• SK Articles
  • 17.6.2020

Víťazný návrh súťaže YIT pre územie na Mlynských nivách odpovedá na výzvy spojené s klimatickou zmenou

Bratislava, 17. júna 2020 – Spoločnosť YIT Slovakia a.s. dnes vyhlásila víťaza architektonicko-urbanistickej súťaže na konverziu bývalej panelárne a priľahlého priemyselného areálu na Mlynských nivách na modernú mestskú štvrť. Víťazný návrh ateliéru Sadovsky&Architects, na ktorom sa jednohlasne zhodla odborná porota, bravúrne zvládol vytvorenie kvalitného prostredia s vlastnou identitou. Zároveň ponúkol najlepší environmentálny koncept z hľadiska revitalizácie územia a adaptácie prostredia na klimatické zmeny.

Vyzvanej architektonicko-urbanistickej súťaže, ktorej výsledkom bude premena bývalého brownfieldu na plnohodnotnú mestskú štvrť, sa zúčastnilo 11 renomovaných ateliérov zo Slovenska a Českej republiky. O víťazovi rozhodla 7-členná odborná porota zložená z odborníkov z oblasti architektúry a urbanizmu vrátane zástupcov Metropolitného inštitútu Bratislavy, mestskej časti Ružinov, renomovaných odborníkov v oblasti architektúry a urbanizmu, ako aj zástupcov investora.

Spoločnosť YIT stojí za premenou niekoľkých brownfieldov v Bratislave a ich opätovné citlivé začleňovanie do mestskej štruktúry považuje za dôležitú súčasť zdravého rozvoja mesta. „V uplynulých rokoch sme sústredili veľa našej energie na revitalizáciu brownfieldov. Viaceré už máme úspešne za sebou a vďaka tomu vieme, čo tento prístup znamená. Prísť do územia, ktoré má za sebou vlastnú históriu a najmä má živé okolie, si vyžaduje veľkú zodpovednosť,“ uviedol pri vyhlásení výsledkov generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva YIT Slovakia Milan Murcko.

Minulý rok spoločnosť dokončila projekt STEIN2 a onedlho začne výstavba prvej rezidenčnej etapy projektu ZWIRN v areáli bývalej Bratislavskej cvernovej továrne. Práve projekt ZWIRN bol pred štyrmi rokmi prvou slovenskou súťažou, ktorú overila Slovenská komora architektov. „Tento prístup sa ukázal ako správny, a aj to bolo dôvodom, prečo sme sa rozhodli ísť rovnakou cestou aj v prípade areálu na Mlynských nivách. Táto lokalita má aj smerom k rieke a prístavu významný a doposiaľ nevyužitý potenciál, a preto si vyžaduje naozaj kvalitné riešenie a výber toho najlepšieho partnera pre budúcu podobu tohto územia,“ uviedol Milan Murcko.

Víťazný návrh ateliéru Sadovsky & Architects hodnotila porota ako výnimočný

Zámerom súťaže bolo nájsť najvhodnejší  urbanistický koncept riešenia konverzie spojenej s celkovou revitalizáciou územia bývalej panelárne a priľahlého priemyselného areálu na Mlynských nivách vrátane jeho architektonického stvárnenia. Hlavným cieľom je premena tohto typického brownfieldu na modernú mestskú štvrť plnú pulzujúceho a rôznorodého života, občianskej vybavenosti, širokej a pestrej ponuky kvalitného bývania rôznych segmentov a kategórií vrátane kvalitného nájomného bývania.

Dôležitou požiadavkou v súťaži bol environmentálny aspekt. Porota kládla veľký dôraz na to, ako jednotlivé projekty uplatňujú opatrenia na obnovu biodiverzity prostredia a riešia adaptáciu na klimatické zmeny či hospodárenie s vodou. Tieto požiadavky najlepšie splnil víťazný návrh od ateliéru Sadovsky & Architects, ktorý na koncepte verejných priestorov, landscapu a environmentálneho konceptu spolupracoval s ateliérom Marko&Placemakers.

„Návrh ateliéru Sadovsky & Architects predstavil najlepší environmentálny koncept podporujúci revitalizáciu tohto zanedbaného územia. Vytvorený ústredný park so stromami na rastlom teréne má veľký potenciál z hľadiska adaptácie na klimatické zmeny a bude významným prínosom k zmierňovaniu letného prehrievania a vsakovaniu dažďových vôd,“ uviedol k víťaznému návrhu expert poroty v oblasti verejných priestorov, sociológie, krajinnej architektúry a trvalej udržateľnosti Lorant Krajcsovics zo spoločnosti SALVIS, s.r.o. „Objekty umiestnené po obvode pozemku vytvárajú ochrannú bariéru pred rušivými vplyvmi okolia a umožňujú pekné výhľady do tohto ústredného priestoru.“

Vizualizacia-S&A.jpgVizualizácia víťazného návrhu – ateliér Sadovsky & Architects

Porota tiež kladne hodnotila dodržanie línie bulváru, potenciál udržania vysokej kvality pri realizácii a tiež to, že návrh predstavuje vhodný kompromis medzi sídliskovou a mestskou štruktúrou. Vnútorný park je želaným poloprivátnym zeleným priestorom, ktorý popri environmentálnej funkcii bude plniť aj dôležitú spoločenskú, teda rekreačno-športovú funkciu. Podľa odborníkov sa dá očakávať, že návrh prinesie množstvo pozitívnych prvkov aj pre širšie okolie v mierke mestskej časti a celého mesta.

Predseda odbornej poroty a zároveň riaditeľ Divízie Business development YIT Slovakia Radek Pšenička vyzdvihol, že súťaž priniesla všeobecne veľmi vysokú úroveň návrhov a potvrdila skúsenosti oslovených ateliérov s projektmi podobného významu a rozsahu. „Kritériá hodnotenia sme nastavili tak, aby výsledkom bola kvalitná a trvalo udržateľná architektúra. Zároveň sme zohľadňovali aj parametre ako dopravná obslužnosť a vôbec celková mobilita v území, ako aj v širších vzťahoch, svetlo-technické, akustické, inžiniersko-geologické a hydrologické podmienky v predmetnom území vrátane reálnych potrieb kvalitnej občianskej vybavenosti, v hodnotení ktorých nám pomohli viacerí renomovaní experti. V súťaži boli uplatnené aj dve nové hodnotiace kritériá: trvalá udržateľnosť vo vzťahu k vytváranej uhlíkovej stope, ako aj možnosť implementácie experimentálnej modulárnej výstavby,“ dodal Radek Pšenička.

Vizualizacia-S&A_02.jpg
Detail víťazného návrhu – ateliér Sadovsky & Architects

Vzhľadom na veľkosť riešeného územia a rôznorodosť požadovanej funkčnej náplne projektu  vyhlasovateľ už pri tvorbe súťažných podmienok pripustil možnosť oceniť viac ako len 3 návrhy. To sa potvrdilo aj záverečným verdiktom poroty, ktorá nakoniec ocenila celkovo až 5 súťažných návrhov. „Sme veľmi radi, že napriek podmienkam sťaženým pandémiou všetky ateliéry predložili vysoko kvalitné a podnetné súťažné návrhy. Prínosné sú aj návrhy riešení pre príslušnú časť predpokladaného budúceho bulváru na Mlynských nivách vrátane mestskej hromadnej dopravy a tiež potenciálne vytvorenie parku v susedstve na južnej hranici riešeného územia, konštatuje Eva Zákopčanová, senior projekt manažérka projektu, ktorý vyrastie na Mlynských nivách.

Výsledky súťaže

 

Poradie

Meno ateliéru

1.      miesto

Sadovsky & Architects s.r.o.
v spolupráci na koncepcii verejných priestorov a landscape s Igor Marko, MA Arch.ARB, Marko&Placemakers

2.      miesto

What architects s.r.o.

3.      miesto

Compass, s.r.o.

CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o. 

4.      miesto s odmenou

.team ABJ, s.r.o. + Grido Architekti, s.r.o.

 

 Riešené územie

Pozemok s výmerou cca 6,5 hektára sa nachádza v západnej časti budúceho bulváru Mlynské nivy a je súčasťou väčšieho urbanistického funkčného bloku ohraničeného ulicami Plynárenská, Mlynské nivy, Bajkalská a Prístavná. V jeho východnej časti sa v súčasnosti už nenachádzajú žiadne objekty, iba zvyšky spevnených plôch a areálových komunikácií a v západnej časti sa ešte nachádzajú pôvodné, zväčša priemyselné a skladové budovy.

Územie sa nachádza v tesnej blízkosti novovznikajúceho downtownu Bratislavy, preto má veľký potenciál pre ďalší rozvoj mesta. Súčasné využitie areálu je v rušivom kontraste s rozvíjajúcou sa okolitou zástavbou. Premiešanie funkcií a kvalitný verejný priestor sú hlavnými predpokladmi na to, aby na danom území vzniklo dobré miesto pre život. Projekt by sa tak mohol stať ďalším centrom rozvoja v západnej časti budúceho bulváru Mlynské nivy, ktorý má YIT ambíciu otvoriť smerom k Dunaju a Zimnému prístavu.

 

Kompletné výsledky súťaže

 

Poradie

Meno ateliéru

Autorský tím a konzultanti

1.      miesto

Sadovsky & Architects s.r.o.

Ing. arch. Oliver Sadovsky

Mgr. art. Marián Stanislav

Ing. arch. Viliam Zajíček

Mgr. art. Jakub Španiel

Ing. arch. Matej Uhlík

Ing. arch. Mateja Vonkomerová

Spolupráca na koncepcii verejných priestorov a landscape s Igor Marko, MA Arch.ARB, Marko&Placemakers

Konzultant pre sadové úpravy:

Ing. Ján Augustín, Ateliér Divo

2.      miesto

What architects s.r.o.

Ing. arch. Mgr. art. Ondrej Kurek Ing. arch. Tomáš Krištek

Ing. arch. Ján Miškov

Ing. arch. Michal Krcho

Ing. arch. Marek Trebula

Ing. arch. Mária Štrbíková

Spolupráca:

Ing. arch. Matúš Podskalický

3zu0 Landschaftsarchitektur

Dipl. Ing. Daniel Zimmermann

Dipl. Ing. Marek Lecko

Linda Scharll Bsc.

3.      miesto

Compass, s.r.o.

Ing. arch. Juraj Benetin

Ing. arch. Matej Grébert

Ing. arch. Miroslava Argalášová Ing. arch. Rastislav Hreha

Ing. arch. Diana Matysová

Ing. arch. Tatiana Dunajská

CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o. 

Ing. arch. Michal Krištof

Ing. arch. Ondrej Chybík

Ing. arch. Peter Chaban

Mgr. art. Ján Kohút

Ing. arch. Zoltán Takács

Ing. arch. Kristína Krchová

Ing. arch. Michal Sluka

Ing. arch. Martin Holý

Bc. Mária Bažíková

Bc. Veronika Mesíková

4.      miesto s odmenou

.team ABJ, s.r.o. + Grido Architekti, s.r.o.

Ing. arch. Peter Sticzay-Gromski

Ing. arch. Tomáš Jávorka

Ing. arch. Rudo Žákovský

Ing. arch. Martin Šimek

5.-10. miesto bez určenia poradia

BOUDA MASÁR architekti s.r.o. 

Juraj Almássy

Peter Bouda

Richard Čečetka

Eugen Kullman

Ivan Masár

Radoslav Mašlonka

Ondrej Strýček

DAM architekti s.r.o.

Richard Doležal

Nikola Procházková

Dmytro Novikov

DKLN, s.r.o.

Ladislav Nagy

Daniela Nagyová

Lucia Miklušková

Andrej Kocian

Igor PALČO s.r.o. 

Igor Palčo

Barbara Boríková

Marek Varga

PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o.

Adam Halíř

Ondřej Hofmeister

Petr Lešek

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

Matej Siebert

Roman Talaš

Ivan Kulifaj

Milan Škorupa

Tomáš Klásek

Jolana Foglová

Zuzana Kôpková


VIAC O SÚŤAŽI