• SK Articles
  • 25.4.2024

YIT Slovakia spúšťa pilotný projekt družstevného bývania v Bratislave

Bratislava, 25. apríl 2024 – Družstevné bývanie sa vracia do Bratislavy. Developerská spoločnosť YIT Slovakia ním reaguje na horšiu dostupnosť hypotekárnych úverov na Slovensku a prináša pilotný projekt v bratislavskom Ružinove.

Turbulentná ekonomická situácia, najmä vysoká inflácia a úrokové sadzby, spolu s prísnymi podmienkami NBS prispeli k najnižšej dostupnosti bývania na Slovensku za posledných 15 rokov. Reakciu na aktuálny stav prináša developerská spoločnosť YIT Slovakia s pilotným projektom družstevného bývania, o ktoré každým rokom rastie v Európe záujem. Zatiaľ čo na Slovensku sa často spája s minulosťou, v Českej republike žije v družstevných bytoch približne 10 % obyvateľov a vo Viedni toto číslo dokonca dosahuje až 45 %.

Hlavnou výhodou družstevného bývania je skutočnosť, že ho záujemca získa jednoduchšie, než hypotéku v banke. „Veríme, že družstevné bývanie v súčasnej dobe náročného prístupu k financovaniu uľahčí cestu k vlastnému bývaniu pre mnohé skupiny ľudí, pre ktoré sú podmienky klasických hypoték nedostupné či nevýhodné. Je to tiež dobrý spôsob investície pre tých, ktorí chcú využiť svoje zvyšné finančné zdroje, ale na ďalšiu hypotéku by sa už príjmovo či vekovo kvalifikovať nemohli,“ vysvetľuje Milan Murcko, generálny riaditeľ YIT Slovakia. Táto príležitosť je vhodná najmä pre slobodných ľudí a mladé rodiny, zamestnancov z oblasti služieb, podnikateľov, živnostníkov či seniorov.

Ako funguje družstevné bývanie

V prípade záujmu podpíše žiadateľ o družstevný byt rezervačnú zmluvu a podá prihlášku na členstvo v družstve. Po jej schválení uhradí minimálne 20 % z celkovej ceny vybraného bytu a stane sa tak členom družstva. Zvyšnú cenu bytu bude splácať vo forme mesačných platieb, štandardne v období 35 rokov, s možnosťou skoršieho splatenia. Po uhradení celej sumy má právo nadobudnúť byt do osobného vlastníctva. Okrem vlastného užívania môže člen družstva počas celého obdobia byt podnajímať alebo ho predať. Družstevný byt sa tiež stáva predmetom dedenia.

 

6 krokov k družstevnému bytu

Nezáväzná rezervácia

Záujemca si zarezervuje družstevný byt.

Rezervačná zmluva

Pri uzatvorení rezervačnej zmluvy uhradí rezervačný poplatok, ktorý sa neskôr započíta s členským vkladom.

Prihláška do družstva

Po výzve podá záujemca prihlášku do družstva. Prihláška bude následne posúdená a bude rozhodnuté o prijatí alebo neprijatí žiadateľa do družstva.

Úhrada minimálnej platby za podiel v družstve

Záujemca uhradí platbu za podiel v bytovom družstve vo výške minimálne 20 % z hodnoty bytu, od ktorej sa odčíta rezervačný poplatok.

Prijatie záujemcu za člena družstva 

V prípade vyhovenia žiadosti o členstvo družstvo prijme záujemcu za svojho člena.

Uzavretie nájomnej zmluvy

 

 

 

Člen družstva uzavrie s družstvom nájomnú zmluvu a bude hradiť vopred stanovené mesačné platby, ktorými družstvo spláca úver banke. Platby zahŕňajú príspevok na správu a prevádzku družstva, spoločných častí domu, zálohy na energie a služby.

Tab. 1: Ako získať družstevný byt, zdroj: YIT Slovakia.

Družstevné bývanie so sebou prináša viaceré benefity. Jedným z nich je aj fakt, že sa členovia družstva nezadlžujú, pretože dlžníkom voči banke je družstvo. „Okrem ľahšej dostupnosti je veľkou výhodou aj minimalizácia starostí, ktoré má na svojich pleciach člen družstva. Všetky finančné záležitosti a administratívu, vrátane poistenia nehnuteľnosti či zmeny fixácie, totiž vybavuje družstvo,“ vysvetľuje Peter Dovala, riaditeľ developerských projektov spoločnosti YIT Slovakia. K benefitom patrí aj jednoduchý prevod bytu v prípade, ak člen družstva nebude chcieť byt ďalej užívať. Svoj podiel v družstve totiž ľahko prevedie na inú osobu, napríklad dieťa alebo vnúča, vďaka čomu je tento typ financovania ideálny aj pre seniorov.

Projekt podporí najväčšia slovenská banka

Pilotný projekt družstevného bývania v Bratislave, ktorý predstavila developerská spoločnosť YIT Slovakia, podporí najväčšia slovenská banka, Slovenská sporiteľňa. „Inšpirovali sme sa aj dlhoročnými skúsenosťami Českej spořitelny, ktorá patrí k významným bankám podporujúcim nové družstevné bývanie v novostavbách. Ich dlhoročné skúsenosti by sme chceli preniesť na Slovensko a poskytnúť ďalšiu možnosť bývania pre ľudí, obzvlášť v dnešných časoch výrazne sťaženej dostupnosti bývania,“ vysvetľuje Norbert Hovančák, člen predstavenstva Slovenskej sporiteľne zodpovedný za firemné bankovníctvo.

Bytové družstvo uzavrie s bankou zmluvu o financovaní, avšak záujemca o družstevný byt do vzťahu s bankou nevstupuje. Uhradí iba 20 % kúpnej ceny bytu spolu s rezervačným poplatkom a základným členským vkladom, na základe čoho sa stane členom družstva.

Družstevné bývanie považuje Norbert Hovančák za výhodné hlavne pre mladé rodiny. Dôvodom je práve to, že banka neposudzuje príjem majiteľa družstevného podielu, ale družstvo ako celok, ktoré spláca jeden spoločný úver. „Chceli sme podporiť družstevné bývanie na Slovensku práve preto, že v ňom vidíme spoločenský prínos pre komunitu. Z pohľadu biznisu je pre nás stabilnou investíciou,“ dodáva. YIT Slovakia považuje Slovenská sporiteľňa za skúseného developera aj v oblasti nájomného bývania práve z Česka, ale napríklad aj z Fínska. „Sme veľmi radi, že sme mohli na pilotnom projekte bytového družstva spolupracovať práve s YIT Slovakia,“ konštatuje Norbert Hovančák.

 

Družstevné bývanie začína v ružinovskom projekte NUPPU

Pilotný projekt družstevného bývania spúšťa YIT Slovakia v obľúbenom projekte NUPPU v bratislavskom Ružinove, konkrétne v etape Magnolia 3. Rezidenčný projekt NUPPU vyrastá od roku 2016 a je príkladom aktívnej snahy developera budovať komunity. Rezidentov všetkých etáp NUPPU spája rozsiahly 2-hektárový dvor rozdelený na aktívnu, spoločenskú a oddychovú zónu. Jeho súčasťou sú detské ihriská, miesta na grilovanie a piknik, výbeh pre psy či komunitné záhradky. V rámci projektu je pre obyvateľov k dispozícii aj materská škola, potraviny či balíkobox. „Naším cieľom je poskytnúť obyvateľom na mieste všetko, čo potrebujú. NUPPU Magnolia 3 preto ponúka aj spoločnú klubovňu, práčovňu či bicykliareň. Súčasťou štandardu je aj zariadenie vrátane kuchynskej linky so spotrebičmi, vstavaných skríň či svietidiel. Aj toto je spôsob, akým chceme našim klientom uľahčiť cestu k ich bývaniu a obmedziť ich starosti na minimum,“ vysvetľuje Peter Dovala a zároveň avizuje, že družstevné bývanie v NUPPU Magnolii 3 je iba začiatkom. „Na základe záujmu plánujeme v budúcnosti tento typ financovania rozšíriť aj na ďalšie naše projekty. Aj v tomto prípade budeme promptne reagovať na záujem našich klientov,“ uzatvára Peter Dovala.

Ďalšie informácie o družstevnom bývaní ako aj aktuálnu ponuku družstevných bytov nájdete tu.