• SK Articles
  • 26.9.2022

V spolupráci so samosprávou MČ Bratislava-Staré Mesto sme otvorili nové detské ihrisko pri projekte STEIN2

V rámci projektu na revitalizáciu betónovej plochy pri komplexe STEIN2, evanjelickom Novom kostole a Kmeťovom námestí, ktorej parková časť bola vytvorená už minulý rok, sme spolu so starostkou Starého Mesta Bratislavy Zuzanou Aufrichtovou v utorok 6. septembra slávnostne otvorili nové detské ihrisko.

 

Sme veľmi radi, že sme mohli prispieť k premene starého nevyužitého betónového priestoru na atraktívne miesto pre obyvateľov Bratislavy. Elegantný park s kvalitnou zeleňou pri našom komplexe STEIN2 prepojil tri územia a teraz sme ho doplnili aj funkciou pre najmenších. Tento projekt je pre nás vzácny, pretože sa nám podarilo vytvoriť nový priestor, ktorý využijú nielen deti z materskej škôlky STUBAčik, ale aj široká verejnosť.
 

MC0A1265.jpg

 

„Takéto projekty nám robia ohromnú radosť, sú príkladom dobrej spolupráce samosprávy s aktérmi v území, v tomto prípade s MČ Staré Mesto a YIT Slovakia – spoločnosti, ktorú v minulosti ocenil aj Fond architekta Weinwurma ako Donora roka,“ uviedla na Facebooku Starého mesta o tomto projekte Zuzana Aufrichtová, starostka Starého Mesta.
 

mc0a1190-2.jpg

 

„V našich projektoch venujeme veľkú pozornosť nielen bytom, ale aj tomu, čo obyvatelia nájdu v bezprostrednom okolí svojho bývania. Naším poslaním je budovať ucelené mestské štvrte s potrebnou vybavenosťou, obchodnými priestormi i areálmi pre oddych a relax. Sme preto veľmi radi, že po revitalizácii parkovej časti pri projekte STEIN2 sa podarila aj realizácia tohto ihriska pre najmenších obyvateľov a susedov,“ vyjadril sa aj Milan Murcko, generálny riaditeľ spoločnosti YIT Slovakia.

 

mc0a1301-2.jpg