• SK Articles
  • 22.4.2021

Fungujeme aj počas pretrvávajúcej pandémie

Vaše zdravie, ako aj zdravie našich zamestnancov je pre nás prvoradé, preto sme pristúpili k viacerým bezpečnostným a hygienickým opatreniam.


Všeobecné opatrenia

  • dezinfikujeme priestory budovy, v ktorej sídlime,
  • práce na všetkých našich stavbách pokračujú. Všetci pracovníci, ako aj dodávatelia však musia dodržiavať prísne bezpečnostné a hygienické opatrenia,Predajné centrum

Predajné centrum je otvorené v bežných časoch. Osobné stretnutia a obhliadky bytov sú možné iba vo vopred dohodnutých termínoch a za dodržania prísnych hygienických opatrení. S našim predajným tímom sa môžete tiež spojiť prostredníctvom infolinky 0800 800 474, online chatu, či email byty@yit.sk 

Oddelenie starostlivosti o zákazníkov

Technické obhliadky a odovzdanie bytu do užívania je možné, pod podmienkou dodržania bezpečnostných, hygienických opatrení a dodržania aktuálnych nariadení Vlády Slovenskej republiky a Úradu verejného zdravotníctva:

  • pri technických obhliadkach a odovzdávaní bytu do užívania, môžu byť prítomní na stretnutí len účastníci zmluvného vzťahu vrátane odovzdávajúceho technika a špecialistu starostlivosti o zákazníkov,
  • pri stretnutí musia používať všetci zúčastnení rúško, rukavice a dezinfekciu rúk
  • na stretnutí dodržiavame min. 2m odstupy

Oddelenie klientskych zmien

  • Osobné stretnutia s pracovníkmi tímu klientskych zmien momentálne nie sú možné. Naďalej sú vám však k maximálne k dispozícii prostredníctvom online služby YIT Plus, či osobného telefónu.

YIT Správcovská spoločnosť

  • osobná návšteva kancelárie YIT Správcovskej spoločnosti s.r.o., aktuálne nie je možná až do odvolania,
  • akékoľvek otázky súvisiace so správou bytového domu je možné adresovať vytvorením požiadavky na správcu v Centre podpory v online službe YIT PLUS, príp. na bezplatnej infolinke


Pradiareň 1900

V prípade záujmu o prenájom kancelárskych priestorov v historickej Pradiarni 1900, nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom mailovej adresy pradiaren1900@yit.sk.