• SK Articles
 • 22.11.2021

Naše fungovanie a opatrenia počas pretrvávajúcej pandémie

Vaše zdravie, ako aj zdravie našich zamestnancov je pre nás prvoradé, preto sme pristúpili k viacerým bezpečnostným a hygienickým opatreniam.


Všeobecné opatrenia

 • dezinfikujeme priestory budovy, v ktorej sídlime,
 • práce na všetkých našich stavbách pokračujú. Všetci pracovníci, ako aj dodávatelia však musia dodržiavať prísne bezpečnostné a hygienické opatrenia,Predajné centrum

Predajné centrum je otvorené v bežných časoch. Pri vstupe do priestorov bude potrebné preukázať sa platným potvrdením OTP. Osobné stretnutia a obhliadky bytov sú možné iba vo vopred dohodnutých termínoch a za dodržania prísnych hygienických opatrení.

S našim predajným tímom sa môžete tiež spojiť prostredníctvom infolinky 0800 800 474, online chatu, či email byty@yit.sk 

Oddelenie starostlivosti o zákazníkov

Technické obhliadky a odovzdanie bytu do užívania je možné pod podmienkou dodržania bezpečnostných, hygienických opatrení.

 • pri technických obhliadkach a odovzdávaní bytu do užívania, môžu byť prítomní na stretnutí len účastníci zmluvného vzťahu vrátane odovzdávajúceho technika a špecialistu starostlivosti o zákazníkov,
 • je potrebné preukázať sa potvrdením OTP
 • pri stretnutí musia používať všetci zúčastnení repirátor a pred stretnutím aplikovať dezinfekciu rúk
 • na stretnutí dodržiavame min. 2m odstupy

Oddelenie Klientskych zmien

Osobné stretnutia s pracovníkmi tímu Klientskych zmien sú možné vo vopred dohodnutých termínoch, pričom je potrebné preukázať sa potvrdením OTP. Pred stretnutím je potrebné aplikovať dezinfekciu rúk. Počas stretnutia musia používať všetci zúčastnení respirátor.

Oddelenie Klientskych zmien je naďalej vám k dispozícii aj prostredníctvom online služby YIT Plus, či osobného telefónu.

YIT Správcovská spoločnosť

 • osobná návšteva kancelárie YIT Správcovskej spoločnosti s.r.o., je možná počas úradných hodín:
  • utorok 13:00 - 17:00 hod.
  • štvrtok 8:00 - 13:00 hod.
 • pobyt v budove/kancelárii len s prekrytím horných dýchacích ciest a dezinfikovanie rúk
 • termín návštevy je potrebné si vopred dohodnúť a to buď prostredníctvom online služby YIT Plus, vytvorením Požiadavky na správcu v Centre podpory alebo telefonicky na tel. č. 0800 800 474, voľba 7

Pradiareň 1900

V prípade záujmu o prenájom kancelárskych priestorov v historickej Pradiarni 1900, nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom mailovej adresy pradiaren1900@yit.sk.