• SK Articles
  • 15.11.2019

Prvý bytový blok v projekte ZWIRN má dôležité povolenie

Projekt ZWIRN, ktorý v areáli bývalej Bratislavskej cvernovej továrne pripravuje spoločnosť YIT Slovakia, sa v týchto dňoch opäť posunul bližšie k realizácii. Developer získal prvé povolenie súvisiace so samotnou výstavbou rezidenčných objektov – územné rozhodnutie pre prvú fázu bytových blokov ZWIRN 1.

Mestská časť Bratislava-Ružinov v týchto dňoch vydala územné rozhodnutie pre prvý blok bytových domov ZWIRN 1. Ten prinesie do lokality 268 bytových jednotiek na ôsmich podlažiach a takmer 490 parkovacích miest v podzemnej garáži. Jeho súčasťou bude živý parter s priestormi pre občiansku vybavenosť. V povoľovacej dokumentácii nesie toto konanie formálny názov „Polyfunkčný objekt BCT 1 – Bytové domy“, keďže všetky podklady pre povoľovacie konania developer predkladal skôr, než vznikol názov ZWIRN. Toto územné rozhodnutie nerieši organizáciu dopravy na Košickej, Svätoplukovej a Páričkovej ulici. Infraštruktúra týchto ulíc je predmetom iného konania s názvom: „BCT, úprava priľahlých komunikácií a technickej infraštruktúry“. K tomuto konaniu očakáva developer v nasledujúcich dňoch vydanie zmeneného záväzného stanoviska.

Celé znenie Územného rozhodnutia nájdete na úradnej tabuli stavebného úradu mestskej časti Ružinov a v jej elektronickej verzii na webovej stránke https://www.ruzinov.sk/sk/uradna-tabula