• SK Articles
  • 23.3.2022

YIT Slovakia predáva svoj podiel správcovskej spoločnosti

YIT Corporation prijalo v apríli 2021 novú stratégiu, súčasťou ktorej je zlepšovanie služieb hlavnej podnikateľskej činnosti. A tak YIT po celom svete sa rozhodlo nájsť strategických partnerov pre správu bytových a nebytových jednotiek. V tomto duchu YIT Slovakia v rámci dlhoročnej spolupráce sa rozhodla nadviazať spoluprácu so spoločnosťou SG Správa s.r.o. – člen skupiny SOMAT Group a.s. a previesť celý obchodný podiel YIT Správcovská spoločnosť s.r.o.

„Správa bytových domov je naďalej dôležitou súčasťou cesty klienta vo YIT. Našou snahou bude v úzkej spolupráci s novou spoločnosťou participovať na adekvátnom odovzdaní a budúcom fungovaní správy bytových domov,“ hovorí generálny riaditeľ Milan Murcko.

Pri výbere strategického partnera boli rozhodujúce kritéria ako hodnoty spoločnosti, spokojnosť so službami klientov, ciele a stratégia spoločnosti.

Zmena nastala zápisom do Obchodného registra novej spoločnosti dňom 16.3.2022 a dotkne sa len klientov, ktorých bytové domy sú v správe YIT Správcovskej spoločnosti.

Všetky zabezpečené služby a servisy dotknutých bytových domov kontinuálne preberá do správy nová nastupujúca spoločnosť. Vlastníci budú mať naďalej právo používať pre komunikáciu so správcom YIT PLUS. Jedinou zmenou, ktorú klienti pocítia, bude zmena kontaktných údajov na osoby správcu a formálne zmeny v zálohových predpisoch a vyúčtovaniach.