• SK Articles
  • 22.10.2021

Pradiareň 1900 s ďalším ocenením

V priestoroch Zimnej jazdiarne v areáli Bratislavského hradu sa 8. septembra uskutočnilo slávnostné odovzdávanie výročných cien časopisu Pamiatky a múzeá za najvýznamnejšie aktivity z oblasti nášho kultúrneho dedičstva za rok 2020. Pradiareň 1900 si odniesla ocenenie v kategórii Obnova/adaptácia.

Už po 30. raz redakčná rada časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo, spoločne s vydavateľmi časopisu Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky a Slovenským národným múzeom udelila prestížne ceny za najvýznamnejšie aktivity z oblasti nášho kultúrneho dedičstva za predchádzajúci rok. Tieto ceny sa udeľujú za najpozoruhodnejšie diela v oblasti poznávania, ochrany a popularizácie kultúrneho dedičstva vo vybraných kategóriách:

1. objav / nález / akvizícia
2. expozícia / výstava
3. publikácia / periodická tlač
4. obnova / adaptácia
5. reštaurovanie
6. podujatie
7. audiovízia / multimédiá

 MicrosoftTeams-image (3).png

 
Porota opäť vybrala vo všetkých kategóriách tie počiny, ktoré pokladá za najvýznamnejšie v oblasti rozvoja a záchrany kultúrneho dedičstva. V kategórii Obnova/adaptácia bola ocenená obnova a rekonštrukcia Národnej kultúrnej pamiatky Pradiareň 1900, ktorá sa už stala dominantou novej vznikajúcej štvrte v bratislavskom Ružinove.
 
„Vo YIT Slovakia sme k tejto historicky hodnotnej stavbe pristúpili s veľkým rešpektom, čomu zodpovedala aj detailná príprava. Pradiareň považujeme za srdce celej novej štvrte, a preto sme si na projekt prizvali na Slovensku najskúsenejších spolupracovníkov. Toto ocenenie vnímam ako prejav uznania práce celého tímu, ktorý sa podieľal na príprave a realizácii takého náročného projektu,“ hovorí Milan Murcko, generálny riaditeľ YIT Slovakia.

 

MicrosoftTeams-image (2).png

 
Ateliér Bouda Masár, ktorý má za sebou rekonštrukcie iných významných pamiatok vrátane Bratislavského hradu, vo svojom projekte dbal na historický odkaz objektu a zachoval tak viaceré architektonicko-historické prvky. Architekti pre svoj projekt so súhlasom pamiatkarov zvolili pôvodnú podobu Pradiarne, ktorú mala predtým, ako rôzne prestavby zo 60. rokov zmenili jej charakter. Významným zachovaným historickým prvkom sú pôvodné liatinové stĺpy a betónové klembičky. Tie spolu s kotevnými platňami na fasáde a schodiskami prešli obnovou pod dohľadom architektov a Krajského pamiatkového úradu. Historický odkaz dopĺňajú aj repliky chladiarenských veží pri vstupe do podzemných garáží.

Popri historických odkazoch sa však Pradiareň 1900 zameriava na najnovšie ekologické a funkčné trendy v dizajne administratívnych priestorov. Po technickej stránke sa vyrovná moderným kancelárskym novostavbám, no svojou históriou a nezameniteľným geniom loci vyniká, čo potvrdzujú aj nájomcovia, ktorí si túto budovu medzi konkurenciou okolitého downtownu vybrali.

MicrosoftTeams-image (4).png