• SK Articles
  • 9.9.2022

Spoločnosť YIT sa po predaji svojej ruskej pobočky úplne sťahuje z Ruska

Spoločnosť YIT úspešne dokončila predaj svojej ruskej divízie, ktorú po nej prevzala spoločnosť Etalon Group PLC. Týmto YIT úplne ukončuje svoje podnikanie v Rusku. Podpísanie transakcie bolo oznámené 1. apríla 2022. Hoci proces trval dlhšie, než spoločnosť pôvodne očakávala, predaj divízie prebehol v súlade s dohodnutou kúpnou cenou a ďalšími podmienkami. Celkový finančný dosah tejto transakcie spoločnosť YIT zverejní vo svojej polročnej správe.

Markku Moilanen, prezident a výkonný riaditeľ spoločnosti YIT, sa k predaju vyjadril nasledovne: „Je pre mňa veľkým potešením, že môžem oznámiť úspešné dokončenie predaja. Pre krízu na Ukrajine naše podnikanie v Rusku čelilo nevídaným výzvam, pričom predaj našej ruskej divízie nám poskytol príležitosť opustiť tento trh rýchlo, riadene a úplne. Teraz sa môžeme naplno sústrediť na našu stratégiu a hlavné činnosti.“

Spoločnosť pôvodne už v novembri 2021 spustila strategické prehodnotenie svojej ruskej divízie, ktoré sa v kontexte geopolitických zmien urýchlilo v marci 2022.
 

Burzová správa spoločnosti YIT uverejnená 30. mája 2022 o 18:15