Starostlivosť o zákazníkov

Náš záujem o zákazníka predajom bytu nekončí

Filozofiou YIT je vytvárať lepšie prostredie pre život a budovať domovy. Naša jedinečnosť spočíva aj v individuálnom prístupe ku každému zákazníkovi, o ktorého sa stará predajný tímNáš záujem o zákazníka však predajom bytu nekončí a dobré vzťahy so zákazníkmi rozvíjame aj po odovzdaní bytu do užívania.

Kedy s nami prídete do kontaktu?

Do kontaktu s oddelením Starostlivosti o zákazníkov vstupuje budúci
kupujúci podpisom Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve (ZoBKZ).

A čo potom?

Následne dostáva kupujúci na svoju e-mailovú adresu registračný
odkaz, ktorý mu umožní prístup do online služby YIT PLUS.

POSTARÁME SA

Riešime požiadavky zákazníkov počas obdobia do dvoch rokov od nasťahovania.

Spolupracujeme pri riešení požiadaviek zákazníkov s oddelením Reklamácií, Klientskych zmien či priamo s projektovými manažérmi.

Spracovávame dotazníky spokojnosti s produktmi a službami YIT.

.

centrum podpory

Riešenie požiadaviek

Zákazník môže svoje požiadavky na oddelenie Starostlivosti o zákazníkov kedykoľvek adresovať prostredníctvom online služby YIT PLUS v sekcii Centrum podpory.

odovzdanie_bytu

Odovzdanie bytu

Oddelenie Starostlivosti o zákazníkov odovzdáva dokončené byty v dvoch krokoch – technické preberacie konanie, kde si zákazník skontroluje dokončený byt do zvoleného štandardu a preberanie bytu do užívania, ktoré prebehne po úhrade 100% ceny bytu a vlastník dostáva kľúče.

manual_uzivania_bytu

Manuál užívania bytu

Zastrešujeme prípravu Manuálu užívania bytu, ktorý dostávajú zákazníci pri odovzdaní bytu do užívania a slúži ako sprievodca pri údržbe a starostlivosti o svoj byt.

klientske_dni

Klientske dni

Pre našich klientov organizujeme Klientske dni, kedy sa zákazníci môžu po prvýkrát prejsť/vstúpiť do svojho bytu a Prvú schôdzu vlastníkov, kde predstavujeme vybranú správcovskú spoločnosť vlastníkom bytov.

YIT PLUS

Online služba YIT PLUS je unikátnym komunikačným nástrojom, prostredníctvom ktorého môže vlastník bytu komunikovať nielen s YIT, správcom bytového domu ale aj so susedmi. Okrem priestoru na diskusiu je aj úložiskom dôležitých dokumentov od kúpnych zmlúv až po pôdorysy.

Súčasťou YIT PLUS sú aj pravidelné informácie o najdôležitejších míľnikoch v procese výstavby a fotografie. Vďaka partnerským spoločnostiam tejto online služby dostanú klienti možnosť vybrať si z výhodných ponúk služieb a produktov, ktoré sa týkajú ich bývania.

Napíšte nám

Moje obľúbené ()

Nemáte zvolené žiadne obľúbené položky.

Súhlasím s použitím mojich osobných údajov na účely zasielania obchodných ponúk a marketingových informácií o produktoch, pripravovaných projektoch a novinkách.

Kontakt

Predajné centrum
Račianska 153/A, Bratislava 831 54
Pre volania zo zahraničia: +421903999333
Zavrieť