• SK Articles
  • 3.10.2017

ZWIRN: Nová štvrť nesie pôvodné meno Bratislavskej cvernovej továrne

Novým názvom areálu bývalej BCT prepájame históriu s budúcim využitím územia. Bratislavská cvernová továreň prešla počas svojej existencie mnohými zmenami, ale nikdy neprišla o svoj genius loci. Ten totiž nevytvárajú iba budovy, ale celková história a funkcia daného územia, a tiež úloha, ktorú dané miesto zohrávalo v živote ľudí v každej ére. Po dvoch desaťročiach chátrania sa dnes bývalá Bratislavská cvernová továreň znovu vracia na mapu Bratislavy. Do roku 2020 plánuje YIT postaviť prvú etapu novej rezidenčnej štvrte pod názvom ZWIRN.

Prečo nový názov ZWIRN?

Areál BCT v celej svojej histórii symbolizoval proces tvorby a progresu, a to či už v rovine produktov, technologických postupov alebo inovácií. Ako sa menila doba, tak sa menili aj názvy areálu (Pozsony Csernagyar, Pressburger Zwirnfabrik, Bratislavská Cvernová továreň, Danubia, Závody MDŽ 8. marca). V posledných rokoch Bratislavčania areál familiárne nazývali „Cvernovka“.

Dnes stojí bývalá Bratislavská cvernová továreň na prahu novej éry: éry vzniku živého a pestrého mestského priestoru, ktorý sem opäť prinesie nové funkcie – kvalitné mestské bývanie, unikátne priestory na prácu a verejné priestory určené na stretávanie sa ľudí, výmenu nových myšlienok či trávenie voľného času.

„Konceptom bývania aj architektúrou objektov v novej štvrti chceme nadviazať na históriu tohto miesta. Súčasťou prichádzajúcej éry bude aj nový názov, ktorý symbolizuje „posun vpred“ a zároveň spája celú zónu s jej históriou. Nový názov – ZWIRN – vychádza z pôvodného mena cvernovej továrne a nesie v sebe tradíciu funkcie tohto areálu, na ktorú určite nechceme zabudnúť,“ hovorí  Milan Murcko, generálny riaditeľ YIT Slovakia.

Názov ZWIRN výsledkom súťaže

Hľadanie názvu štvrte bolo súčasťou súťaže, do ktorej sa zapojilo 6 kreatívnych agentúr. Víťazom a tvorcom kreatívneho konceptu novej štvrte vrátane nového názvu – ZWIRN – sa stala agentúra MullenLowe GGK. Agentúra bude mať na starosti nové smerovanie a celkový vizuálny koncept projektu areálu ZWIRN-u.

 „Aj napriek tomu že, podľa viacerých zúčastnených, bolo zadanie pomerne striktné a náš brand manuál neumožňuje úplný kreatívny rozlet, tender priniesol veľa zaujímavých konceptov a názvov, fresh nápadov, ale aj nové pohľady na celé územie,“ komentovala výsledok súťaže Silvia Ferencová, riaditeľka marketingu a predaja YIT Slovakia.

 

Historická Pradiareň sa prepojí so vznikajúcou štvrťou novým námestím

Architektonicko-urbanistickú súťaž na premenu areálu bývalej Bratislavskej cvernovej továrne vyhral ateliér Compass architekti práve vďaka prepojeniu bytových budov s infraštruktúrou a verejným priestorom. Výrazným prvkom návrhu štvrte je priestranné námestie spájajúce historickú budovu Pradiarne s novou štvrťou, ktoré má potenciál stať sa vyhľadávaným miestom na stretávanie.

„Vo YIT sa snažíme každým projektom obohacovať prostredie, v ktorom vzniká. V prípadne ZWIRN-u sme si vždy predstavovali riešenie, ktoré harmonicky prepojí históriu tohto územia s jeho budúcim využitím. Sme radi, že môžeme v tomto územní obnoviť historickú pamiatku, budovu Pradiarne, do pôvodnej podoby a pridať k nej zástavbu, ktorá podporí dobré komunitné vzťahy a vytvorí jedinečné bývanie blízko centra mesta,“ dopĺňa Stanislava Paulíková, projektová manažérka YIT Slovakia.

Aktuálne je projekt v procese získavania potrebných povolení. YIT plánuje začať s výstavbou podzemných garáží a námestia, ako aj s rekonštrukciou Pradiarne, začiatkom budúceho roka.

 

ZWIRN

  • je názov novej štvrte, ktorej prvá etapa vyrastie v areáli bývalej Bratislavskej cvernovej továrne do roku 2020
  • vychádza z jedného z pôvodných názvov továrne – Pressburger Zwirnfabrik
  • je priamym nositeľom tradície kľúčovej funkcie areálu v minulosti – výroby nití, ktorá sa síce neobnoví, ale developer sa postará o to, aby na ňu Bratislava  nezabudla 

 

Z histórie Bratislavskej cvernovej továrne

  • V čase spustenia výroby, v roku 1902, nová továreň pomáhala pretvoriť vtedajší Prešporok na druhé najvýznamnejšie industriálne centrum Uhorska
  • Bola jednou z prvých fabrík, ktorá v stredoeurópskom priestore priniesla v roku 1934 na trh pestrofarebný sortiment šijacích nití
  • Po roku 1949 zažila svoju zlatú éru, kedy jej rôzne farebné nite a spracovávanie vzácnej bavlny zabezpečovali popredné miesto na európskom trhu.
  • V továrni spracúvali aj veľmi vzácnu bavlnu z Uzbekistanu či Tadžikistanu
  • V zlatých časoch továrne šil celý svet niťami s názvom Squirrell – veverička, no nik netušil, že pochádzajú z Bratislavy