• SK Articles
  • 31.10.2022

110 rokov skúseností YIT

Spoločnosť YIT na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách, v ktorých pôsobí, často odkazuje na svoje fínske korene. Dnes je čas pripomenúť si aj vyše storočnú tradíciu, na ktorej firma stojí a dodnes z nej čerpá. Pozrime sa na príbeh a hodnoty značky, ktorá sa z lokálnej vodárenskej spoločnosti premenila na symbol kvality bývania v deviatich európskych krajinách.

 

Príbeh YIT sa začal v roku 1912. Zlúčením štyroch menších firiem vznikla spoločnosť, ktorá si vybudovala reputáciu pri budovaní vodovodnej infraštruktúry pre väčšinu fínskych miest. Pre vtedajší manažment bola kľúčová kvalita práce, ktorá ich posunula medzi veľkých hráčov. Firma začala od vodovodných konštrukcií expandovať k stavbe striech, cestnej infraštruktúre a rozširovať svoje pôsobenie aj na ďalšie oblasti v stavebníctve.

Spoločnosť potom v 50. rokoch 20. storočia expandovala na Blízky východ a v 70. rokoch už bola najväčšou stavebnou spoločnosťou vo Fínsku. Nasledovala expanzia do bývalého Sovietskeho zväzu, zvyšku Škandinávie a strednej Európy. Dnes ju nájdeme vo Fínsku, Nórsku, Švédsku, pobaltských krajinách, v Poľsku, Česku a, samozrejme, na Slovensku.  

 

„Cieľom YIT je stať sa európskym lídrom v oblasti rezidenčného developmentu a výstavby, poskytovať kvalitné služby a zároveň klásť dôraz na spoločenskú zodpovednosť. Chceme neustále zlepšovať služby, ktoré poskytujeme, zavádzať inovatívne riešenia a prispievať nimi k budovaniu miest lepších pre ľudí aj pre planétu. To sa nám aj doteraz darilo najmä vďaka vysoko kvalifikovanému tímu, dôvere v schopnosti našich zamestnancov a neustálemu rozvoju ich zručností a kompetencií.“

 

Milan Murcko, generálny riaditeľ YIT Slovakia.

 

Medzinárodný úspech YIT je výsledkom zbierania skúseností z práce, výziev, problémov aj úspechov, ktoré sa za 110 rokov objavili. Dobré meno značka čerpá z osobných vzťahov – z dlhodobého nasadenia zamestnancov a ich prístupu k zákazníkom. Cieľom spoločnosti je byť pre zákazníkov značkou, na ktorú sa môžu spoľahnúť. Práve na starostlivosť o klientov firma mimoriadne dbá a odlišuje sa vďaka tomu od konkurencie.

Rovnakú pozornosť však venuje spoločenskej zodpovednosti. Svet, spoločnosť a technológie sa neustále vyvíjajú a napredujú, YIT považuje za svoju zodpovednosť reagovať na tieto zmeny. Nejde však o slepé nasledovanie trendov, ale o cieľavedomé zavádzanie inovácií do interného procesu, ktoré sa v závere premenia na benefit pre zákazníka.

Po ceste k hotovému projektu však spoločnosť nekráča sama, ale ju sprevádza množstvo spoluprác. Či už YIT podpisuje zmluvu ako staviteľ, dodávateľ, investor alebo developer, každú úlohu prijíma s rešpektom k názorom a skúsenostiam partnerov. Vyberá si však takých spolupracovníkov a subdodávateľov, ktorí sa snažia rovnako ako ona správať zodpovedne vo všetkých oblastiach svojej činnosti. YIT uplatňuje spoločenskú zodpovednosť, starostlivo zvažuje dôsledky svojich rozhodnutí a postupov a prispieva k transparentnosti a spravodlivosti v podnikateľskom sektore.  Rovnako však prispieva k modernizácii postupov, ktoré sa v stavebníctve na Slovensku používajú. Motivuje svojich dodávateľov a partnerom k práci s najmodernejšími systémami – ako napríklad softvérom Dalux, ktoré predchádzajú chybovosti, zefektívňujú prácu a chránia ľudské zdravie aj životné prostredie.

Mimoriadne dôležité je úsilie o zlepšovanie životného priestoru a ochrana životného prostredia. YIT záleží na tom, aké stopy zanecháva jej činnosti na životnom prostredí, starostlivo ich analyzuje a snaží sa predchádzať ich negatívnym vplyvom.