• SK Articles
  • 25.4.2019
  • 1 pozretí

Zanedbaná príjazdová cesta k areálu NUPPU prejde rekonštrukciou

Už v týchto dňoch spúšťame prvé práce, ktoré zlepšia stav vozovky v okolí už existujúcich bytových domov na Hraničnej ulici a vytvoria novú cestu do areálu pre budúcich majiteľov v NUPPU.

Rekonštrukciu sme s ohľadom na susedné bytové domy rozdelili do troch fáz. Počas prvej, ktorá bude trvať do približne polovice mája, sa čiastočne obmedzí časť ľavého jazdného pruhu pri bytovom dome Hraničná 24. Druhá etapa – časť pri parkovisku - začína súbežne s prvou. Približne do konca mája budú na tomto úseku prebiehať drobné stavebné práce a vjazd na parkovisko bude po štandardnej trase.

Koniec rekonštrukcie príjazdovej cesty do areálu NUPPU (tretia etapa) je naplánovaný na august 2019.