• SK Articles
  • 3.12.2018

Ľudia chcú viac zelene, detských ihrísk a ticha. Vďaka novej súťaži si dvor môžu zveľadiť

Výsledky ankety, ktorú zrealizovala spoločnosť YIT Slovakia v októbri a novembri, potvrdili slová odborníkov. Dvory sú dôležitou súčasťou života obyvateľov miest – od útleho veku až po starobu. Ľudia, ktorí sa do ankety zapojili, dnes trávia na spoločnom dvore v priemere päť hodín týždenne. Ak by sa ich dvor zveľadil, bolo by to dvojnásobne viac času. Aj preto YIT spúšťa súťaž Nech žije náš dvor, do ktorej sa od dnešného dňa môžu zapojiť obyvatelia bytových domov v Bratislave.

Skvelé miesto, kde sa dalo do večera hrávať s kamarátmi a mohli sa na ňom stretávať ľudia každého veku – takto si na dvor spomína 81 % účastníkov ankety. YIT v priebehu októbra a novembra zisťovalo, ako dvory vnímajú obyvatelia bytových domov v Bratislave. V online prieskume sa tri štvrtiny respondentov zhodli, že tieto malé susedské námestia pomáhajú budovať nové kamarátstva na celý život, prispievajú k častejšiemu stretávaniu sa so susedmi a zlepšovaniu vzťahov. Podmienkou pre stretávanie sa „pod domom“ je čistota, dostatok zelene a upravené prostredie. „Dvory boli v minulosti miestom stretnutí susedov a príjemným útočiskom pre všetky generácie. Veď kto si nepamätá hokej s tenisovou loptičkou alebo preskakovanie cez gumu. Na dvore sa stretávali ľudia, ktorí spoločne zveľaďovali svoj verejný priestor. V súčasnosti sa tento pocit spolupatričnosti často vytráca a mnoho mestských dvorov chátra z viacerých príčin,“ hovorí o výsledkoch prieskumu Milan Murcko, generálny riaditeľ YIT Slovakia. Až 86 % ľudí v ankete pritom deklarovalo ochotu zapojiť sa do aktivít, ktoré by pomohli prinavrátiť život na ich dvor. „To čo ľuďom veľakrát chýba je niekto, kto im povie, ako na to. Príde s plánom, konkrétnymi riešeniami a tiež skúsenosťami, ktoré sú už overené,“ zhŕňa M. Murcko.

Súťaž na obnovu dvorov v Bratislave
Spolu s výsledkami ankety YIT ohlásilo aj spustenie súťaže Nech žije náš dvor, cez ktorú podporí spolu tri projekty v hlavnom meste. Víťazný projekt získa od spoločnosti finančnú podporu v hodnote 15 000 eur, ako aj zabezpečenie projektovej dokumentácie v maximálnej hodnote 5 000 eur a podporu vo forme mentoringu. Ďalšie dva vybrané projekty získajú zabezpečenie projektovej dokumentácie tiež v maximálnej hodnote 5 000 eur a podporu vo forme mentoringu. Do súťaže sa môžu zapojiť spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, správcovia bytových domov, občianske združenia, neziskové organizácie, mestské časti Bratislavy či iné právnické osoby. „Myslíme si, že toto je dobrá cesta pre celé mesto. Z našich projektov a okolitých krajín, kde YIT pôsobí, máme množstvo inšpirácií, ako dvor môže prispievať k lepšej komunite a lepšiemu životu. Minulý rok nás oslovili ľudia, ktorí chceli pretvoriť svoj vnútroblok a spýtali sa, či im vieme pomôcť. Rozhodli sme sa, že pomôžeme, a to nás inšpirovalo ponúknuť naše skúsenosti ďalej,“ zdôvodňuje vyhlásenie súťaže M. Murcko.

Dvory študovali dva roky
YIT je pôvodom fínska spoločnosť. Práve experti z Fínska študovali prínosy dvorov pre susedstvá, širšie komunity aj pre mesto viac ako dva roky. Výsledkom je koncept More Life in Yards, ktorý formuluje základné požiadavky pre funkčný a životaschopný dvor. Základným predpokladom je vytvorenie samostatných zón pre rôzne typy aktivít. Oddychová zóna slúži napríklad na čítanie, meditáciu alebo cvičenie jogy. V spoločenskej zóne sa susedská komunita stretáva, organizuje spoločné akcie, napríklad grilovačky alebo domové schôdze. Aktívna zóna je určená na šport, fyzické aktivity a hry. Všetky tri zóny sú od seba oddelené (napríklad zeleňou, chodníkmi alebo časťami budov) – tvoria prirodzené zákutia, ktoré však navzájom komunikujú a umožňujú bezbariérový prechod.

Odporúčania expertov opäť potvrdzujú aj výsledky ankety YIT – zoznam najčastejších nedostatkov súčasných dvorov ukazuje, že ľudia chcú tráviť svoj čas na dvore rôznym spôsobom. Najboľavejšími miestami sú málo zelene (53 %), nedostatok alebo zlý stav lavičiek (49 %), chýbajúce alebo zničené detské ihrisko (37 %) a nedostatok ticha na čítanie (31 %). Ľudia v prieskume by na zveľadenom dvore podľa vlastného odhadu trávili až 10 hodín týždenne. V súčasnosti je to menej než polovica. „V prvom rade treba vytvoriť prostredie, v ktorom sa ľudia budú cítiť dobre a kde budú chcieť zostať. Videli sme príklady svetovej architektúry, kde boli niektoré námestia alebo dvory buď úplne plné, alebo úplne prázdne. Rozdiel bol v zeleni. Akokoľvek upravené betónové prostredie nikoho nepriťahuje. Čím organickejšie miesto vyzerá, tým je to prirodzenejšie pre ľudí a tým viac času tam chcú stráviť,“ uzatvára M. Murcko.

Čas na prihlásenie projektov je do 28. februára 2019. Podrobnosti súťaže ako aj prihláška sú na stránke www.yit.sk/nechzijenasdvor.

YIT_dvor_ilustracia.png