• SK Articles
  • 2.7.2020

Stavba roka: STEIN2 ocenený ako najlepší bytový dom roka 2019

Bratislava, 3. júla 2020 – V jubilejnom 25. ročníku celoštátnej verejnej súťaže Stavba roka 2019 odborná porota ocenila projekt STEIN2 od YIT Slovakia ako najlepší bytový dom roka. Rezidenčný komplex pretvoril bývalý areál pivovaru na okraji Starého Mesta a priniesol viac ako 400 bytov a pestrý výber prevádzok v parteri.

Celoštátnu súťaž Stavba roka každoročne vyhlasuje Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia s cieľom podporiť kvalitu stavebných diel realizovaných na Slovensku. Gestorom tohto ročníka súťaže bolo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a garantmi kvality Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov. O víťazoch rozhodla 8-členná porota, zložená z odborníkov na architektúru a stavebníctvo z verejného, akademického a privátneho sektora.

Developer YIT Slovakia sa stal víťazom kategórie bytový/rodinný doma roka so svojím vlajkovým projektom STEIN2. Na zanedbanom území pôvodného pivovaru vytvoril päť bytových domov sústredených okolo centrálneho dvora. „Keď sme na tomto území pred viac ako piatimi rokmi začínali, očakávania verejnosti boli rôzne. Napriek obavám sme verili našej vízii, že na tomto území môže vzniknúť kvalitné bývanie pre ľudí a príjemný priestor pre okoloidúcich. Keď sa dnes uličkami v okolí prechádzam, som nesmierne pyšný, že sa nám to podarilo. Toto ocenenie vnímam ako potvrdenie nášho úsilia a dobrého výberu celého tímu a našich partnerov,“ vysvetľuje generálny riaditeľ YIT Slovakia Milan Murcko.

Stein2_stavba_roka_2019.jpg

Projekt s podtitulom „Nový dvor v Starom Meste“ začal asanačnými prácami na jeseň roka 2014. Developer si latku nastavil vysoko a celým konceptom aj výberom materiálov si zaumienil zachovať industriálny genius loci tohto územia. Za partnera si zvolil skúsený ateliér pod vedením Ivana Kubíka, ktorý má s transformáciou industriálnych budov dlhoročné skúsenosti. „Výber architekta bol v tomto bode kľúčový nielen pre technické skúsenosti s projektmi podobného charakteru. Ivan Kubík v meste vyrastal, pozná históriu budov, ako aj spôsob života v meste – vďaka tomu dokázal vytvoriť dielo, ktoré je citlivo včlenené do svojho prostredia. Aj keď boli práce miestami náročné, mali sme spoločnú víziu a záväzok dať mestu niečo, čo tu bude dlho a čo bude prinášať hodnotu všetkým,“ dopĺňa Milan Murcko.

Ateliér Ivan Kubík zvoli pri tvorbe projektu tradičný prístup a rozdelil územie na funkčné zóny s  princípom blokovej zástavby. Projekt tak dnes pôsobí, akoby bol na mieste odjakživa. Aj keď dnes územie slúži na bývanie, na svoju priemyselnú minulosť nezabúda – odkazuje na ňu výberom materiálov. Či už je to „tehličkový“ obklad niektorých častí fasády, alebo masívny pieskovec, ktorý bol v minulosti súčasťou pôvodnej budovy pivovaru a dnes tvorí časť fasády na Blumentálskej ulici. „STEIN2 bol naším prvým pokusom pri pretváraní tzv. brownfieldov. Je iné stavať na zelenej lúke a iné vojsť do zastavaného územia, ktoré má svoje vzťahy, pravidlá a ľudí, ktorí okolo neho žijú. Obzvlášť, ak má v sebe aj historický odkaz na svoj pôvodný účel. Ak sa vám to ale podarí, dopad na prostredie je nevyčísliteľný. Dnes vidím v budove a jej detailoch udalosti, ktoré ju formovali,“ uzatvára Milan Murcko.

Viac o STEIN2 sa dozviete po kliknutí na tento odkaz