostupné v bytovom štandarde alebo s čiastočným vybavením v cene. 

V budúcnosti plánujeme ponuku družstevného bývania rozšíriť o ďalšie projekty YIT. V prípade záujmu o družstevný byt v niektorom z iných našich projektov, nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom formulára nižšie.

AKTUÁLNA PONUKA DRUŽSTEVNÝCH BYTOV

Najčastejšie otázky o družstevnom bývaní

Ako môžem získať družstevný byt?

KROK 1: Nezáväzná rezervácia

V prípade záujmu o konkrétny družstevný byt požiadate o nezáväznú rezerváciu bytu v družstve. Nezáväzná rezervácia má obmedzenú platnosť, počas ktorej máte možnosť rezerváciu bez akýchkoľvek sankcií zrušiť.

KROK 2: Rezervačná zmluva

Uzavriete rezervačnú zmluvu k vybranému bytu a v stanovenej lehote od podpisu uhradíte rezervačný poplatok. Ten sa neskôr započíta s členským vkladom.

KROK 3: Prihláška do družstva

Po podpise rezervačnej zmluvy podáte prihlášku do družstva a uhradíte jednorazový administratívny poplatok. Prijatie do družstva môže kvôli spracovávaniu prihlášky do družstva trvať nejaký čas.*

KROK 4: Úhrada minimálnej platby za podiel v družstve

V stanovenej lehote od obdržania prihlášky za člena družstva, uhradíte minimálnu platbu za podiel v bytovom družstve, ktorá je obvykle vo výške minimálne 20 % z hodnoty bytu (vrátane parkovacieho miesta a príslušenstva, pokiaľ k bytu náležia), od ktorého je odčítaný rezervačný poplatok. Minimálnu platbu za podiel je väčšinou možné podľa požiadavky klienta ľubovoľne zvýšiť, čo samozrejme znamená zníženie jeho následnej mesačnej splátky.

KROK 5: Prijatie záujemcu za člena družstva

V stanovenej lehote od podpisu prihlášky do družstva budete prijatý za člena družstva súčasne s rozhodnutím o pridelení vybraného bytu (nebytového priestoru, garáže alebo kobky), o čom budete informovaný písomným oznámením.

KROK 6: Uzavretie nájomnej zmluvy

Družstvo uzavrie s členom družstva nájomnú zmluvu na vybraný byt. Člen družstva bude hradiť vopred stanovené mesačné platby, ktorými družstvo spláca úver a zahŕňajú príspevok na správu, prevádzku družstva a spoločných častí domu, zálohy na energie a služby spotrebované v byte člena družstva. Pokiaľ člen družstva doplatí celú zostávajúcu časť ceny bytu, môže požiadať o prevod bytu do osobného vlastníctva.

*Každá prihláška do družstva bude individuálne posudzovaná a YIT si ako zakladajúci člen družstva vyhradzuje právo na jej odmietnutie

Kto je vlastníkom domu?

Vlastníkom domu aj pozemku je družstvo.

Kto je vlastníkom bytu?

Vlastníkom bytu je až do prevodu bytu do osobného vlastníctva družstvo. Člen družstva do tej doby nie je vlastníkom bytu, ale jeho nájomcom.

Môžem si zariadiť nové bývanie aj bez zadlženia a preukázania svojich príjmov?

Áno, pri družstevnej bytovej výstavbe si totiž úver berie družstvo a sami členovia družstva sa nezadlžujú, ani nemusia nijako banke preukazovať svoj príjem, iba hradia družstvu mesačnú splátku, ktorou sa najmä spláca úver družstva v banke.

Kto je teda dlžníkom?

Úver na stavbu alebo kúpu celého bytového domu si berie družstvo, ktorého členom sa stanete. Úver tak nie je spojený s vašou osobou, ale s bytom, v ktorom budete bývať. Pokiaľ sa časom rozhodnete, že chcete bývať niekde inde, môžete svoj  členský podiel v družstve predať niekomu inému.

Koľko peňazí potrebujem, aby som mohol/mohla nové bývanie získať?

Stačí splatiť minimálne 20 % hodnoty vybraného bytu a  spolu s členstvom v družstve získavate právo uzavrieť nájomnú zmluvu na tento byt. Zostávajúcu časť platíte formou mesačných splátok (nájmu). Po splatení celej ceny bytu ho môžete nadobudnúť do osobného vlastníctva.

Aká je výška mesačných platieb družstvu?

Mesačné platby sú stabilné po celú dobu splácania na rozdiel od trhového nájmu, ktorý sa bude zvyšovať. Mesačné platby sa vypočítavajú z ceny bytu po odčítaní základného členského vkladu – t. j. štandardne zo 80 % celkovej ceny bytu – a rozpočítavajú sa na celé obdobie splácania úveru, ktoré si vzalo družstvo, obvykle 35-40 rokov.

35 a viac rokov na splatenie úveru je dlho, čo keď som napríklad dôchodca/dôchodkyňa?

Nevadí, váš členský podiel v družstve môžete kedykoľvek previesť na niekoho iného. 

Aká je celková výška mesačných nákladov na bývanie v družstevnom byte?

K mesačným splátkam úveru sa do mesačných nákladov na bývanie započítavajú taktiež štandardné výdavky na zálohy na energie, služby a poplatky družstvu.

Môžem byt nadobudnúť do osobného vlastníctva?

Áno, po splatení celého členského podielu. Buď po uplynutí doby, na ktorú boli splátky rozpočítané, alebo predčasným splatením.

Mám na byt, ku ktorému mám právo nájmu, prednostné právo pri prevode do osobného vlastníctva?

Áno.

Môžem predať podiel v bytovom družstve?

Áno.

Môže po mne niekto zdediť družstevný byt?

Áno, predmetom dedičstva je členský podiel v družstve. Keďže o členstvo v družstve môžete požiadať aj v neskoršom veku, ľudia často dokonca očakávajú, že družstevný byt niekto zdedí a bude ho ďalej splácať.

Môžem v družstevnom byte vykonávať stavebné úpravy?

Áno, stavebné úpravy či rekonštrukciu bytu je ale možné realizovať iba so súhlasom družstva.

Aké mám povinnosti pri vstupe do družstva?

Pri vstupe do družstva je potrebné uhradiť minimálne 20 % z ceny vybraného bytu. Je však možné splatiť aj ľubovoľne vyššiu čiastku. Po kolaudácii domu sa začínajú platiť zmluvné mesačné splátky, ktorými sa spláca členský podiel až do výšky 100 % a zároveň spláca úver, ktorý si na výstavbu družstvo vzalo.

Aké mám povinnosti ako člen družstva?

Hlavnými povinnosťami člena družstva je pravidelné splácanie mesačných splátok.

Musím splátku minimálneho členského vkladu uhradiť z vlastných zdrojov?

K úhrade základného členského vkladu je možné využiť vlastné prostriedky, stavebné sporenie, úver zo stavebného sporenia a iné finančné produkty. S najvhodnejším spôsobom úhrady základného členského vkladu vám radi poradíme.

Čo keď nemám ušetrených celých 20 % z ceny bytu?

Aj s týmto vám radi pomôžeme. Túto počiatočnú investíciu je možné získať napríklad úverom zo stavebného sporenia alebo iným spôsobom financovania.

Môžem predčasne splatiť úver z družstevného financovania?

Vy osobne nie ste dlžníkom, úver totiž čerpá družstvo. Sumu zodpovedajúcu za váš byt však budete môcť zaplatiť družstvu aj predčasne, ak sa rozhodnete byt nadobudnúť do osobného vlastníctva. Samozrejme, svoj úver môžete z družstevného financovania splatiť aj predčasne.

Môžem mimoriadnou splátkou splatiť zostávajúci členský podiel skôr?

Áno, najskôr však po uplynutí doby prvej fixácie (štandardne 5 rokov).

Čo sa stane, ak nebudem schopný/á splácať mesačnú splátku družstvu?

V takom prípade je potrebné kontaktovať družstvo a spolu s ním zvážiť ďalšie možnosti. Vždy však môžete svoj členský podiel v družstve predať tretej osobe.

 Ako sa zmení úroková sadzba družstva po skončení obdobia fixácie?

Platí tu to isté ako pri hypotéke. Na konci obdobia fixácie určí novú úrokovú sadzbu banka, ktorá úver poskytla.

Kedy a ako môžem vystúpiť z družstva?

Vystúpenie z družstva je najvýhodnejšie riešiť prevodom členských práv a povinností na nového člena družstva, ktorý získava právo k nájmu bytu, ktorý opúšťate, a preberá povinnosť splácať mesačné splátky až do splatenia 100 % členského podielu.

Môžem byť z družstva vylúčený/á?

Pokiaľ nebude člen družstva plniť svoje povinnosti, môže byť z družstva vylúčený. Účasť člena v družstve zaniká a vzniká mu nárok na vyplatenie vyrovnacieho podielu.

Môžem družstevný byť prenajať?

Družstvo vám, ako členovi, byt prenajíma a vy ho môžete ďalej prenechať do podnájmu, o čom treba družstvo informovať.

Môžem mať družstevný byt v spoluvlastníctve?

Členský podiel v družstve môže byť súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov (tzv. BSM).

Kontaktujte nás

Ak už máte záujem o družstevný byt v NUPPU Magnolia 3 alebo sa chcete dozvedieť viac o budúcich možnostiach družstevného bývania, neváhajte nás kontaktovať.

O aký projekt máte záujem?
Chcem využiť príležitosť získať exkluzívne informácie o výhodných ponukách, spustení nových projektov, novinkách a ďalších zaujímavých tipov a inšpirácií.