• SK Articles
  • 5.9.2018

Areál bývalej Bratislavskej cvernovej továrne ožíva, po Pradiarni dostal zelenú projekt ZWIRN

Spoločnosť YIT Slovakia získala súhlasné záväzné stanovisko hl. mesta pre výstavbu prvej etapy rezidenčno-administratívneho komplexu ZWIRN. Noví obyvatelia sa môžu tešiť na bývanie v atraktívnej lokalite, výhľad na námestie pred Pradiarňou a k tomu príjemný vnútroblok so zeleňou a detskými ihriskami. Predpokladaný začiatok výstavby je jeseň 2019, jej ukončenie o dva roky neskôr.

Popri prácach na obnove budovy Pradiarne, zapísanej na zozname národných kultúrnych pamiatok, sa YIT púšťa do ďalšieho kroku smerom k revitalizácii areálu bývalej Bratislavskej cvernovej továrne. Prvá etapa nadviaže na nedávno skolaudovaný projekt Pari a vytvorí príjemný vnútroblok s priehľadmi na priľahlé námestie a budovu Pradiarne. Tri bytové domy dosiahnu max. osem podlaží, pričom dve horné poschodia budú smerom od Košickej ulice ustúpené. Ide o charakteristický prvok a jeden z dôvodov, pre ktorý odborná porota v urbanisticko-architektonickej súťaži zvolila pre realizáciu projektu víťazný ateliér Compass a vďaka ktorému nová výstavba plynule nadviaže na okolitú zástavbu. V 258 bytoch prvej etapy nájde nový domov približne 650 obyvateľov.

ZWIRN Parickova.PNGPohľad na prvú etapu z Páričkovej ulice, skolaudovaný projekt PARI v pozadí naľavo

Prvá etapa nadviaže na už prebiehajúce aktivity v areáli, súvisiace s pamiatkovou obnovou Pradiarne a výstavbou nového námestia a podzemných garáží. Celkovo je zóna ZWIRN tvorená tromi mestskými blokmi, ktoré nadväzujú na radiálnu urbanistickú kompozíciu v okolí Dulovho námestia. Jednoduché urbanistické riešenie prinesie do prostredia prehľadnosť a čitateľnosť. Vzniknú cenné priehľady z Košickej ulice na dominantu územia, budovu Pradiarne, ktorá zároveň dostane potrebný rozptylový priestor v podobe námestia.

Projekt ZWIRN sa svojou kompaktnou podobou organicky zapojí do existujúcej okolitej zástavby Dulovho námestia a 500 bytov, a prispeje k rozvoju bulváru Košická, ktorý prepája rozvojové centrum mesta s Ružinovom. „ZWIRN sa nachádza na hranici dvoch urbanistických fenoménov Bratislavy – rozvíjajúceho sa nového centra mesta a stabilizovanej kompaktnej zástavby zóny Nivy. Tri polyfunkčné bloky podobnej veľkosti prepoja dnes rozdelené zóny po obvode bývalej továrne a pôvodný megablok nahradia príjemnou mierkou samostatných vnútroblokov. Veľmi nás teší, že máme príležitosť obnoviť toto historicky významné územie a priniesť doň nový život,“ hovorí Milan Murcko, generálny riaditeľ YIT Slovakia.

Už stojacou súčasťou nového areálu ZWIRN je bytový dom PARI s 87 bytmi, ktoré svojich nových obyvateľov privítajú na jeseň tohto roka. Aktuálne prebieha aj obnova Pradiarne 1900, budovanie podzemnej garáže a priľahlého námestia, ktoré budú dokončené začiatkom roka 2020. Po dokončení štvrť ZWIRN prinesie viac ako 800 bytov v nízkopodlažnej blokovej výstavbe a 466 parkovacích miest v podzemnej garáži.