• SK Articles
 • 28.6.2023

Námestie pri ZWIRNe skrášli umelecké dielo, na jeho podobu vyhlásili otvorenú súťaž

Bratislava, 28. jún 2023 – Spoločnosť ZWIRN Area vyhlásila umelecko-architektonickú súťaž na umelecké dielo v zóne ZWIRN, ktoré by malo odrážať vizuálny jazyk súčasného umenia. Dvojkolová súťaž je verejná a na odovzdanie návrhov majú záujemcovia čas do polovice augusta. Víťaza plánuje developer predstaviť na jeseň.

 
Umelci, ktorí sa do súťaže zapoja majú veľkú mieru tvorivej slobody. Výsledné dielo má obohatiť Námestie pred Pradiarňou 1900 a zónu ZWIRN. Má byť preto vhodné do exteriéru s ohľadom na blízkosť rezidenčných budov, nemá teda rušiť hlučným alebo svetelným prevedením a má zvýšiť povedomie o lokalite ako aj hodnotu celej zóny. Celková suma na obstaranie a realizáciu diela vrátane všetkých nákladov je 400 000 eur. Do súťaže sa pritom môžu zapojiť jednotlivci aj umelecké zoskupenia.

Zóna ZWIRN sa nachádza v lokalite bývalej Bratislavskej cvernovej továrne a patrí k progresívne sa rozvíjajúcim štvrtiam mesta. Na danom území momentálne prebieha rozsiahla konverzia pôvodne industriálnej časti mesta na nové mestské centrum s mestotvorným potenciálom. Dominantnou časťou lokality sú zrekonštruovaná historická budova národnej kultúrnej pamiatky Pradiarne a pripojená budova Silocentrály s priľahlým námestím, ktoré rozširuje možnosti verejného života v danej lokalite.

 
Víťazný návrh má byť v súlade s priestorom námestia

Po otvorenom prvom kole, ktoré sa uzatvára 15. augusta, vyberie porota postupujúcich do druhého kola. Následne na jeseň prebehne druhé kolo, do ktorého porota plánuje vybrať 3 až  5 súťažiacich, ktorí svoj návrh detailnejšie rozpracujú a navrhnú aj technické a konštrukčné riešenie. Víťaza developer plánuje predstaviť na jeseň a nové dielo by mohlo skrášliť územie pred Pradiarňou 1900 už na jar budúceho roka.

 
Aby návrhy mali šancu na úspech, je dôležité, aby rešpektovali existujúce prvky, ktoré na námestí figurujú už dnes. Treba počítať s priestorom podzemnej garáže pod námestím, fontánou, zeleňou ale aj verejnou funkciou priestoru, keďže zóna je určená aj na konanie spoločenských udalostí. Práve zhromažďovanie je jedna z funkcií priestoru, ktorú takisto treba zohľadniť, rovnako ako relaxačnú a esteticko-kultivačnú funkciu.

 
Súťaž ponúka príležitosti pre nájdenie najvhodnejšieho kreatívneho riešenia

To, že developer hľadá budúcu podobu umeleckého diela formou súťaže nie je náhoda. Vyhlasovatelia sú totiž priekopníkmi v zapájaní rôznorodých ateliérov do navrhovania podoby budúcich projektov – ostatne aj budúca podoba zóny ZWIRN je výsledkom súťaže. Súťaž na toto územie developer YIT Slovakia vyhlásil ešte v roku 2014, kedy sa víťazom stal ateliér Compass Architekti. „Súťaže sa nám osvedčili ako spôsob, ktorým vieme nájsť čo najvhodnejšiu odpoveď na danú výzvu. V minulosti nám pomohli nájsť výnimočné riešenia pre samotný ZWIRN, ale aj pripravované projekty v zóne Mlynské nivy alebo v blízkosti Viedenskej cesty. Sme preto presvedčení, že súťaž bude najlepším formátom aj pre taký „detail“, akým je umelecké dielo. Po prvýkrát preto prinášame súťaž, ktorá je otvorená a umožňuje prihlásiť sa umelcom z akéhokoľvek prostredia,“ vysvetľuje Radek Pšenička, riaditeľ Urban a biznis developmentu YIT Slovakia, ktorý developera zastupuje v porote.

 
Porota zložená z odborníkov na umenie aj urbanizmus

O umeleckom diele v zóne ZWIRN rozhodne odborná porota, v ktorej 5 zo 7 členov je nezávislých na vyhlasovateľovi a len dvaja zastupujú investora. Výsledkom tak bude dielo, ktoré odráža odporúčania pre rozvoj verejného priestoru aj vhodné kreatívne smery a uvažovanie z umeleckého prostredia. Želaním poroty je, aby víťazný návrh posunul uvažovanie o tom, čo dnes znamená umenie vo verejnom priestore.

 • doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD., rektorka Vysokej školy výtvarných umení ​
  nezávislá na vyhlasovateľovi​
 • Mgr. Sabina Jankovičová, ArtD., teoretička umenia Slovenskej národnej galérie nezávislá na vyhlasovateľovi​
 • Mgr. Katarína Trnovská, ArtD., riaditeľka Galérie mesta Bratislava, 
  nezávislá na vyhlasovateľovi​
 • Prof. PD Dr. et Ing. Jiří Fajt, PhD., Staatliche Kunstsammlungen Dresden & Technische Universität Berlin, ​nezávislý na vyhlasovateľovi​
 • Igor Marko MA ARCH ARB, Marko and Placemakers​
  nezávislý na vyhlasovateľovi​
 • Lukáš Musil MA Economics, RSJ Investments, ​
  závislý na vyhlasovateľovi​
 • Ing. arch. Radek Pšenička, YIT Slovakia, ​
  závislý na vyhlasovateľovi​

 
 
Viac informácií o súťaži nájdete na: https://www.yit.sk/umelecke-dielo-zony-zwirn

 
pradiaren-namestie-fullres-133-2.jpg