Starostlivosť o zákazníkov

Náš záujem o zákazníka predajom bytu nekončí

Filozofiou YIT je vytvárať lepšie prostredie pre život a budovať domovy. Naša jedinečnosť spočíva aj v individuálnom prístupe ku každému zákazníkovi, o ktorého sa stará predajný tímNáš záujem o zákazníka však predajom bytu nekončí a dobré vzťahy so zákazníkmi rozvíjame aj po odovzdaní bytu do užívania.

Kedy s nami prídete do kontaktu?

Do kontaktu s oddelením Starostlivosti o zákazníkov vstupuje budúci
kupujúci podpisom Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve (ZoBKZ).

A čo potom?

Následne dostáva kupujúci na svoju e-mailovú adresu registračný
odkaz, ktorý mu umožní prístup do online služby YIT PLUS.

POSTARÁME SA

Riešime požiadavky zákazníkov počas obdobia do dvoch rokov od nasťahovania.

Spolupracujeme pri riešení požiadaviek zákazníkov s oddelením Reklamácií, Klientskych zmien či priamo s projektovými manažérmi.

Spracovávame dotazníky spokojnosti s produktmi a službami YIT.

.

centrum podpory

Riešenie požiadaviek

Zákazník môže svoje požiadavky na oddelenie Starostlivosti o zákazníkov kedykoľvek adresovať prostredníctvom online služby YIT PLUS v sekcii Centrum podpory.

odovzdanie_bytu

Odovzdanie bytu

Oddelenie Starostlivosti o zákazníkov odovzdáva dokončené byty v dvoch krokoch – technické preberacie konanie, kde si zákazník skontroluje dokončený byt do zvoleného štandardu a preberanie bytu do užívania, ktoré prebehne po úhrade 100% ceny bytu a vlastník dostáva kľúče.

manual_uzivania_bytu

Manuál užívania bytu

Zastrešujeme prípravu Manuálu užívania bytu, ktorý dostávajú zákazníci pri odovzdaní bytu do užívania a slúži ako sprievodca pri údržbe a starostlivosti o svoj byt.

klientske_dni

Klientske dni

Pre našich klientov organizujeme Klientske dni, kedy sa zákazníci môžu po prvýkrát prejsť/vstúpiť do svojho bytu a Prvú schôdzu vlastníkov, kde predstavujeme vybranú správcovskú spoločnosť vlastníkom bytov.

YIT PLUS

Online služba YIT PLUS predstavuje unikátny komunikačný nástroj, prostredníctvom ktorého môže vlastník bytu komunikovať nielen so správcom, s YIT, ale aj so svojimi susedmi. YIT PLUS predstavuje okrem priestoru na diskusiu so susedmi či správcom, aj úložisko dokumentov.

Zákazník, vlastník bytu, tu nájde všetku potrebnú dokumentáciu k svojmu bytu, od kúpnych zmlúv až po pôdorysy dostupné na jednom mieste, kedykoľvek ich potrebuje. Súčasťou YIT PLUS sú informácie o priebehu výstavby projektu, ako aj po nej. 

Napíšte nám

Moje obľúbené ()

Nemáte zvolené žiadne obľúbené položky.

Súhlasím s použitím mojich osobných údajov na účely zasielania obchodných ponúk a marketingových informácií o produktoch, pripravovaných projektoch a novinkách.

Kontakt

Predajné centrum
Račianska 153/A, Bratislava 831 54
Pre volania zo zahraničia: +421903999333
Zavrieť