• SK Articles
  • 16.9.2020

YIT Slovakia získala od Starého Mesta Cenu pre najlepšieho donora

Začiatkom mesiaca uplynul rok od založenia neinvestičného Fondu Friedricha Weinwurma, ktorý slúži na zveľadenie verejného priestoru bratislavskej časti Staré Mesto. YIT Slovakia sa stala historicky prvým laureátom ocenenia fondu za najväčší prínos spomedzi všetkých donorov. Cenu získala za revitalizáciu parčíka v blízkosti svojho nedávno ukončeného projektu STEIN2.

Zástupca YIT Slovakia Peter Dovala, riaditeľ developerských projektov, preberá ocenenie z rúk starostky Starého Mesta Zuzany Aufrichtovej. Foto: Barbora Jančárová

 

YIT Slovakia intenzívne pretvárala územie bývalého pivovaru Stein na hranici Starého a Nového Mesta viac ako päť rokov. Projekt, ktorý sa dnes pýši ocenením za najlepší bytový dom roka 2019, nebol jediným výsledkom tejto snahy. Na svojom území YIT zrealizovala detské ihrisko, súťaž na umelecké dielo a tiež rozsiahle zásahy do verejného priestoru v okolí. Významne sa podieľala aj na projekte revitalizácie dlhodobo zanedbaného priestoru pri obytnom komplexe Stein medzi Kmeťovým námestím a Študentským domom J. Hronca, na rohu ktorého od tohto školského roka funguje aj novozriadená škôlka pre zamestnancov a študentov STU. Výsledkom bude vkusný, krajinársky jednotný celok s množstvom zelene a priestorom na oddych aj voľnočasové aktivity pre deti i dospelých.

 

„Zveľaďovanie verejných priestorov a podpora komunity v blízkosti našich projektov dlhodobo patria medzí naše priority. Som veľmi rád, že aj naším pričinením sa podarilo navrátiť Starému Mestu krásny mestský park, ktorý verím že pozdvihne túto lokalitu a prepojí obyvateľov Steinu so susedmi z okolia. Teší ma, že naše aktivity popri verejnosti ocenila aj odborná verejnosť so zástupcami Starého Mesta, a že naša spoločná snaha pretvárať územie k lepšiemu dáva zmysel," priblížil filozofiu firmy generálny riaditeľ YIT Slovakia Milan Murcko.

 

Bratislavská mestská časť Staré Mesto zriadila Fond architekta Weinwurma za účelom združovania financií na podporu a rozvoj kvality verejného priestoru v Starom Meste. Cieľom je pomôcť zabezpečiť kvalitu tam, kde si to samospráva pre rozpočtové obmedzenia nedokáže dovoliť. Okrem veľkých spoločností sa tak na zveľaďovaní mestskej časti môžu podieľať aj samotní občania.

 

Za rok svojej pôsobnosti fond vyhlásil tri výzvy – na podporu poskytovania sociálnych služieb a sociálnej pomoci, na podporu mestskej kultúry pre návštevníkov a obyvateľov územia Starého Mesta a na podporu kvality architektúry v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

 

Fond nesie meno významného slovenského architekta Friedricha Weinwurma a práve na jeho narodeniny fond pred rokom vznikol. Friedrich Weinwurm žil a tvoril v Bratislave, kde navrhol mnoho významných budov. Medzi jeho najznámejšie diela patria napríklad kúpele Grössling, kaviareň Astória na Suchom Mýte, či obradná sieň na ortodoxnom židovskom cintoríne. Viac o fonde a aktuálnych výzvach sa dočítate na https://www.weinwurm.sk/.logo weinwurm.jpg