• SK Articles
 • 14.4.2020

Fungujeme aj počas pretrvávajúcej pandémie

Vaše zdravie, ako aj zdravie našich zamestnancov je pre nás prvoradé, preto sme pristúpili k viacerým bezpečnostným a hygienickým opatreniam.


Všeobecné opatrenia

 • dezinfikujeme priestory budovy, v ktorej sídlime,
 • práce na všetkých našich stavbách pokračujú. Všetci pracovníci, ako aj dodávatelia však musia dodržiavať prísne bezpečnostné a hygienické opatrenia,Predajné centrum
Stretnutie s našimi predajcami je možné pod podmienkou dodržania týchto bezpečnostných a hygienických opatrení:

 • termín a čas stretnutia vopred dohodnutý s predajcom,
 • počas obchodného stretnutia musia všetci zúčastnení používať rúško a rukavice,
 • na úvod osobného stretnutia podpíše vypíše klient zdravotný dotazník

Oddelenie starostlivosti o zákazníkov

Technické obhliadky a odovzdanie bytu do užívania je možné, pod podmienkou dodržania týchto bezpečnostných a hygienických opatrení:

 • pri technických obhliadkach a odovzdávaní bytu do užívania, môžu byť prítomní maximálne 5 ľudia vrátane odovzdávajúceho technika a špecialistu starostlivosti o zákazníkov,
 • pri odovzdávaní bytu môžu byť prítomní maximálne 4 ľudia vrátane odovzdávajúceho technika a špecialistu starostlivosti o zákazníkov,
 • pri stretnutí musia používať všetci zúčastnení rúško a rukavice, prípadne si vydenzifikovať ruky
 • na úvod osobného stretnutia podpíše vypíše klient zdravotný dotazník

Oddelenie klientskych zmien

 • Stretnutie s pracovníkom oddelenia klientskych zmien je možné pod podmienkou dodržania týchto bezpečnostných a hygienických opatrení:

  • Vopred dohodnutý termín a čas stretnutia
  • Počas stretnutia musia všetci zúčastnení používať rúško
  • Na stretnutí môžu byť prítomní maximálne 3 ľudia (vrátane pracovníka z oddelenia KLZ)

  Termín stretnutia je možné dohodnúť si prostredníctvom požiadavky cez on-line službu YIT PLUS (t.j. „Centrum podpory“ -> „Vytvoriť novú požiadavku“ -> následne zvolíte typ požiadavky „Oddelenie Klientskych zmien“ -> napíše požiadavku na termín stretnutia); alebo telefonicky.YIT Správcovská spoločnosť

 • od 4.6.2020 je opätovne možná osobná návšteva kancelárie YIT Správcovskej spoločnosti s.r.o., počas úradných hodín v utorok a vo štvrtok,
 • v prípade záujmu o osobné stretnutie, je potrebné si vopred dohodnúť termín vytvorením požiadavky na správcu v Centre podpory v online službe YIT PLUS,
 • na úvod osobného stretnutia podpíše klient zdravotný dotazník o tom, že nepociťuje príznaky ochorenia,
 • v danom čase sa môže na stretnutí nachádzať iba jeden klient,
 • pri stretnutí musia používať všetci zúčastnení rúško a rukavice.Naďalej sme vám k dispozícii prostredníctvom mailovej adresy byty@yit.sk, online chatu, kontaktného formulára, infolinky 0800 800 474 a služby YIT PLUS.

V prípade záujmu o prenájom kancelárskych priestorov v historickej Pradiarni 1900, nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom mailovej adresy pradiaren1900@yit.sk.