• SK Articles
  • 4.6.2020

Spoločnosť YIT Slovakia prispôsobila podmienky architektonicko-urbanistickej súťaže pandémii

Spoločnosť YIT Slovakia, a.s., koncom februára vyhlásila architektonicko-urbanistickú súťaž návrhov na premenu bývalej panelárne a priemyselného areálu na Mlynských nivách. V snahe zamedziť šíreniu koronavírusu a zohľadniť sťažené podmienky zúčastnených ateliérov pri práci z domu upravila podmienky súťaže a termín vyhlásenia víťaza. Meno víťazného ateliéru porota predstaví 17. júna.

Takmer 7-hektárové územie sa nachádza v tesnej blízkosti novovznikajúceho downtownu Bratislavy a má tak veľký potenciál pre ďalší rozvoj mesta. „Jeho rozvoj preto berieme zodpovedne a nechceli sme, aby súčasná situácia mala na hľadanie najvhodnejšieho riešenia negatívny dopad. Som rád, že aj napriek prebiehajúcim obmedzeniam, v súťaži ostali všetky vyzvané ateliéry, a teším sa, že nové riešenie územia už čoskoro predstavíme Bratislavčanom,“ vysvetľuje generálny riaditeľ YIT Slovakia Milan Murcko.

 

YIT Slovakia do súťaže vyzvala 11 renomovaných slovenských a českých architektonických ateliérov, aby svojimi návrhmi predstavili ideálne riešenie na premenu zóny na modernú mestskú štvrť.  Víťaz mal byť predstavený 20. mája, pre prebiehajúcu pandémiu sa ale zmeny nevyhli ani tejto súťaži. Po novom tak zástupcovia samosprávy, ako aj odborná a široká verejnosť spoznajú víťazný architektonicko-urbanistický návrh 17. júna.

 

„V snahe minimalizovať šírenie koronavírusu sme prijali nové opatrenia nielen na svojich stavbách a v prístupe k zamestnancom a zákazníkom, ale aj vo vzťahu k dodávateľom. Z dôvodu celoštátnych obmedzení, ktoré upravili spôsob práce aj mnohých architektonických ateliérov, sme predĺžili čas určený pre súťažiacich na intenzívnu tvorivú prácu. Oproti pôvodnému termínu tak architektonické štúdiá mali na hľadanie najvhodnejšieho návrhu o mesiac viac,“ dodáva Milan Murcko. V predĺženom termíne tak zúčastnené ateliéry odovzdali svoje návrhy 22. mája. Všetky zaslané riešenia splnili súťažné podmienky a postupujú do hodnotenia porotou. Vzhľadom na zapojenie ateliérov aj zo zahraničia a na neistotu týkajúcu sa možného termínu otvorenia hraníc organizátori súťaže posunuli aj termíny prezentácií súťažných návrhov. Tie prebehnú už 9. a 10. júna za dodržania aktuálne platných opatrení v úzkom kruhu poroty a zástupcov jednotlivých ateliérov.

 

Viac informácií o súťaži nájdete na http://www.yit.sk/sutaznivy