• SK Articles
  • 4.12.2019

Komárňanská ulica sa vracia do pôvodného režimu.

Dočasné obmedzenia na Komárňanskej ulici v časti medzi ulicami Mlynské nivy a Hraničná sú už odstránené a dopravné značenie sa vrátilo do pôvodného stavu. Dnešným dňom je ulica opäť jednosmerná a všetky vozidlá vychádzajúce z parkoviska pred objektom NUPPU Lilja sú povinné dodržiavať dopravné značenie.

Ďakujeme za trpezlivosť.

YIT Slovakia