• SK Articles
  • 27.9.2018

Stav ktorý nastal v okolí NUPPU nás neteší - robíme kroky pre nápravu a udržanie stavu do budúcna

Filozofiou našej spoločnosti je budovať nielen bytové domy, ale aj ich lepšie okolie. V čase, keď ešte len prebieha výstavba nového projektu je však táto úloha mimoriadne náročná. Aj napriek mnohým opatreniam býva situácia v realite niekedy nevyspytateľná a presne to sa nám stalo v prípade stavby bytového projektu NUPPU.

Znečistenie v okolí živej stavby je vždy pravdepodobné, dôležité ale je, aby výstavba v čo najmenšej miere ovplyvňovala kvalitu života v okolí stavby. V prípade NUPPU sa situácia dostala do stavu, ktorého náprava nám aj vplyvom počasia trvala aj na naše predstavy dlhú dobu. Na činnostiach súvisiacich so zamedzením zvýšenej prašnosti a čistenia komunikácií sme dohodnutí s našimi dodávateľmi, s ktorými máme zazmluvnené aj čistiace práce. Kombináciou nedodržania tejto povinnosti od viacerých dodávateľov v septembri a zanedbaním stavu z minulosti sa stalo, že sa nám začali ozývať obyvatelia ulíc z okolia projektu NUPPU, ktorí poukazovali na zvýšenú prašnosť a znečistenie priľahlých komunikácií a chodníkov.

Neignorujeme realitu

Po viacerých upozorneniach subdodávateľov a prehadzovaní zodpovednosti jeden na druhého sme zobrali situáciu do vlastných rúk. Po zvážení sme sa rozhodli že od 14.9.2018 preberáme čistenie komunikácie my. 

Plán čistiacich prác je nastavený nasledovne:

  • Pravidelné denné čistenie komunikácie v závislosti od aktuálneho stavu
  • Zabezpečenie plachtovania áut pri výjazde zo staveniska v čo najväčšej miere
  • Upozorňovanie vodičov, aby rýchlosť, ktorou jazdia po Hraničnej ulici bola max. 20 km/hod., v prípade nezaplachtovania 15 km/hod.
  • V prípade dažďa a potreby, čistenie kolies áut, aby prach a blato neroznášali ďalej
  • Udržiavanie vstupu/výstupu zo staveniska v čistote
  • Pravidelné kropenie a čistenie staveniskových komunikácii
  • V prípade potreby opätovné komplexné čistenie vozovky a chodníkov mechanizmami v pravidelných intervaloch – vždy piatok,  v prípade potreby aj pravidelnejšie

1_df.jpgČistenie v okolí projektu NUPPU v piatok 21. septembra

Rekonštrukcia križovatky skvalitní život v celej štvrti

Súčasťou výstavby projektu NUPPU je aj rekonštrukcia križovatky Hraničná/Mierová, ktorú sme ukončili začiatkom septembra. Aktuálne prebieha výmena povrchu vozovky na Hraničnej ulici. Vzhľadom na začaté práce na výmene vozovky na Hraničnej ulici budeme musieť prispôsobiť povahu čistiacich prác aj tejto skutočnosti, ale domnievame sa, že celkovo došlo k zlepšeniu a aktuálne sa venujeme tomu, aby stav okolia stavby sa už len zlepšoval.

Veríme, že po ukončení všetkých prác sa bude lepšie bývať všetkým obyvateľom bytových domov v okolí nášho projektu.

V prípade akýchkoľvek podnetov nás neváhajte kontaktovať na info@yit.sk.