• SK Articles
  • 27.2.2019

Predlžujeme súťaž Nech žije náš dvor do 30. apríla!

Nestihli ste sa prihlásiť do našej súťaže Nech žije náš dvor? Vieme, že dobrý nápad potrebuje čas na prípravu, preto sme sa rozhodli predĺžiť čas prihlásenia do 30. apríla 2019. Podrobnosti súťaže ako aj prihláška sú na stránke www.yit.sk/nechzijenasdvor.

Pripomíname, že víťazný projekt získa od spoločnosti finančnú podporu v hodnote 15 000 eur, ako aj zabezpečenie projektovej dokumentácie v maximálnej hodnote 5 000 eur a podporu vo forme mentoringu. Ďalšie dva vybrané projekty získajú zabezpečenie projektovej dokumentácie tiež v maximálnej hodnote 5 000 eur a podporu vo forme mentoringu. Do súťaže sa môžu zapojiť spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, správcovia bytových domov, občianske združenia, neziskové organizácie, mestské časti Bratislavy či iné právnické osoby. „Myslíme si, že toto je dobrá cesta pre celé mesto. Z našich projektov a okolitých krajín, kde YIT pôsobí, máme množstvo inšpirácií, ako dvor môže prispievať k lepšej komunite a lepšiemu životu. Minulý rok nás oslovili ľudia, ktorí chceli pretvoriť svoj vnútroblok a spýtali sa, či im vieme pomôcť. Rozhodli sme sa, že pomôžeme, a to nás inšpirovalo ponúknuť naše skúsenosti ďalej,“ zdôvodňuje vyhlásenie súťaže M. Murcko.

Dvory študovali dva roky
YIT je pôvodom fínska spoločnosť. Práve experti z Fínska študovali prínosy dvorov pre susedstvá, širšie komunity aj pre mesto viac ako dva roky. Výsledkom je koncept More Life in Yards, ktorý formuluje základné požiadavky pre funkčný a životaschopný dvor. Základným predpokladom je vytvorenie samostatných zón pre rôzne typy aktivít. Oddychová zóna slúži napríklad na čítanie, meditáciu alebo cvičenie jogy. V spoločenskej zóne sa susedská komunita stretáva, organizuje spoločné akcie, napríklad grilovačky alebo domové schôdze. Aktívna zóna je určená na šport, fyzické aktivity a hry. Všetky tri zóny sú od seba oddelené (napríklad zeleňou, chodníkmi alebo časťami budov) – tvoria prirodzené zákutia, ktoré však navzájom komunikujú a umožňujú bezbariérový prechod.

YIT_dvor_ilustracia.png