• Tipy, triky, návody
  • 18.5.2021
  • 7250 pozretí

Čo sa mení a ako presne separovať v Bratislave?

Do ktorého kontajnera patrí blister od liekov a musím téglik od jogurtu pred vyhodením umyť? Otázky, ktoré ste si aspoň raz zrejme položili aj vy. Hoci sa o triedení odpadu toho už veľa napísalo a povedalo, niektoré veci sú stále nejasné – pravidlá triedenia sa totiž menia mesto od mesta (a obec od obce). Pripravili sme preto prehľad najčastejších otázok o odpadoch a ich odpovedí pre Bratislavčanov. A zhrnuli sme aj novinky, ktoré sa na poli separovania odpadu zavádzajú.

  
Jednou z najväčších aktuálnych zmien v separovaní je dlhoočakávané zavedenie triedenia kuchynského bioodpadu. Veľkú časť smetí, ktoré končia v čiernych kontajneroch (teda komunálneho zmesového odpadu), totiž tvorí práve bioodpad.

 

Už od tohto roka, konkrétne od júna 2021, je na Slovensku triedenie bioodpadu povinné. Mnohé mestá a obce ho už zaviedli, ostatné sa naň intenzívne pripravujú. Bratislava a Košice však na túto povinnosť dostali výnimku – ak teda bývate v bytovom dome v hlavnom meste, na koše na bioodpad si, žiaľ, budete musieť počkať, a to do roku 2023.

 

Bratislava a Košice dostali výnimku preto, že svoj komunálny zmesový odpad neskládkujú ako zvyšné mestá a obce, ale spaľujú, teda ho aspoň energeticky zhodnocujú.

 

Mnohé slovenské samosprávy sa triedeniu bioodpadu dlho bránili, argumentovali hlavne vysokými nákladmi na jeho zber a spracovanie, ktoré by sa museli premietnuť aj do vyšších poplatkov pre ľudí. Hoci má hlavné mesto ešte dva roky, už teraz sa na zber bioodpadu pripravuje, a ako jeho zástupcovia informovali, poplatky zvyšovať neplánujú. Mesto totiž ráta s tým, že zavedením triedenia bioodpadu klesne frekvencia odvozu komunálneho zmesového odpadu, čím by sa mali zvýšené náklady za bioodpad „vykryť“.

 

Budeme odovzdávať PET fľaše

 
Ďalšou novinkou v oblasti odpadov je zálohovanie vybraných plastov. Po novom budeme odovzdávať PET fľaše a plechovky späť do obchodu. Táto novinka však začne platiť až od budúceho roka, hneď od januára 2022.

Za odovzdanie nápojovej plastovej fľaše či plechovky dostanete 15 centov, nesmie však byť príliš pokrčená a zničená. Zber bude fungovať cez automaty, ktoré naskenujú špeciálny čiarový kód fľaše či plechovky a dajú vám peniaze. Ak obaly kód mať nebudú, vezmú ich, no peniaze nedostanete.

Zálohovať sa budú všetky veľkosti plastových a hliníkových obalov na nealkoholické nápoje a minerálne vody s výnimkou tvrdého alkoholu a mlieka.

.

A63X3346.jpeg

.

Čo kam patrí?

Hoci na vyššie spomínané novinky v separovaní si ešte Bratislavčania musia počkať, stále sú tu plasty, sklo a papier, ktoré triediť môžu. Nie vždy je však také jasné, čo kam patrí. Zosumarizovali sme preto najčastejšie otázky či mätúce prípady a odpovede na ne. A ak si náhodou pri vynášaní smetí nebudete istí, kam s daným predmetom, dodržiavajte toto zlaté pravidlo: separujte. Ak je daný predmet z už príliš recyklovaného materiálu a na ďalšiu recykláciu nie je vhodný, linka ho vytriedi.  

 

1. Musím téglik od jogurtu najskôr umyť?

Toto je veľmi častá otázka, odpoveď je pritom jednoduchá a jasná – nie, netreba. Samozrejme, ak je obal (či už je to téglik od jogurtu alebo niečo iné) príliš znečistený, môžete ho vypláchnuť. Vyhnete sa tak tomu, že vám bude v koši zapáchať. Rozhodne ale nie je potrebné, aby ste ho umývali saponátom, mastný film na obale neprekáža. Vždy je však potrebné odstrániť všetok obsah.

 

2. Kam patrí blister z liekov?

Blister z liekov je kombináciou viacerých materiálov a pri takýchto obaloch platí, že sa vyhadzujú podľa najviac zastúpeného materiálu. V prípade blistra je to plast, teda patrí do žltého kontajnera. Samozrejme, aj tu platí, že musí byť prázdny. Ak vám aj doma zostali lieky po záruke, mali by ste ich odovzdať do lekárne.

 

3. Čo so sprejmi a lakmi na vlasy?

Aj obaly z kozmetických výrobkov, ako sú napríklad laky na vlasy, dezodoranty či peny na holenie, by sa mali triediť. Keďže nádoby sú kovové, patria do kovu. V jednotlivých mestách a obciach sa triedenie kovu líši, no pre Bratislavu platí, že kovy (vrátane sprejov) patria spolu s plastmi do žltých kontajnerov.

.

A63X8452.jpeg

.

4. Patrí tetrapak do plastu?

Áno, v prípade hlavného mesta naozaj patria nápojové kartóny do žltých kontajnerov na plast. Pre ľudí je to niekedy mätúce, pretože tetrapaky sa v jednotlivých obciach triedia rozdielne. Ak teda bývate napríklad v niektorej z obcí v okolí Bratislavy, odpoveď pre vás nemusí platiť. Nápojové kartóny sa niekde triedia do samostatných kontajnerov či vriec, alebo do nádob na kovy. Nikdy však tieto obaly nehádžeme do kontajnerov na papier – tam rozhodne nepatria.

 

5. Kam s rolkou od toaletného papiera a obalom na vajíčka?

Aj v prípade týchto obalov sú často informácie o ich triedení mätúce – na niektorých zberných nádobách na papier nájdete informáciu, že do nich kartónové obaly na vajíčka nepatria. Mnohé inštrukcie na kontajneroch sú však neaktuálne, a tak je lepšie si ich radšej overiť. Vo všeobecnosti platí, že aj obaly od vajíčok a rolky od toaletného papiera patria do modrých kontajnerov na papier. Samozrejme, v prípade, že nie sú príliš znečistené, napríklad vlhké či mastné.

 

6. Čo s vybitými baterkami a starými žiarovkami?

Vybité baterky a vypálené žiarovky patria k ďalším „problematickým“ odpadom. Mnoho ľudí nevie, čo s nimi, a tak ich vyhadzuje do komunálu. Tam však rozhodne nepatria. Obsahujú totiž nebezpečné látky (hlavne ťažké kovy), ktoré by sa mohli pri spaľovaní alebo skládkovaní komunálneho odpadu dostať do životného prostredia. Odhodiť ich môžete do špeciálnych zberných nádob či košov, ktoré sú na drobný elektroodpad určené. Nájdete ich pritom v čoraz väčšom počte rôznych predajní – napríklad v nákupných centrách či potravinových reťazcoch.

Batérie či žiarovky môžete takisto odovzdať v ktoromkoľvek elektroobchode alebo v zbernom dvore – na oboch miestach je to bezplatné.