• SK Articles
  • 5.7.2021

YIT Slovakia členom dvoch významných platforiem

Spoločnosť YIT Slovakia sa neustále snaží rozvíjať, zavádzať inovatívne prístupy v stavebníctve, implementovať nové prvky do svojich procesov, ale taktiež rozvíja obchodné vzťahy a partnerstvá naprieč svojím odvetvím. Preto sa stala členom dvoch významných organizácií na Slovensku: Slovenskej rady pre zelené budovy a Americkej obchodnej komory v SR.

 

Byť súčasťou Slovenskej rady pre zelené budovy (SKGBC – Slovak Green Building Council) znamená byť súčasťou organizácie, ktorá podporuje rozvoj trhu, legislatívne zmeny a osvetu na Slovensku s cieľom transformovať stavebníctvo smerom k udržateľnej výstavbe. Slovenská rada pre zelené budovy bola založená v novembri 2010 ako neziskové občianske združenie a je hlavným ambasádorom udržateľnej výstavby na Slovensku. Zasadzuje sa o to, aby ľudia vedeli, čo sú udržateľné budovy, prečo ich stavať a ako ich stavať.

 

"Udržateľné a zodpovedné správanie k životnému prostrediu patrí k základným hodnotám našej spoločnosti. V našich projektoch sa snažíme minimalizovať environmentálne vplyvy našej vlastnej činnosti, ako aj našich subdodávateľov a zameriavame sa aj na podporu ekologického správania užívateľov budov. Udržateľnosť je jednou z najdôležitejších premenných pri realizácii projektov YIT Slovakia a preto považujem toto partnerstvo za mimoriadne zmysluplné," vysvetľuje Milan Murcko, generálny riaditeľ YIT Slovakia.
 

Americká obchodná komora v Slovenskej republike (AmCham) je nezávislá nezisková organizácia zameraná na rozvoj obchodných vzťahov medzi Slovenskom a USA, ktorá prepája slovenské a americké podniky a komunity.

„Dlhodobo vnímame výsledky AmChamu v snahe zlepšovať podnikateľské prostredie na Slovensku, čo je veľmi blízke aj našej filozofii. Naša firemná kultúra a manažment sa zrkadlia v našej pracovnej komunite, jej fungovaní i výsledkoch, a preto veríme, že členstvo v AmChame nám prinesie príležitosti na dosiahnutie spoločných cieľov prostredníctvom cenných partnerstiev a zmysluplných inšpirácií a diskusií. Veríme, že aj vďaka tomu sa náš hlas a priority dostanú k širšiemu publiku,“ hovorí o členstve v AmCham Milan Murcko.