• SK Articles
  • 2.9.2018

Ukončujeme prvú etapu rekonštrukcie križovatky Mierová – Hraničná

V súvislosti s výstavbou projektu NUPPU, YIT Slovakia v najbližších dňoch odovzdá do užívania prvú etapu rekonštrukcie, ktorá prebiehala od mája tohto roka. V septembri na ňu nadviaže obnovou povrchu Hraničnej ulice.

Na križovatke pribudlo viacero prvkov na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti pohybu chodcov aj motoristov: jazdné pruhy a svetelná signalizácia, ľavý odbočovací pruh z Mierovej na Hraničnú a bezbariérové úpravy v mieste nových priechodov pre chodcov. Mestská hromadná doprava ostala zachovaná, jedinou zmenou bol posun zastávky v smere z mesta pred križovatku v dô-sledku rozšírenia riadiacej plochy.

Na prvú etapu prác nadviaže YIT v septembri úpravou povrchu Hraničnej ulice. „Našou snahou je, aby križovatka medzi Mierovou a Hraničnou ulicou prakticky slúžila ako vodičom, tak aj chod-com. Čo nás ešte v septembri čaká, je oprava povrchovej vrstvy vozovky na Hraničnej ulici. Za dočasné dopravné obmedzenie sa ospravedlňujeme a veríme, že naše riešenie zlepší a sprí-jemní cestovanie mnohým Ružinovčanom,“ hovorí Milan Murcko, generálny riaditeľ YIT Slovakia.

V lete 2019 plánuje YIT ďalšie zlepšenie dopravnej situácie na križovatke Mierová – Hraničná, a to rozšírením pruhu na Hraničnej ulici smerom na Gagarinovu. Týmto krokom bude rekonštrukcia dokončená a križovatka komplexne riadená svetelnou signalizáciou.