• Tipy, triky, návody
  • 18.12.2018
  • 2411 pozretí

Klientske zmeny: O aké úpravy môžete žiadať po kúpe bytu?

Klientske zmeny: O aké úpravy môžete žiadať po kúpe bytu?
Klientske zmeny: O aké úpravy môžete žiadať po kúpe bytu?

Našli ste svoj vytúžený domov a je takmer dokonalý. Len zásuvka v spálni by mohla byť na lepšom mieste a namiesto vane ste vždy chceli sprchový kút. Viete o tom, že po kúpe bytu máte nárok na úpravy podľa vlastných požiadaviek? Má to však svoje pravidlá. Rozprávali sme sa o nich s našou manažérkou klientskych zmien, Erikou Foltinovou.

O aké klientske zmeny môže nový majiteľ bytu žiadať?

Zrealizovať vieme takmer všetko, čo je možné z technologického hľadiska. Naši klienti najčastejšie požadujú úpravu kúpeľne, najmä výmenu vane za sprchový kút, posun priečok alebo dverných otvorov. Tiež pridávame koncové elektro prvky alebo meníme ich polohu či prerábame usporiadanie kuchynskej časti. Vieme takisto rozdeliť toaletu a kúpeľňu na dve samostatné miestnosti. Táto požiadavka je však zväčša na úkor ostatných priestorov v byte.

Ktoré zmeny, naopak, možné nie sú?

Nie je možné zasahovať do celkovej koncepcie bytu. Nerobíme teda posuny nosných stien, zväčšovanie zastavanej plochy, zmeny okenných otvorov a podobne. Schválenie alebo neschválenie klientskej zmeny je plne v kompetencii YIT. V niektorých projektoch, napríklad v NUPPU Ruusu, nie sú klientske zmeny možné vôbec. Klientovi však stále ponúkame výber štandardu, teda podláh, dverí a podobne. Tiež neprijímame žiadosti, ktoré prichádzajú po zmluvnom termíne.

Dokedy je teda možné žiadať o klientske zmeny?

Jednotlivé druhy klientskych zmien je možné realizovať len do určitej fázy výstavby. Z tohto dôvodu sú v súlade s harmonogramom danej stavby vopred stanovené termíny, do ktorých sa dá o zmenu požiadať a následne ju realizovať. Napríklad dispozičné zmeny sú možné len do ukončenia výstavby skeletu budovy, kým nezačneme s murovacími prácami.

Všetky potrebné termíny, napríklad dokedy sa dá žiadať o zmeny štandardu, nájde klient v zmluve. Pri jej podpise tiež dostáva katalóg štandardu. Následne si spolu dohodneme stretnutie, pred ktorým mu zašleme podklady k bytu, aby sa mohol na stretnutie pripraviť.

Ako má klient o zmenu požiadať?

Každý projekt má svojho zodpovedného špecialistu klientskych zmien, ktorý sa o nového majiteľa bytu stará. Klient môže o zmenu požiadať osobne na stretnutí, kde ju prediskutujeme a dohodneme sa na ďalšom postupe. Prípadne môže svoje požiadavky zadefinovať e-mailom.

Aby sa doladili všetky detaily, väčšinou je takýchto stretnutí viac, v závislosti na zložitosti zmeny. Malé úpravy si často odsúhlasujeme cez e-mail, väčšie zmeny si však vyžadujú osobnú konzultáciu.

S konzultantom klient tiež rieši výber štandardu. V našich priestoroch na Račianskej ulici sú k dispozícii všetky vzorky parkiet, dverí, obkladov či dlažieb. Pre každý projekt máme uzavreté spolupráce s vybraným kúpeľňovým štúdiom, aby si nový majiteľ bytu mohol pozrieť, ako bude vyzerať už hotová kúpeľňa či toaleta.

Čo by som si ako klientka mala pred stretnutím pripraviť?

Nemusíte mať premyslené všetky detaily. Stačí predstava o tom, čo vlastne chcete. Je vhodné preštudovať si zaslanú projektovú dokumentáciu. Na stretnutí si ju prejdeme aj spoločne a vysvetlíme si prípadné nejasnosti.

Dôležité je tiež povedať, že za klientske zmeny sa platí. Spoplatnené sú paušálnym poplatkom, ktorého výšku stanovujeme na základe náročnosti prípravy. V závislosti od rozsahu prípravy teda rozlišujeme malú a veľkú klientsku zmenu. K paušálnemu poplatku sa ďalej pripočítavajú náklady na samotné úpravy a výber materiálov mimo základného štandardu vybavenia bytu.

Na záver nám prezraďte, akú najzvláštnejšiu zmenu od vás klienti požadovali?

V projekte Tarjanne chcel klient dverami prepojiť spálňu s pivničnými priestormi, s ktorými jeho byt susedil. Požiadavku sme, samozrejme, zamietli. 

Q&A

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY A ODPOVEDE O KLIENTSKYCH ZMENÁCH

 Q: Je možné vymeniť vaňu za sprchový kút? Môže byť sprchový kút bez vaničky a zarovno s podlahou?

A: Ak sú v danom projekte zmeny povolené a sme v termíne podľa zmluvy, áno. Sprchový kút môže byť bez vaničky, avšak nie je možné realizovať ho zarovno s podlahou, na dosiahnutie potrebného spádu je nutný schodík.

Q: Čo je zahrnuté v paušálnom poplatku za klientsku zmenu?

A: Náklady súvisiace s riešením danej zmeny. Spracovanie projektovej dokumentácie, cenovej ponuky, konzultácie a podobne.

Q: Kedy je potrebné zaplatiť za klientske zmeny alebo výber nadštandardu?

A: Do 7 dní po odsúhlasení cenovej ponuky za klientsku zmenu alebo za výber nadštandardu.

Q: Je možné vybrať si aj materiál mimo ponuky katalógu štandardu alebo si dodať vlastný materiál?

A: Výber materiálu mimo ponuky katalógu štandardu je možný, v zmysle zmluvy je spoplatnený príslušným paušálnym poplatkom, avšak je potrebné vyberať materiál od našich zmluvných dodávateľov. Vlastné dodávky materiálu klientom sú možné až po odovzdaní bytu.

Q: Je možné ísť sa do bytu pozrieť? Kedy? Môžeme si ísť byt zamerať?

A: Návšteva bytu je možná počas klientskych dní, ktoré sú spravidla organizované po dokončení omietok a podlahových poterov. Ďalej sú možné návštevy prezentačných bytov, po dohode s predajcom. V prípade, že klient kupuje byt v skolaudovanom projekte, je obhliadka možná aj pred podpisom zmluvy. Byt sa dá zamerať na klientskom dni alebo pri technickom preberaní. Požiadavku na zameranie je vhodné riešiť cez portál YIT PLUS, s oddelením starostlivosti o zákazníkov.

Q: Kde bude osadená vonkajšia klimatizačná jednotka? (Ak ide o projekt, ktorý má prípravu na klimatizáciu.)

A: Väčšinou je poloha pre vonkajšiu jednotku určená na balkóne či terase.

Q: Je možné zrealizovať prípravu pre chladenie? (Ak ide o projekt, ktorý nemá prípravu na klimatizáciu.)

A: Áno, v rámci klientskej zmeny alebo vo vlastnej réžii po odovzdaní bytu. Je potrebné vyžiadať si u nás súhlas autora projektu.

Q: Spracujete nám vizualizácie interiéru bytu či vybraného štandardu?

A: Vizualizácie interiéru nerobíme. Partnerské kúpeľňové štúdio spracováva vizualizácie kúpeľne a WC. Na väčšinu bytov máme k dispozícii 3D aplikáciu, v ktorej je každý byt ilustračne zariadený, a je možné zvoliť si vybrané dekory v zmysle štandardu pre daný projekt, teda parkety, dvere, obklady a dlažby.

Q: Je kuchyňa súčasťou vybavenia bytu?

A: Nie.

Q: Je možné mať dlažbu aj inde ako v kúpeľni či na WC?

A: Áno, kdekoľvek v byte. Zmena štandardnej podlahy, napríklad laminátových parkiet, na dlažbu je spoplatnená v zmysle aktuálneho cenníka klientskych zmien pre daný projekt.

Q: Viete nám navrhnúť interiér bytu?

A: Momentálne spúšťame pilotný projekt. spolupráce s externými architektonickými ateliérmi, ktoré zastrešia návrh aj realizáciu interiéru podľa požiadavky klienta.

Q: Aká je podlaha na balkóne či terase?

A: Podľa konkrétneho projektu. Môže to byť dlažba, liata epoxidová podlaha či exotické drevo.

Q: Je možné objednať si exteriérové žalúzie aj po odovzdaní bytu?

A: Áno. Avšak už vo vlastnej réžii, nie prostredníctvom YIT.