• SK Articles
  • 20.10.2019

Komárňanská ulica bude dočasne obojsmerná

Na základe spustenia tretej etapy úpravy cesty na Komárňanskej ulici YIT Slovakia pripravilo zmenu organizácie dopravy. Cesta funguje pod novým, upravených režimom dočasného dopravného značenia tak, ako ho povolil príslušný cestný správny orgán. Komárňanská ulica je v časti medzi ulicami Mlynské nivy a Hraničná dočasne uzavretá a  obojsmerná. Predpokladaný termín ukončenia stavebných úprav je v polovici novembra. Za dočasné obmedzenia sa ospravedlňujeme a o návrate k pôvodnému dopravnému režimu budeme včas informovať.

Ďakujeme za pochopenie,
YIT Slovakia a.s.