• Tipy, triky, návody
 • 19.10.2022
 • 1631 pozretí

Podľa dvora poznáš susedov – návod na vybudovanie komunity

Dvor je most medzi intimitou bytu a verejným priestorom okolitého susedstva. Ako zveľadiť a udržateľne využiť tento spoločný priestor, ktorý má potenciál prispieť k vytvoreniu hodnotnej komunity susedov a výrazne zlepšiť kvalitu vášho bývania? Vdýchnuť mu nový život teraz môžete aj vy. Prinášame vám inšpirácie a návody, ako na to. Tie sú komplexne zhrnuté aj v Manuáli dvorov, ktorý spoločnosť YIT nedávno predstavila na diskusiách s verejnosťou.

 

Bratislavské dvory a vnútrobloky vznikali prirodzene dlhé desaťročia a fungovali oveľa lepšie, ako fungujú teraz. Dvor ako priestor, o ktorý sa delia obyvatelia okolitých bytových domov, je miesto, kde sa stretávajú rôzne generácie, noví aj dlhoroční susedia. Žiaľ, v posledných rokoch stratili dvory schopnosť ľudí spájať. Spoločnosť YIT Slovakia im chce vrátiť život a pomôcť vytvoriť kultivované prostredie, ktoré budú chcieť susedia využívať každý deň. Poskytuje k tomu dlhoročné skúsenosti z vlastných rezidenčných projektov aj ucelené know-how.

 

Dvor je zrkadlom potrieb jeho obyvateľov

„Dvory vnímame ako rozšírenie bytu našich klientov. Je to akási spoločná obývacia izba komunity, ktorá vznikla nasťahovaním sa do nového rezidenčného projektu alebo do susedstva už existujúceho dvoru alebo vnútrobloku. Oživenie takýto priestorov a okolitého prostredia výrazne prispieva ku kvalite bývania,“ tvrdí Tomáš Augustín zo spoločnosti YIT, ktorá sa snaží cez dvory kultivovať aj Bratislavu a podporovať spolunažívanie jej obyvateľov. YIT buduje takéto koncepčné dvory vo svojich rezidenčných novostavbách. Ukážkou predstavy o kvalitnom, zdieľanom priestore medzi bytovými domami je dvojhektárový dvor projektu NUPPU v bratislavskom Ružinove. Jeho pravidelné využívanie je zrkadlom potrieb tamojších obyvateľov.

 

2.jpg

 

Každý dvor potrebuje „ťahúňa“

Inými slovami, niekoho, kto život na ňom organizuje alebo ho chce zmeniť. Ak ste trpezliví,  radi komunikujete, dokážete ľudí nadchnúť pre dobrú vec a priložiť ruku k dielu, ste práve vy ten správny kandidát na aktivistu, ktorý dotiahne zveľaďovanie spoločných priestranstiev a zákutí susedského dvora alebo vnútrobloku do úspešného konca.

 

Kde začať?

Je dobré, keď sa pri plánovaní toho, čo na tom dvore má byť, spolupodieľajú jeho obyvatelia. Najprv príde spoločná dohoda, až potom sa robia fyzické zásahy do priestoru.

„My sme začali experimentom. Na zanedbaný dvor sme umiestnili drevený záhradný stôl, ktorý sme ručne vyrobili. Pritiahol von susedov. Začali sme sa medzi sebou baviť o tom, ako oživiť dvor popretkávaný šnúrami na vešanie bielizne, ktoré znemožňovali pohyb a vytvárali bariéru. Okolo stola sa začalo formovať miestne spoločenstvo, ktoré sa neskôr pustilo do revitalizácie nášho átria,“ spomína Viktor Agocs na začiatky zveľaďovania uzatvoreného dvora, ktorý susedia nazvali „Jedno staromestské átrium.“ Nachádza sa na bratislavskej Žabotovej ulici a pred štyrmi rokmi vyhralo grantovú súťaž Nech žije náš dvor, ktorú vyhlásila spoločnosť YIT. Odvtedy sa dvor zmenil na nepoznanie a Viktor Agocs je stále najaktívnejším členom susedstva s asi 250 obyvateľmi.

 

Užitočný TIP pre vás

„Efekt drobnej zmeny v zanedbanom priestore dodnes považuje za veľmi účinný. Priláka ďalších jednotlivcov, dobrovoľníkov a brigádnikov. Tí môžu priložiť nielen ruku k dielu, ale motivovať a presvedčiť o zmenách aj ďalších susedov. Pri niektorých povoleniach totiž potrebujete nadpolovičný súhlas vlastníkov okolitých bytov,“ radí  Viktor Agocs

 

3.jpg

 

Ako vytvoriť komunitu?

 1. Osloviť susedov a informovať ich o zámere
 2. Vytvoriť komunikačné kanály na zbieranie informácií o pripravovanom projekte, kde si o ňom ľudia môžu prečítať všetko potrebné. Tie slúžia aj na vyjadrenie názorov a spätnú väzbu so susedmi
 3. Vytvoriť skupinu zástupcov, ktorí budú hlavnými komunikátormi
 4. Formálny vznik komunity – najčastejšie formou občianskeho združenia so zodpovednou osobou, oprávnenou komunikovať za všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Ďalšou právnou formou je napríklad tzv. spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktoré funguje ako právnická osoba.
 5. Vyzvať ľudí, aby sa zúčastnili na pravidelných, formálnych aj neformálnych stretnutiach, kde sa môžu všetci spoznať, vyjadriť svoj názor a pripomienky

 

4.jpg

 

Návšteva úradu je prvoradá

Pri revitalizácii dvora sa nevyhnete ani komunikácii s úradmi pri získavaní povolení na prípadné stavebné úpravy. Nedá sa stanoviť všeobecný postup platný pre všetky dvory. Veľa závisí od posúdenia zámeru stavebným úradom. V prvom rade si však treba vysporiadať vlastnícke pomery k pozemku, ktorý máte záujem zveľadiť.

 

Ako postupovať, aby bolo vysporiadanie dvora právne v poriadku?

 1. Zistiť vlastnícke pomery k záujmovému pozemku.
 2. Získať užívací titul k pozemku, ktorý nie je vo vašom vlastníctve.
 3. Samotná realizácia nápadu alebo projektu, ktorý bude v súlade s tým, čo povoľujú zákony, územný plán, reálne a funkčné využitie pozemku.

 

„Vo verejnom priestore, či nádvoriach sa najčastejšie stretávame s pozemkami vo výlučnom vlastníctve či spoluvlastníctve mesta, štátu, súkromných fyzických a právnických osôb, štátnych organizácií, ale aj nezistených či neznámych vlastníkov,“ tvrdí zo skúseností Kristína Majvitorová z referátu majetkových vzťahov Miestneho úradu Bratislava-Staré Mesto, na ktorý sa záujemci o revitalizáciu spoločných dvorov v tejto bratislavskej mestskej časti môžu obrátiť.

 

Ako postupovať, ak chcete získať do užívania pozemok v správe mestskej časti?

 1. Podať žiadosť o prenájom pozemku, vypracovať projekt revitalizácie a jeho vizualizáciu
 2. Posúdenie žiadosti z hľadiska funkčného využitia a predstavenie žiadosti na komisiách miestneho zastupiteľstva
 3. Schválenie nájmu a podmienok nájomného vzťahu miestnym zastupiteľstvom a uzatvorenie nájomnej zmluvy
 4. Možnosť získať financie a granty (napríklad cez projekt „Staré Mesto - zelená pre zeleň“ s programom „Adopcia zelene“) https://www.staremesto.sk/sk/content/zelena-pre-zelen
 5. Realizácia projektu

 

5.jpg

 

Ako získať financie na revitalizáciu a udržateľnosť vášho dvora?

Na to, aby susedský život na vašom dvore prekvital, sú okrem nadšenia a dobrovoľnej práce, potrebné aj financie. Aké sú vaše možnosti pri získavaní podpory od jednotlivcov, firiem alebo samospráv?

 1. Komunitné aktivity (susedský fundraising, organizovanie podujatí a aktivít s dobrovoľným príspevkom)
 2. Online získavanie jednorazových a pravidelných darov
 3. Crowdfunding (davové, hromadné financovanie konkrétnych projektov napr. na portáli https://www.donio.sk/)
 4. Firemný fundraising (granty od firiem, nadácií a súťaže ako - Nech žije nás dvor -, ktorú organizuje YIT)
 5. Podpora od samospráv (grantové výzvy na podporu komunitných projektov)
 6. 2 % z dane (v prípade OZ, ktoré funguje minimálne 2 roky)

 

Ucelenú príručku MANUÁL DVOROV ako zlepšiť dvor, ktorý je vám blízky, si môžete stiahnuť na stránke https://www.yit.sk/nechzijenasdvor

 • Porozumiete významu dvorov v mestách a v našich životoch
 • Inšpirujete sa, ako zveľaďovať váš dvor
 • Dozviete sa, ako získať financie pre váš dvor
 • Získate návod, ako postupovať pri potrebných povoleniach

 

Dobrý dvor nie je nikdy hotový

Časom mení svoju tvár a prispôsobuje sa rôznym potrebám svojich obyvateľov. Práve obyvatelia sa môžu aktívne podieľať na tom, ako bude vyzerať priestor v ich bezprostrednom okolí. Zveľadený a udržiavaný dvor má aj podľa výskumov pozitívny vplyv na vzťahy medzi susedmi a tak sa stáva bezpečnejším. Dobrý pocit, že žijete obklopení pekným prostredím a kvalitnými susedskými vzťahmi a komunitou, je na nezaplatenie. Tak čo poviete, idete do toho? Vybehnite na dvor prehodiť pár slov so susedmi.

 

6.jpg