• Tipy, triky, návody
  • 13.3.2018
  • 10203 pozretí

Zálohový predpis: viete, za čo platíte?

Zálohový predpis: viete, za čo platíte?
Zálohový predpis: viete, za čo platíte?

S radosťou z nového bytu prichádza aj nie až tak milá povinnosť – množstvo dokumentov, v ktorých sa treba zorientovať. Viete napríklad, na čo slúži zálohový predpis? Nenechajte sa odradiť odborným názvom, nie je to nič zložité. Vysvetlíme vám, o čo ide a prečo je dôležité, aby ste ho poznali.

Zálohový predpis, alebo inak predpis mesačných preddavkov za služby spojené s užívaním bytu, vytvorí správca na základe odhadu celkových nákladov domu. Náklady sú následne prepočítané na jednotlivých vlastníkov a domácnosti podľa odhadu ich spotreby, plochy bytu, či počtu osôb. Keďže s vlastníctvom bytu sa vlastníci stávajú zároveň spoluvlastníkmi všetkých spoločných častí, priestorov a technológií bytového domu, predpis obsahuje aj položky spojené s ich prevádzkou a údržbou.

Na základe zálohového predpisu hradia vlastníci mesačne príspevky na svoj bankový účet, ktorý im zriadil správca a z ktorého správca následne uhrádza faktúry za energie a služby jednotlivým dodávateľom.

Čo má obsahovať?

Zálohový predpis zahŕňa odhadované mesačné náklady na prevádzku a údržbu bytového domu, prepočítané na konkrétny byt a vlastníka. Nesmú v ňom chýbať základné položky, teda predpokladané náklady spojené s odberom tepla, vody a elektrickej energie v byte, v nebytových priestoroch alebo spoločných priestoroch. Ďalej by ste tam mali nájsť odhad nákladov vynaložených na poistenie domu, upratovanie, odvoz a likvidáciu odpadu, výťah, spoločnú televíznu anténu, zimnú alebo technickú údržbu. Uvádza sa tiež poplatok správcovi alebo zástupcom vlastníkov za výkon správy budovy. Môžu sa objaviť aj špecifické položky ako náklady na prevádzku rôzneho nadštandardného vybavenia, na potenciálne očakávané väčšie opravy, prípadne rekonštrukciu či modernizáciu budovy.

Samostatnou položkou býva príspevok do fondu prevádzky údržby a opráv. Táto položka sa vypočíta podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu vlastníka a slúži na kumuláciu prostriedkov pre budúce opravy spoločných častí domu a investície do udržania, prípade zlepšenia štandardu bývania v dome.    

Údaje vlastníka:

  • meno vlastníka/vlastníkov bytu

  • doručovaciu adresu a číslo bytu

  • jeho výmeru a počet osôb, ktoré byt využívajú

  • spôsob úhrady

  • číslo účtu, kam sa poplatky za služby posielajú

  • variabilný symbol pre každého vlastníka a byt

 

Výšku platieb ovplyvňujú aj požiadavky susedov

Koľko vo vašej bytovej budove za jednotlivé položky zaplatíte, určujú napríklad stavebno-technické parametre budovy a jej celkový stav. Pokiaľ bytový dom nemá výťah, jedna položka zo zálohového predpisu automaticky odpadá. Zateplená budova vám ušetrí peniaze za kúrenie. Výšku mesačných nákladov ale ovplyvňuje aj náročnosť vlastníkov bytov a ich požiadavky na štandard poskytovaných služieb. Napríklad upratovanie spoločných priestorov. Čím viac vaši susedia dbajú na čistotu, tým častejšie a kvalitnejšími čistiacimi prostriedkami sa bude upratovať, čo má za následok zvýšenie nákladov.

Individuálnymi položkami, ktoré takisto môžu ovplyvniť výšku platieb, sú špecifické spoločné priestory a zariadenia. Môžu to byť napríklad náklady na prevádzku a údržbu spoločenskej miestnosti alebo spoločného fitness v dome. V takom prípade môže byť v zálohovom predpise a následne vo vyúčtovaní zohľadnená miera využívania týchto priestorov konkrétnymi vlastníkmi. Toto rozhodnutie ale musí odsúhlasiť väčšina vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

V novostavbe priplácate za moderné vybavenie

Ak ste si práve kúpili byt v novostavbe a platíte viac ako váš kamarát v staršom byte, nie je v tom nijaký podvod. Novostavby zahŕňajú platby za moderné technológie, ktoré sú náročnejšie na prevádzku či údržbu a v iných typoch bytových domov sa často nenachádzajú. Môže to byť elektronická požiarna signalizácia, vstupný a kamerový systém, záložné napájacie zdroje, chladenie, vzduchotechnika či odvetrávanie garáží. Legislatíva takisto stanovuje pravidelné odborné prehliadky a skúšky niektorých týchto technických zariadení, s ktorých nákladmi je potrebné vopred počítať.  V mnohých novostavbách získate s kúpou bytu aj spoluvlastnícky podiel na priľahlých pozemkoch s parkovými úpravami, detským ihriskom, chodníkmi, či vonkajším osvetlením.

Ak niečo nesedí, preverte to

Výdavky, uvedené v zálohovom predpise, sa zúčtujú raz ročne, najneskôr do 31. mája. Vtedy sa porovná rozdiel medzi odhadovanými a reálne využitými nákladmi, na základe čoho vám správca buď vráti preplatok alebo uhradíte nedoplatok.  Ak máte pocit, že vyúčtovanie nie je urobené správne, alebo vaše financie nie sú využité efektívne, obráťte sa v prvom rade na svojho správcu. Podľa zákona máte právo do účtovníctva spravovaného domu nahliadnuť kedykoľvek počas roka. Ďalšou možnosťou je kontaktovať nezávislého odborníka.