• Tipy, triky, návody
  • 25.9.2017
  • 697 pozretí

Myslíme nízkoenergeticky

Myslíme nízkoenergeticky
Myslíme nízkoenergeticky

Nízkoenergetické myslenie našej spoločnosti vychádza zo zodpovednosti k životnému prostrediu i samotným obyvateľom miest.

Ing. arch. Tomáš Baník, manažér architektúry a dizajnu spoločnosti YIT Slovakia, odpovedá na základné nízkoenergetické otázky.

1. Aké sú nízkoenergetické riešenia v našich projektoch?

Ultranízka energetická hospodárnosť je u nás záväzná. Táto úroveň je definovaná potrebou primárnej energie zatriedením do energetickej triedy A1 a splnením predpokladov zaradenia do predmetnej energetickej triedy podľa lokálnej legislatívy. Všetky projekty YIT Slovakia spĺňajú zákonom stanovené parametre energetickej hospodárnosti.

2. Prečo používame nízkoenergetické riešenia v našich projektoch?

Koncept energetickej sebestačnosti, hospodárnosti a efektívnosti budov je jedným z hlavných cieľov Európskej únie, nevynímajúc Slovenskej republiky, ktorá implementovala legislatívu EÚ a jej ciele prijala za svoje. Všetko toto úsilie smeruje k ochrane životného prostredia prijatím záväzku do roku 2020 znížiť emisie skleníkových plynov o 20 %, znížiť spotrebu energie v budovách o 20 % a zvýšiť podiel využívania obnoviteľných zdrojov energie na 20 %. Toto úsilie je prejavom zodpovednosti voči sebe samým a budúcim generáciám.

3. Jedno z riešení – solárne kolektory

Už z prijatej koncepcie energetickej hospodárnosti vyplýva používanie alternatívnych zdrojov na prípravu teplej vody a kúrenia. Solárna energia je najprirodzenejšia a najlacnejšia dostupná energia, ktorou vieme v značnom rozsahu pokryť prípravu teplej vody. Je teda prirodzené, že radi umiestňujeme technológie solárneho ohrevu v našich bytových domoch.

4. Čo prinesie klientom to, že je novostavba ultranízkoenergetická?

Ultranízky energetický štandard budovy prinesie užívateľom predovšetkým prevádzkové finančné úspory, ktoré predstavujú približne 1/3 nákladov na vykurovanie oproti klasickému domu (trieda C). Kvalitný teplo – výmenný plášť napomáha vytvárať príjemnú a zdravú klímu vnútorných priestorov v zime i v lete. Nútené vetranie ozdravným odvetrávaním škodlivín a nepríjemných odórov, prívodom čerstvého vzduchu vytvára prirodzené podmienky pre kvalitný život. Neposledný je dobrý pocit zo zodpovedného prístupu k životnému prostrediu.