• SK Articles
  • 23.4.2023

Plánovaná výmena vodovodného potrubia na Košickej

S postupom prác na projekte ZWIRN bude YIT v najbližších týždňoch realizovať výmenu vodovodného potrubia na Košickej ulici. Práce budú prebiehať od 9. mája do 3.septembra 2023. Budú realizované postupne a v čo najkratšom trvaní, aby mali obmedzenia v okolí čo najmenší dopad na váš každodenný život. Aj preto tieto práce prebiehajú z časti súbežne s výmenou plynovodu, ktorú aktuálne realizuje SPP-distribúcia v úseku Košickej ulice od Dulovho námestia smerom k trhu Miletičova. Po výmene vodovodu bude zároveň položený nový povrch vozovky v dotknutom rekonštruovanom úseku.

Prečítajte si viac, aké zmeny tieto práce prinesú pre váš pohyb v okolí Košickej ulice.

CHODCI
Chodcov rekonštrukcia nijako neobmedzí.

CYKLISTI
Vzhľadom na prebiehajúce práce bude cyklochodník uzavretý, chodník na Košickej ulici bude počas rekonštrukcie dočasne zdieľaný pre chodcov aj cyklistov.

MHD
Počas trvania práce nebudú obsluhované zastávky MHD „Košická“ pri Gymnáziu Jura Hronca a zastávka „Dulovo námestie“ v smere Trhovisko pre autobusy 50, 68 a N61. Spoje budú presmerované cez ulicu Svätoplukova a Páričkova.

Zmeny zastávok budú nasledovné:

  • Košická (na Košickej): nebude obsluhovaná, náhradná zastávka bude na Svätoplukovej
  • Dulovo nám., smer Trhovisko: nebude obsluhovaná, náhradná zastávka na Páričkovej
  • Dulovo nám., smer Nivy: bez zmeny
  • Cvernovka (na Svätoplukovej): bez zmeny

MOTOROVÉ VOZIDLÁ
Uzávierka Košickej ulice pre osobné motorové vozidlá
V úseku medzi ulicami Mlynské nivy a Páričkova v smere na Miletičovu ulicu bude prebiehať obchádzka. Tá povedie cez ulice Svätoplukova a Páričkova a bude vyznačená dopravným značením.

Zamedzenie výjazdu na ulici Tekovská
Počas trvania prác nebude umožnený výjazd vozidiel z ulíc Tekovská a Oravská na ulicu Košická. Tento úsek Tekovskej ulice sa preto dočasne zobojsmerní, a to vytvorením výhybne v dĺžke 15 m.

Obmedzenie parkovania
Pre osobné motorové vozidlá nebude dočasne možné parkovať v dotknutom úseku na Košickej ulici.

Pre lepšiu predstavu si pozrite toto informačné video

Chcete sa v obmedzeniach lepšie zorientovať? Odpovedáme na najčastejšie otázky

DODÁVKY VODY A PLYNU
Ako sa dozviem, kedy mi nepotečie voda?
O presných odstávkach vody pre konkrétny bytový dom bude vopred informovať Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) prostredníctvom vývesiek na vchodoch bytových domov. Odstávky vody budú čo najkratšie a budú trvať rádovo v hodinách. 

Bude mi odpojený plyn?
O všetkých obmedzeniach týkajúcich sa rekonštrukcie a dodávok plynu informuje SPP-distribúcia na svojom webe a nesúvisia s výmenou potrubia, ktorú realizuje YIT.

PROSTREDIE
Ako tieto práce ovplyvnia zeleň?
Plánované práce sú vedené v území vozovky, preto by sa zelene mali týkať v čo najmenšej možnej miere. 

Budú práce hlučné?
Výmena potrubia zahŕňa viaceré práce, od búracích cez zemné práce, až po zásypy, betonáže a asfaltovanie. Každá z nich obnáša inú mieru hlučnosti, no ako každá rekonštrukcia, aj tieto práce môžu byť spojené so zvýšenou hlučnosťou a prašnosťou. Budeme pri ich realizácii robiť všetko pre to, aby mali dopad na vaše bývanie čo najmenej. 

Prinesie rekonštrukcia inžinierskych sietí aj nejaké výhody obyvateľom Košickej?
Obyvateľom prinesie rekonštrukcia novú hlavnú vetvu vodovodu a kompletnú úpravu povrchu dotknutej časti vozovky a cyklotrasy.

TRVANIE
V akých časoch budú práce prebiehať?
Presný harmonogram prác sa bude meniť postupne. Práce však budú prebiehať v čo najkratšom čase a ich trvanie sa bude riadiť predpismi podľa platnej vyhlášky. 

Prečo sa deje toľko vecí naraz?
Viaceré práce prebiehajú naraz alebo tesne za sebou, pretože je snahou všetkých zainteresovaných strán sa koordinovať, aby obmedzenia trvali čo najkratšie.