• SK Articles
  • 29.8.2020

Betonážne práce na stavbe ZWIRN

Vážení obyvatelia,

počas nasledujúceho týždňa bude prebiehať betonáž, hladenie a leštenie povrchu základovej dosky. Začíname už

  4.9.2020 (piatok) od 07:00 hod do 00:00 hod

  a pokračujeme

   5.9.2020 (sobotu) od 00:00 hod do 05:00 hod

Tento zložitý technologický postup je však nutné urobiť v súvislom časovom slede bez prestávky, a preto, bohužiaľ, nie je možné počas nočných hodín stavebné práce prerušiť. Budeme robiť všetko preto, aby boli práce pre okolie čo  najmenej obťažujúce a vykonané čo najrýchlejšie. Našou snahou je pristupovať ohľaduplne a svojou činnosťou v minimálnej miere rušiť a zasahovať do vášho života.  Týmto sa vám chceme ospravedlniť za zvýšenú hlučnosť spojenú s týmto technologickým postupom počas vykonávania stavebných prác. V prípade, že máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať na zwirn@yit.sk.

Ďakujeme za porozumenie.
YIT Slovakia