• SK Articles
  • 26.10.2022

Dôležitý krok k transformácii zanedbaného územia na Mlynských nivách

Ďalší mestský brownfield, ktorý sa spoločnosť YIT Slovakia podujala zrevitalizovať, sa pomaly pripravuje na svoju transformáciu. Dôležitým krokom v úprave areálu bývalej panelárne neďaleko Plynárenskej ulice na Mlynských nivách sa stalo ukončenie prevádzky betonárne. Územie sa nachádza v tesnej blízkosti novovznikajúceho downtownu Bratislavy, preto má veľký potenciál pre ďalší rozvoj mesta. Pripravovaný projekt z dielne ateliéru Sadovsky & Architects má ambíciu stať sa ďalším centrom rozvoja v západnej časti budúceho bulváru Mlynské nivy.

 

Pozitívny prínos začiatku transformácie územia na Mlynských nivách sa začiatkom októbra prejavil skončením frekventovaného pohybu autodomiešavačov betónu v tomto území, keďže dlhé roky prevádzkovaná betonáreň na tomto mieste skončila ku koncu septembra a v priebehu októbra už bola kompletne zdemontovaná a zbúraná. Zrušenie a demontáž betonárne prinieslo okrem odľahčenia dopravy aj zníženie hluku a prašnosti.

 

Betonárka 2.jpg

 

Ďalším krokom k zlepšeniu prostredia je plánované odstránenie dvoch veľkých billboardov, ktoré na ulici Mlynské nivy vytvárajú vizuálny smog. Likvidácia týchto reklamných stavieb by sa mala uskutočniť najneskôr do konca tohto roka.

 

Betonárka 3.jpg