• SK Articles
  • 3.5.2022

Pradiareň 1900 získala ocenenie Stavba roka 2020 a 2021 za mimoriadnu kvalitu realizácie stavby

Naša práca bola odmenená ďalším úspechom – počas 27. ročníka ocenení súťaže Stavba roka 2020 a 2021 sme za obnovu národnej kultúrnej pamiatky Pradiarne 1900 prebrali Cenu za mimoriadnu kvalitu realizácie stavby. Poslaním súťaže je podpora kvality stavebných diel realizovaných na Slovensku, ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve.

Celoštátnu verejnú neanonymnú súťaž Stavba roka už po 27. krát vyhlásili Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Únia miest Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Nakladatelství FORUM, s.r.o., organizačná zložka. Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a garantmi kvality jeho realizácie sú Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov.
 
Pradiareň 1900_foto na web.jpeg

Náročná obnova národnej kultúrnej pamiatky Pradiareň 1900 trvala štyri dlhé roky, už viac ako rok je ale v budove opäť život. Prvé dva roky boli venované intenzívnej príprave projektu vrátane čistenia areálu a ďalšie dva samostatnej rekonštrukcii – všetko pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu. Naša spoločnosť na revitalizácii schátranej budovy spolupracovala s architektonickým ateliérom Bouda Masár Architekti, ktorí majú s rekonštruovaním pamiatok dlhoročné skúsenosti a pre svoj projekt so súhlasom pamiatkarov zvolili pôvodnú podobu Pradiarne, ktorú mala predtým, ako rôzne prestavby zo 60. rokov zmenili jej charakter.

Obnovou prešla viac-menej celá budova – strecha, podlahy aj celá fasáda, ktorej sme prinavrátili remeselný charakter podľa dokumentácie z roku 1964. Obnovené boli tiež pôvodné nosné liatinové stĺpy, pričom tie na prízemí dostali pôvodný art deco motív. Špeciálnu pozornosť sme venovali oknám – časť okien bola zrepasovaná, zvyšné sú nové, hliníkové s izolačným dvojsklom a pokovovaním proti slnečnému žiareniu. Všetky majú podobu a prinavrátený oblý tvar podľa pôvodného dizajnu z roku 1920. Popri Pradiarni sme nad rámec pamiatkovej ochrany zachovali a zrekonštruovali aj bývalú Silocentrálu, ktorá slúži ako vstupná brána z nového námestia.
 
„Som rád, že môžem znovu poďakovať celému nášmu tímu za ich nasadenie a usilovnú prácu, ktorej výsledkom je tento nádherný projekt, ktorý sa stal aj novým sídlom našej spoločnosti. Zároveň ďakujem aj odbornej porote, ktorá ocenila náš prístup k obnove tejto národnej kultúrnej pamiatky,“ hovorí Milan Murcko, generálny riaditeľ YIT Slovakia.
 
Súťaž Stavba roka sa vyhlasuje pre stavby v kategóriách „Budovy“ a „Inžinierske stavby“ (nová stavba, obnova, rekonštrukcia). Všetky stavby musia byť realizované na území Slovenskej republiky bez ohľadu na štátnu príslušnosť fyzických osôb a krajinu registrácie právnických osôb zúčastnených na ich realizácii (autorov architektonického riešenia, projektantov, hlavných zhotoviteľov, stavebníkov či developerov).
 
Súťaž bola tentokrát vyhlásená v zdvojenom ročníku 2020-21, aby aj stavby realizované a skolaudované od 1. 4. 2019 do 31. 12. 2021 v období pandemickej situácie mali šancu byť hodnotené.
 
Prihlásené stavby posudzovala a hodnotila odborná porota podľa predpísanej technickej dokumentácie v zmysle štatútu, spoločne vykonala aj obhliadku každej stavby. Hodnotilo sa urbanistické a architektonické riešenie, stavebno-technické riešenie, vhodnosť použitia materiálov a výrobkov (ich remeselné a profesionálne zvládnutie pri zhotovení diela), realizácia stavby, funkčnosť a vplyv súťažného návrhu na životné prostredie a celospoločenský prínos stavebného diela.
 
„Citlivým prístupom ku konverzii Národnej kultúrnej pamiatky Pradiarne 1900 sme preukázali náš prístup a filozofiu k rozvoju mesta a zveľaďovaniu zanedbaných mestských území. Som hrdý, že jej výsledná podoba si získala mnoho fanúšikov medzi verejnosťou aj uznanie odborníkov. Znovu sa nám potvrdilo, že investícia do opravy takýchto hodnotných pamiatok má zmysel. Sme radi, že sme mohli prispieť k zachovaniu významnej architektonickej hodnoty pre budúce generácie,“ vyjadril sa Milan Murcko, generálny riaditeľ YIT Slovakia.