• SK Articles
  • 20.11.2019

Novinky v ZWIRNe: Dopravný režim Košickej ulice ostane zachovaný, prvý bytový blok má dôležité povolenie

Projekt ZWIRN, ktorý v areáli bývalej Bratislavskej cvernovej továrne pripravuje spoločnosť YIT Slovakia, sa v týchto dňoch opäť posunul bližšie k realizácii. Developer získal prvé povolenie súvisiace so samotnou výstavbou rezidenčných objektov – územné rozhodnutie pre prvú fázu bytových blokov ZWIRN 1. Spolu s magistrátom tiež pristúpili k úprave navrhovaného projektu, aby dopravné riešenie Košickej ulice ostalo v nezmenenom režime. Vypočuli tak pripomienky občanov z okolia.

V snahe zohľadniť záujmy obyvateľov v okolí developer ešte v lete zorganizoval verejnú prezentáciu za účasti architektov aj zástupcov Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, ako aj MČ Ružinov. Obyvatelia vyjadrili obavy najmä zo zmeny dopravnej situácie na Košickej ulici. Na základe všetkých pripomienok a preverení všetkých dopadov dospel developer k riešeniu, ktoré umožňuje zachovať pôvodný režim na Košickej ulici. Ponechanie pôvodného režimu dopravy preto intenzívne riešil s magistrátom, ktorý toto riešenie aj oficiálne potvrdil formou úpravy záväzného stanoviska. To pod názvom „BCT, úprava priľahlých komunikácií a technickej infraštruktúry“ rieši organizáciu dopravy nielen na Košickej, ale aj Svätoplukovej a Páričkovej ulici.

„Som veľmi rád, že všetky zúčastnené strany prejavili záujem konštruktívne hľadať najvhodnejšie možné riešenie pre túto lokalitu. Aj vďaka ochote magistrátu znovu preveriť možný stav tak môže Košická ulica ostať zachovaná ako 2-prúdová komunikácia (namiesto pôvodne plánovaných 4 jazdných pruhov). Popritom plánujeme vybudovať aj novú bezpečnú cyklotrasu na úrovni chodníka. Dobrou správou tiež je, že zachovaný režim dopravy na Košickej nám umožní zachrániť čo najväčšiu plochu zelene a väčší počet stromov,“ dodáva Milan Murcko, generálny riaditeľ YIT Slovakia. Stredový pás zelene tiež ostane bez zásahu, aby umožnil poskytnúť priestor pre potenciálnu trasu električky.

Dôležitým míľnikom pre posun v projekte je aj získanie územného rozhodnutia pre prvý blok bytových domov ZWIRN 1. Ten prinesie do lokality 268 bytových jednotiek na ôsmich podlažiach a 482 parkovacích miest v podzemnej garáži. Jeho súčasťou bude živý parter s priestormi pre občiansku vybavenosť. V povoľovacej dokumentácii nesie toto konanie formálny názov „Polyfunkčný objekt BCT 1 – Bytové domy“, keďže všetky podklady pre povoľovacie konania developer predkladal skôr, než vznikol názov ZWIRN. Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky tiež potvrdil platnosť vydaného územného rozhodnutia pre výstavbu podzemných garáží a námestia, ktoré nesie formálny názov „Námestie a podzemné garáže pre Pradiareň BCT.“ O jednotlivých konaniach a povoľovacom procese podrobnejšie informuje obyvateľov v okolí susedskými novinami priamo do schránok.

cam_playground_final_03-2.jpg