• SK Articles
 • 4.6.2021

Naše fungovanie a opatrenia počas pretrvávajúcej pandémie

Vaše zdravie, ako aj zdravie našich zamestnancov je pre nás prvoradé, preto sme pristúpili k viacerým bezpečnostným a hygienickým opatreniam.


Všeobecné opatrenia

 • dezinfikujeme priestory budovy, v ktorej sídlime,
 • práce na všetkých našich stavbách pokračujú. Všetci pracovníci, ako aj dodávatelia však musia dodržiavať prísne bezpečnostné a hygienické opatrenia,Predajné centrum

Predajné centrum je otvorené v bežných časoch. Osobné stretnutia a obhliadky bytov sú možné iba vo vopred dohodnutých termínoch a za dodržania prísnych hygienických opatrení. S našim predajným tímom sa môžete tiež spojiť prostredníctvom infolinky 0800 800 474, online chatu, či email byty@yit.sk 

Oddelenie starostlivosti o zákazníkov

Technické obhliadky a odovzdanie bytu do užívania je možné, pod podmienkou dodržania bezpečnostných, hygienických opatrení a dodržania aktuálnych nariadení Vlády Slovenskej republiky a Úradu verejného zdravotníctva:

 • pri technických obhliadkach a odovzdávaní bytu do užívania, môžu byť prítomní na stretnutí len účastníci zmluvného vzťahu vrátane odovzdávajúceho technika a špecialistu starostlivosti o zákazníkov,
 • pri stretnutí musia používať všetci zúčastnení rúško, rukavice a dezinfekciu rúk
 • na stretnutí dodržiavame min. 2m odstupy

Oddelenie klientskych zmien

 • Osobné stretnutia s pracovníkmi tímu Klientskych zmien sú možné vo vopred dohodnutých termínoch. V priebehu stretnutia musia používať všetci zúčastnení rúško a pred stretnutím aj dezinfekciu rúk.

  Naďalej sú vám k dispozícii aj prostredníctvom online služby YIT Plus, či osobného telefónu.

YIT Správcovská spoločnosť

 • osobná návšteva kancelárie YIT Správcovskej spoločnosti s.r.o., je možná počas úradných hodín:
  • utorok 13:00 - 17:00 hod.
  • štvrtok 8:00 - 13:00 hod.
 • pobyt v budove/kancelárii len s prekrytím horných dýchacích ciest a dezinfikovanie rúk
 • termín návštevy je potrebné si vopred dohodnúť a to buď prostredníctvom online služby YIT Plus, vytvorením Požiadavky na správcu v Centre podpory alebo telefonicky na tel. č. 0800 800 474, voľba 7

Pradiareň 1900

V prípade záujmu o prenájom kancelárskych priestorov v historickej Pradiarni 1900, nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom mailovej adresy pradiaren1900@yit.sk.