Lokálne stránky:
Corporate site:

História a filozofia

História

Príbeh spoločnosti YIT sa začína písať v roku 1912 fúziou štyroch spoločností, ktorých základným cieľom bolo poskytovať kvalitné a komplexné služby v oblasti stavebníctva. Spoločnosť YIT, ktorá si vybudovala veľmi solídnu povesť pri výstavbe infraštruktúry a zabezpečení zásobovania väčšiny fínskych miest vodou začala rýchlo expandovať. Fúziou štyroch spoločností, ktorých základným cieľom bolo poskytovať kvalitné a komplexné služby v oblasti stavebníctva, vzniká v roku 1912 YIT ako ju poznáme dnes. 

Postupne sa obchodné aktivity korporácie rozširujú do celého sveta. V dvadsiatom storočí je to najmä Blízky východ a bývalý Sovietsky zväz, respektíve Ruská federácia. Na prelome milénia spoločnosť expanduje do oblasti technologických stavieb infraštruktúry, a to tak v Škandinávii, ako aj v krajinách strednej Európy
 
V roku 2010 po akvizícii nadnárodnou skupinou YIT vzniká spoločnosť YIT Reding, a. s., ktorá dnes patrí medzi významné developerske a stavebné spoločnosti v bratislavskom regióne. Prostredníctvom našich projektov prinášame kvalitné bývanie, kancelárske a obchodné priestory na vysokej úrovni. V roku 2016 sa spoločnosť premenovala na YIT Slovakia, a.s.
 
Naším cieľom je byť európskym lídrom v rezidenčnom developmente a stavebníctve a zároveň poskytovať služby prostredníctvom vytvárania spoločnej hodnoty s vysokou zodpovednosťou. 

Zameriavame sa na ustavičné zlepšovanie kvality a servisu poskytovaného našim zákazníkom na základe vyhľadávania a zavádzania nových inovatívnych riešení. Rovnako veríme, že náš úspech je predovšetkým založený na vzdelaných a kvalifikovaných zamestnancoch, dôvere v ich schopnosti a neustálom rozvoji ich zručností a kompetencií.

Filozofia a Hodnoty

Vieme, že úspech našej spoločnosti nie je náhodný, ale je výsledkom dlhodobej práce všetkých zamestnancov v prospech našich zákazníkov. Snažíme sa nielen naplniť, ale aj prevýšiť očakávania a potreby našich zákazníkov. Dôraz pri tom kladieme na svoju reputáciu a pri projektoch vždy vnímame ich celkový vplyv na okolité prostredie. Našou víziou je byť vždy o krok vpred, či už ide o starostlivosť o zákazníkov, alebo o spoločenskú zodpovednosť. Naším cieľom je vytvárať lepšie prostredie pre život a naše hodnoty sú starostlivosť a snaha neustále napredovať a dosahovať kvalitný výkon vzájomnou spoluprácou. 

STAROSTLIVOSŤ
Už od začiatku chceme byť značkou, na ktorú sa možno spoľahnúť. Kvalita má v našich očiach podobu čestných vzťahov, neustálej snahy o maximálnu efektívnosť, ale všetko s ohľadom na životné prostredie. Uvedomujeme si, že svet, spoločnosť a technológie okolo nás sa rozvíjajú závratnou rýchlosťou. 
 
KROK VPRED 
Držať krok s dobou neznamená len slepo podliehať trendom. Veríme, že rovnako dôležitú úlohu zohráva aj vnútorný rast firmy a jej vklad prostredníctvom vlastných inovácií a nových riešení. 
 
SPOLUPRÁCA 
Dobrá spolupráca pre nás znamená, že pracujeme ako tím v internom aj externom prostredí. Veríme, že sila prospešnej spolupráce spočíva vo vzájomnom rešpekte, dôvere, otvorenosti a úprimnosti.
 
VÝKON
Veríme, že výsledky našej kvalitnej práce spočívajú v čestnom podnikaní. Uvedomujeme si svoju zodpovednosť voči všetkým, ktorí s nami participujú na podnikateľských aktivitách, ako aj voči tým, ktorí využívajú výsledky našej práce. Sme presvedčení, že iba dobrá spolupráca je základom kvalitných výsledkov a len výnimočné výsledky vytvárajú dlhodobú prosperitu.

Obchodná etika

ÚCTA K ZAMESTNANCOM
Zamestnanci sú najcennejším aktívom firmy. Ich prístup, nasadenie a výsledky ovplyvňujú fungovanie celej spoločnosti. Veľký dôraz preto kladieme na ich spokojnosť, bezpečnosť, motiváciu a neustály rast.  

REŠPEKT VOČI PARTNEROM
Každý projekt je výsledkom spolupráce. Nezáleží na tom, či do zákazky vstupujeme ako stavebná spoločnosť, dodávateľ, investor, alebo developer, každú úlohu prijímame s absolútnym rešpektom voči našim partnerom, ich názorom a skúsenostiam. 

ZÁUJEM O KONCOVÝCH UŽÍVATEĽOV
Nikto iný nepreverí výsledky firmy tak, ako koncový užívateľ. Diela, ktoré vytvárame, sú na prvom mieste určené ľuďom, vytvárajú rámec, kulisu aj priestor ich každodenných činností. Naším heslom je kvalita za rozumnú cenu. Čím viac prihliadame na skutočné potreby a možnosti budúceho obyvateľa alebo zamestnanca, tým väčšiu šancu máme na vytvorenie naozaj dobrého miesta pre život aj prácu.

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ
Vo všetkých oblastiach činnosti máme na zreteli hodnoty, ktoré prevyšujú potreby firmy či podnikateľský zisk, či už ide o platné zákony, ľudské práva, alebo nepísané etické zásady. Chceme byť subjektom, ktorý spoločenskú zodpovednosť uplatňuje v každom detaile; starostlivo zvažuje dôsledky svojich rozhodnutí a postupov, prispieva k transparentnosti a férovosti podnikateľského sektora, zlepšovaniu prostredia pre život či ekologickej ochrane.

VZŤAH K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU
Zdravé životné prostredie je zárukou kvalitného života na Zemi, preto sa spoločnosť snaží minimalizovať environmentálne vplyvy jej vlastnej činnosti a činnosti jej subdodávateľov.

Napíšte nám

Moje obľúbené ()

Nemáte zvolené žiadne obľúbené položky.

Súhlasím s použitím mojich osobných údajov na účely zasielania obchodných ponúk a marketingových informácií o produktoch, pripravovaných projektoch a novinkách.

Kontakt

Predajné centrum
Račianska 153/A, Bratislava 831 54
Pre volania zo zahraničia: +421903999333
Zavrieť
Zavrieť