• SK Articles
  • 1.6.2021

Cena verejnosti VISIO 2020 pre Pradiareň 1900

Redakcia časopisu Eurostav s cieľom podporovať projekty, osvetu a vzdelávanie v oblasti udržateľnej architektúry a výstavby na Slovensku udeľuje každoročne cenu VISIO 2020 a oceňuje tak významný čin v tejto oblasti na Slovensku. Tohtoročným víťazom hlasovania verejnosti o cenu VISIO 2020 za najvýraznejší čin v oblasti udržateľnej architektúry a výstavby sa stala Pradiareň 1900 od YIT Slovakia.

 

Už po 10. raz udelila redakcia časopisu Eurostav Cenu VISIO 2020 za významný čin v oblasti udržateľnosti v architektúre a vo výstavbe. Každoročne sa toto ocenenie udeľuje v rámci spoločenského večera po odbornej konferencii „Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe“. O troch  nominovaných na túto cenu za rok 2020/2021 rozhodla redakcia časopisu EUROSTAV v spolupráci so Slovenskou radou pre zelené budovy a o laureátovi rozhodovala 5-členná odborná porota. Okrem ceny poroty však mohli nominovaní získať aj Cenu verejnosti, ktorá sa udeľuje na základe výsledku internetového hlasovania verejnosti. V jubilejnom 10. ročníku získala toto ocenenie budova Národnej kultúrnej pamiatky Pradiareň 1900, ktorá prešla citlivou obnovou a stala sa srdcom nového areálu ZWIRN v bratislavskom Ružinove.
 

IMG-139 (1).jpg

 

Napriek tomu, že ide o viac ako storočnú stavbu, po citlivej konverzii spĺňa Pradiareň 1900 prísne energetické štandardy súčasných administratívnych novostavieb a jej spotreba primárnej energie je v porovnaní s tým, čo vyžaduje legislatíva, o zhruba 40 % nižšia. To potvrdzuje výnimočnosť tejto budovy, ktorá sa technickým riešením a udržateľnými technológiami vyrovná novým moderným budovám, no svojim užívateľom ponúka vo svojich historických priestoroch aj nevšednú atmosféru a unikátneho genia loci.

„Veľmi si ceníme nomináciu, ako aj Cenu verejnosti. Projekt Pradiareň 1900 vnímame ako symbol udržateľnosti. Budova, ktorá bola postavená v roku 1900 a slúžila ako výrobná hala úspešnej značky Bratislavskej cvernovej továrne, sa dokázala po viac ako sto rokoch prispôsobiť novému účelu využitia a stala sa moderným kancelárskym priestorom s vybavením najnovšími technológiami a spĺňajúcim aktuálne legislatívne požiadavky. Pradiareň 1900 s certifikáciou BREEAM Excellent môže byť vzorom aj pre nové budovy, preto nás teší, že vďaka tomto oceneniu VISIO 2020 môžeme náš projekt ešte viac dostať do povedomia,“ hovorí Stanislava Paulíková, senior projektová manažérka projektu Pradiareň 1900.
 

Pradiaren 1900 - lobby

Obnovou prešla viac-menej celá budova Pradiarne 1900 – strecha, podlahy aj celá fasáda, ktorej bol prinavrátený remeselný charakter podľa dokumentácie z roku 1964. V súčasnosti ponúka 11 760 m2 administratívnych priestorov a 3 310 m2 retailových priestorov a od decembra 2020 slúži prvým nájomníkom.
 

3POSCH-VYHLADY-fullres-101.jpg