• SK Articles
 • 18.10.2019

Národná kultúrna pamiatka Pradiareň 1900 sa postupne mení na dominantu budúcej štvrte ZWIRN

Obnova jednej z najvýznamnejších priemyselných pamiatok v Bratislave – Pradiarne 1900 – úspešne napreduje a postupne odhaľuje svoj budúci vzhľad. Konverzia technicky unikátnej budovy na nové využitie je súčasťou novej mestskej štvrte ZWIRN, ktorej výstavbu v areáli bývalej Bratislavskej cvernovej továrne realizuje spoločnosť YIT Slovakia. Citlivá rekonštrukcia objektu, ktorú odborne vedú architekti z ateliéru BOUDA MASÁR architekti, je jedinečná nielen z pohľadu veľkosti budovy a rozsahu zachovania chránených prvkov, ale tiež využitím viacerých pôvodných technologických postupov ešte z čias vzniku Pradiarne.

Obnova a konverzia Pradiarne 1900 sa realizuje na základe výskumov a prieskumov určených Krajským pamiatkovým úradom, ktoré definovali plán pamiatkovej obnovy aj stupne ochrany jednotlivých pamiatkovo chránených prvkov. Pamiatkový úrad je súčasťou celého procesu pamiatkovej obnovy a dozerá na jej priebeh. Nad rámec pamiatkovej ochrany sa investor projektu ZWIRN rozhodol zachovať a zakomponovať do projektu rekonštrukcie aj budovu Silocentrály, ktorá bola v minulosti „srdcom“ bývalej továrne.

„Pri obnove historických objektov je dôležité dbať na to, aby nová funkcia budovy zodpovedala jej priestorovým danostiam. Dôležité je teda nielen profesionálne zvládnuť obnovu historických prvkov, ale doplniť ich súčasnými tak, aby si nekonkurovali, ale vhodne sa dopĺňali. Verím, že sa nám to v prípade Pradiarne podarilo,“ vysvetľuje architekt Ivan Masár z ateliéru BOUDA MASÁR architekti.

 

Pradiareň 1900 - priebeh obnovy 2019 - exteriér 3.jpg

 

Po rekonštrukcii sa Pradiareň 1900 stane dominantou novej štvrte a prinesie do lokality nové funkcie – občiansku vybavenosť v podobe obchodných prevádzok na prízemí, jedinečné kancelárie aj kultúrno-spoločenský priestor s auditóriom v priestoroch niekdajšej Silocentrály. Popri obnovení pôvodného vzhľadu a charakteristických prvkov budovy boli pri rekonštrukcii  použité aj moderné technológie a materiály, ktoré umožnia, že budova bude nízkoenergetická a bude spĺňať kritériá pre udelenie medzinárodného certifikátu BREEAM Excellent.

„Pradiareň 1900 je azda najlepším vyjadrením myšlienky celej štvrte ZWIRN. Zatiaľ čo názov a obnova jej pôvodného vzhľadu spája toto územie s jeho industriálnou históriou, konverzia na nové využitie ukazuje, ako sa dá aj dlho nevyužívaným miestam vdýchnuť nový život.  A to platí aj pre ZWIRN – rušný areál bývalej továrne začne písať svoj nový príbeh ako živá mestská štvrť, ktorá vytvorí príjemné a obohacujúce prostredie nielen pre svojich obyvateľov, ale i návštevníkov aj blízkych susedov,“ hovorí Milan Murcko, generálny riaditeľ YIT Slovakia.

 

yit_zwirn_ulicka_pradiaren-2.jpg

 

Unikátna rekonštrukcia s použitím pôvodných technologických postupov

Pradiareň si prešla viacerými prestavbami a postupne stratila svoj charakter najmä pre rôzne prestavby zo 60. rokov. Tie boli v prvej fáze po získaní búracieho povolenia postupne odstránené a na základe plánu obnovy definovaného KPÚ mohla v októbri 2018 začať samotná rekonštrukcia. Tá okrem obnovenia pamiatkovo chránených prvkov Pradiarne zahŕňa aj viaceré pôvodné technologické a stavebné postupy, ktoré sú v dnešnej dobe unikátne, ale iba vďaka nim je možné docieliť historicky autentický výsledok.

 

Pamiatkovo chránené prvky Pradiarne 1900:

 • Hmota objektu
 • Fasády (okná a omietky, rímsy)

V 60. rokoch Pradiareň prešla veľkou rekonštrukciou, počas ktorej boli na hlavnej budove odstránené veľké kovové okná s oblúkmi a nahradené drevenými oknami s rovným prekladom. Pôvodné okná boli ponechané iba na výťahových a schodiskových vežiach a práve tieto budú v rámci obnovy zrepasované a osadené na pôvodné miesto. Oceľové profily, z ktorých sa vyrábali v minulosti, sa už dnes nevyrábajú, preto boli použité okenné oceľové profily, ktoré boli objavené zamurované v jednej časti budovy.

Na budove Pradiarne sa nachádza spolu 505 okien v 78 tvarových variáciách, Silocentrála bude mať po rekonštrukcii 13 tvarových typov okien.

V rámci rekonštrukcie okien bude repasovaných a znovuosadených 80 pôvodných okien. Aby sa dosiahla energetická efektívnosť, po dohode s pamiatkarmi bude zvyšok okien nahradených novými hliníkovými oknami s oblúkom, ktoré kopírujú dizajn z roku 1900, ale s vlastnosťami súčasných kvalitných okien, ktoré zabezpečia tepelnú pohodu v interiéri.

imgonline-com-ua-twotoone-QEMrRck5v3n8.jpgPradiareň 1900 - obnova okien

 

 • Liatinové stĺpy

Hlavnú nosnú konštrukciu Pradiarne tvorí spolu 403 liatinových stĺpov (a 1 betónový) vyrobených v budapeštianskej zlievarni SCHLICK. Výška stĺpov je až 5 100 mm a priemer majú 250 mm. Je to jedinečná nosná konštrukcia, ktorá sa vyskytuje iba v budovách z obdobia secesie.

Po vykonaní sondy sa na stĺpoch našlo 10 druhov náterov spolu s inými chemickými vlastnosťami, ktoré spolupôsobili. V spolupráci s remeselníkmi a pamiatkovým úradom bolo rozhodnuté, že nátery po druhú vrstvu budú odstránené jemným pieskovaním a opatrené antikoróznym náterom a jednotnou povrchovou úpravou v celej budove.

imgonline-com-ua-twotoone-QJFbDiscVFg.jpgPradiareň 1900 - obnova liatinových stĺpov

 

 • Art deco výzdoba na stĺpoch

Pod 10 vrstvami náterov sa na niektorých stĺpoch našla výzdoba z obdobia art deco. Táto výzdoba z roku 1920 bude prezentovaná na 17 stĺpoch vo vstupnej hale Pradiarne, kde bude mať prístup aj verejnosť.

 • Secesné točité schodisko
 • Dubové vlysy v podlahe
 • Traverzový strop
 • Nádrž SHZ (stabilné hasiace zariadenie)

Objekt jednej historickej nádrže, ktorý sa nachádza na streche budovy, bude zrekonštruovaný s využitím ako výstavný exponát. Druhá nádrž, situovaná v objekte, bude obnovená a s použitím moderných technológií bude slúžiť svojmu pôvodnému účelu.

 

Pradiareň 1900 - klenbové stropy.jpgPradiareň 1900 - klenbové stropy

Screenshot_2.jpgPradiareň 1900 - art deco výzdoba a secesné točité schodisko

 

Silocentrála bude obnovená nad rámec pamiatkovej ochrany

Nad rámec pamiatkovej ochrany sa investor projektu ZWIRN rozhodol zachovať a zakomponovať do projektu rekonštrukcie aj budovu Silocentrály, v ktorej sa v minulosti nachádzali parné stroje a bola v podstate akýmsi „srdcom“ bývalej továrne. Po konverzii tu vznikne priestor s auditóriom, určený na rôzne kultúrno-spoločenské podujatia.

Aj keď Silocentrála nie je súčasťou národnej kultúrnej pamiatky, pri návrhu a realizácii obnovy sa postupovalo rovnako ako pri Pradiarni. V minulosti na východnej fasáde Silocentrály okná neboli, pretože pri tej stene sa nachádzali stroje, preto sa pri konverzii budovy architekti rozhodli pôvodné okná nekopírovať, ale na ich mieste priznať nový tvar okien. Na najvyššom podlaží Silocentrály budú okná obnovené a vo vnútri budú predsadené nové bezrámové okná, ktoré zabezpečia tepelnú pohodu interiéru.

S budovou pradiarne bude Silocentrálu spájať architektonický novotvar – presklený krčok, v ktorom budú prezentované zrekonštruované pôvodné okná z roku 1900.

pradiaren-1900---priebeh-obnovy-2018---exterier-2-2.jpgPradiareň 1900 - obnova Silocentrály 

 

PRADIAREŇ 1900 V ČASE

tabulka yit.jpg

 

 

ZAUJÍMAVOSTI

 • Uhorskú cvernovú továreň (s názvom ZWIRN FABRICK) založili v roku 1900 obchodníci z Rakúska a Anglicka (Salcher&Richter a J&P Coats).
 • Projekt fabriky vznikol podľa dizajnu cisársko-kráľovského stavebného radcu a mestského stavebného majstra z Viedne Dávida Valentína Junka.
 • Stavebnú realizáciu zabezpečila rakúska firma Pittel a Brauswetter, ktorá sa venovala aj technickým experimentom, napr. používaním cementu. Ich systém stavieb sa postupne presadil v celej monarchii.
 • Pradiareň bola od začiatku najimpozantnejšou stavbou areálu a preto ju nazývali aj „Priemyselný palác“. Jej unikátna konštrukcia pozostáva z liatinových stĺpov vyrobených v budapeštianskej zlievarni SCHLICK, spolu s koľajnicovými nosníkmi, do ktorých sú zaklenuté stropné klenby. Charakteristické znaky budovy, ako sú fasáda a tvary, boli už v čase vzniku Pradiarne nezameniteľnou značkou továrne a budova by sa mala stať dominantou novej štvrte po ukončení rekonštrukcie.
 • V roku 1910 už bola najväčším priemyselným podnikom v Bratislave – pracovalo tu 993 ľudí, z toho 640 žien. Na strojoch bolo v tom čase 22 000 spriadacích vretien.

 

Pradiareň 1900 - vizualizácie

YIT_Pradiaren1900_2018_rez1.jpg

yit_pradiaren1900_office1.jpg

yit_pradiaren1900_office2.jpg

yit_pradiaren1900_office3.jpg

yit_pradiaren1900_office4.jpg

yit_pradiaren1900_office5.jpg

yit_pradiaren1900_recepcia.jpg

YIT_Pradiaren1900_retail na prízemí.jpg

yit_zwirn_ulicka_pradiaren-2.jpg

zwirn---retail-na-namesti-2.jpg