• SK Articles
  • 2.3.2017

V rámci programu „Čím chceš byť II“ YIT Slovakia zaujala žiakov základných škôl

Dňa 28.2.2017 sme sa spolupodieľali na programe Čím chceš byť II, ktorý sa týkal výberu povolania a plánovania budúcnosti detí posledných ročníkov základných škôl. YIT Slovakia predstavila školákom stavbársku profesiu.

Interaktívny program spestrila tzv. živá knižnica, ktorá predstavovala živé knihy - reálnych zamestnancov z mnohých oblastí pracovného života. Programu sa zúčastnilo približne 90 žiakov z rôznych základných škôl.

Tematický deň so živou knižnicou bol pestrým súborom aktivít zameraných na jednotlivé zložky kariérneho poradenstva.

Cieľom týchto aktivít bolo u detí posledných ročníkov ZŠ rozvíjať zručnosti a kompetencie potrebné k výberu povolania a poskytnúť im nevyhnutné informácie o trendoch pracovného trhu. Zároveň im takýmto spôsobom uľahčiť výber budúceho povolania najmä v čase, keď je stavbárske povolanie veľmi vyhľadávané.

 

 

Program spočíval v tom, že sa aplikovalo široké spektrum neformálnych metód v oblati plánovania budúcnosti a výberu povolania.

 

Veríme, že sme ďeťom posledných ročníkov poskytli tie správne informácie pre ich budúci pracovný život.