• SK Articles
  • 27.4.2019

Stanovisko k petícii a otázkam susedov v okolí projektu ZWIRN

Naším cieľom je, aby z areálu pôvodne zanedbanej bývalej cvernovej továrne vznikla živá, plnohodnotná štvrť, ktorá ponúkne príjemné prostredie pre jej budúcich obyvateľov, nájomcov kancelárií ale aj susedov v okolí. Kým sa tak stane, zahájeniu samotnej výstavbe predchádzajú povoľovacie procesy, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou prípravy každého developerského projektu. V súvislosti so začatím územného konania pre priľahlé komunikácie a technickú infraštruktúru okolo budúceho projektu ZWIRN by sme radi zodpovedali vaše najčastejšie otázky.

Na aké dopravné obmedzenia sa máme pripraviť?

Veríme, že samotná výstavba objektov v rámci areálu ZWIRN neprinesie žiadne dopravné obmedzenia. Treba však počítať s vjazdom nákladných a zásobovacích áut na stavenisko, čo môže dočasne spomaliť premávku. Súčasťou výstavby 1. fázy projektu bude aj čiastočná rekonštrukcia Košickej ulice spolu s inžinierskymi sieťami. O všetkých výlukách a prípadných obmedzeniach vás budeme dopredu informovať prostredníctvom webovej stránky www.yit.sk, keď budú známe presné termíny obmedzení.

 

Zmení YIT Košickú ulicu na štvorprúdovú?

Momentálne je Košická ulica štvorprúdová, t.j. zahŕňa dva jazdné pruhy v každom smere, no pravý pruh sa využíva ako priestor pre cyklotrasu a odstavenie automobilov. Výsledkom majú byť dva jazdné pruhy v každom smere. V zelenom páse pozdĺž oboch strán Košickej ulice vytvoríme 24 nových, legálnych, parkovacích miest. Ďalšie parkovacie miesta budeme budovať v podzemných garážach jednotlivých etáp projektu ZWIRN. Toto riešenie schválil Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy svojím záväzným stanoviskom na jeseň minulého roka a je v súlade s dopravno-kapacitným posúdením autorizovaného zhotoviteľa. Vzhľadom na projekt ZWIRN, plánovanú trasu električky v stredovom páse a aj priľahlé developerské projekty v zóne Čulenova bolo z dopravno-kapacitného posúdenia potrebné sprejazdniť aj pravý jazdný pruh.

 

Bude v rámci úprav Košickej ulice zrušená cyklotrasa nachádzajúca sa v pravom jazdnom pruhu?

Pôvodnú cyklotrasu nahradí plnohodnotná nová, oddelená zeleným pásom od cestnej premávky a teda bezpečnejšia. V celom území vybudujeme viac ako 620 metrov obojsmerných cyklotrás s napojením na okolitú cyklistickú infraštruktúru. Táto cyklotrasa bude výškovo oddelená od áut, bude dlhšia, plynulejšia a bezpečnejšia než v súčasnosti. Cyklotrasu budujeme na vlastných pozemkoch a na úkor svojho územia, aby sme cestnú premávku nemuseli viac rozširovať a aby ostal priestor vhodný aj pre budúcu trasu električky. Pozdĺž Košickej ulice bude cyklotrasa pre oba smery vybudovaná na pravej strane smerom od Miletičovej ulice na most Apollo. Pozdĺž Páričkovej ulice budú smery jazdy oddelené v smere jazdy dopravy.

Kosicka_priecny rez.png

Prídeme na Košickej kvôli novej ceste o všetku zeleň?

Uvedomujeme si, že navrhovaný počet nových legálnych parkovacích miest sa obyvateľom, ktorí sú pozdĺž Košickej ulice zvyknutí parkovať zdá primalý. Okrem toho, že ich počet vyplýva z nášho záujmu vytvoriť kvalitný a bezpečný priestor pre chodcov aj pre cyklistov, zohľadňuje aj našu snahu zachovať čo najviac zelene. Tieto parkovacie miesta vzniknú v rámci zelenej aleje a navrhovali sme ich tak, aby sme zabránili čo najväčšiemu výrubu a aby bolo možné zachovať čo najväčšiu časť zelene. Pozícia nových parkovacích miest bola navrhnutá v súlade s odborníkmi, aby výsledné riešenie neporušilo koreňový systém stromov. To, ktoré stromy ostávajú zachované vychádza z arboristického posudku z roku 2017, ktorý posudzoval zdravotný stav stromov v rámci aleje, aby sme zachovali zdravé stromy v tomto území. Stredový pruh zelene ostáva zachovaný a je miestom pre budúcu trasu električky, ktorá nespadá pod projekt ZWIRN.

 

Kedy sa plánujú robiť stavebné úpravy na Košickej ulici, ktoré zapríčinia zníženie počtu miest pre odstavenie osobných automobilov?

Realizácia úprav Košickej ulice ponechávame v rámci prvej fázy projektu na najneskoršie možné obdobie, aby ste súčasné miesta mohli využívať čo najdlhšie. Je predbežne naplánovaná na jar roka 2021. Do tohto termínu nebudú žiadne obmedzenia na odstavenie áut, okrem obmedzenia cca 3 miest z dôvodu vjazdu na stavenisko. O presnom termíne realizácie úprav budú všetci obyvatelia informovaní prostredníctvom webovej stránky http://yit.sk/

 

Aké zmeny čakajú Páričkovu ulicu? Kde budem môcť zaparkovať?

Celú Páričkovu ulicu čaká rekonštrukcia v oboch smeroch. Pozdĺž vozovky vybudujeme 53 parkovacích miest a cyklotrasu v oboch jazdných smeroch ulice, ktorá vyústi na križovatke so Svätoplukovou ulicou, kde sa napojí na cyklotrasu projektu Stanica Nivy. Pri Dulovom námestí pribudne 13 kolmých parkovacích miest.

 

Ako sa zmení Svätoplukova ulica?

Na Svätoplukovej ulici vybudujeme nový ľavý odbočovací pruh do areálu ZWIRN a zrekonštruujeme zastávky MHD v oboch jazdných smeroch. Existujúce úzke niky pre MHD budú zrušené a nové vytvoríme v rámci vonkajšieho jazdného BUS-pruhu. Pre väčšiu bezpečnosť a plynulosť premávky na križovatke Svätoplukova – Páričkova pribudne svetelná signalizácia, ktorú bude realizovať developer susedného projektu autobusovej stanice.

 

Kde budem môcť zaparkovať po zahájení realizačných prác?

V rámci areálu ZWIRN sme vybudovali 149 parkovacích miest, s možnosťou navýšiť ich o ďalších 100. Tieto parkovacie miesta slúžia pre obyvateľov bytového domu Pari, s rezervou na prenájom aj pre okolitých obyvateľov. V prípade, že máte záujem o prenájom dočasného parkovacieho miesta, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom webového formuláru v spodnej časti stránky www.yit.sk alebo na bezplatnej infolinke 0800 800 474.

 

Do kedy budem môcť parkovať na parkovisku v areáli ZWIRN?

Parkovisko v areáli bude plne funkčné do skolaudovania 1. fázy projektu, čo predpokladáme niekedy v polovici roka 2022.

Kosicka_pohlad zhora_navrhovane tahy.png