• SK Articles
  • 10.12.2019

Na projekte Rozeta prebehne druhá a tretia etapa betonážnych prác

Stavebné práce na projekte Rozeta úspešne napredujú. Počas nasledujúcich dvoch týždňov bude prebiehať druhá a tretia časť betonáže základovej dosky spojené s vyhladením jej povrchu. Začíname už

od 10. decembra (streda) 07:00 do 11. decembra (štvrtok) cca 04:00

a pokračujeme

17. decembra (utorok) 07:00 do 18. decembra (streda) cca 04:00

Tento zložitý technologický postup je však nutné urobiť v súvislom časovom slede bez prestávky, a preto, bohužiaľ, nie je možné počas nočných hodín stavebné práce prerušiť. Budeme robiť všetko preto, aby boli práce pre okolie čo  najmenej obťažujúce a vykonané čo najrýchlejšie. Našou snahou je pristupovať ohľaduplne a svojou činnosťou v minimálnej miere rušiť a zasahovať do života v okolí. 

Týmto sa chceme susedom ospravedlniť za zvýšenú hlučnosť spojenú s týmto technologickým postupom počas vykonávania stavebných prác.

V prípade, že máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať na rozeta@yit.sk.

YIT Slovakia