• SK Articles
  • 24.11.2017

Novým majiteľom ISTROPOLIS-u bude spoločný podnik developerských firiem Immocap a YIT

Investori uspeli vo výberovom konaní Jednotného majetkového fonduSúčasťou transakcie je okrem samotnej budovy známej ako kultúrne a kongresové centrum aj pozemok s rozlohou 3,7 hektára, ktorý sa nachádza v mestskej časti Nové mesto a je zároveň na rozhraní s mestskými časťami Ružinov a Staré mesto. Trnavské mýto je jednou z najvýznamnejších dopravných a komunikačných križovatiek v hlavnom meste.

V spoločnom podniku budú obe firmy zastúpené rovnakým, 50%-ným podielom. Podľa oboch developerských firiem je Istropolis príležitosťou na vytvorenie moderného multifunkčného priestoru, v ktorom zostane zachovaná aj kultúrno-spoločenská funkcia. 

„V tejto chvíli by bolo predčasné hovoriť o konkrétnom zámere, verejnosť budeme priebežne informovať o budúcich krokoch. Projekt, ktorý plánujeme na tomto mieste, bude mestotvorný projekt regionálneho významu. Nehnuteľnosť aj celý  priestor Trnavského mýta je dlhodobo zanedbávaný, zaslúži si revitalizáciu a skvalitnenie a to aj vzhľadom na veľký rozvoj, ktorý nastal v jeho blízkosti v posledných rokoch. Napríklad CENTRAL, rezidenčná výstavba naokolo a v najbližšom čase plánujeme začať revitalizáciu podchodu na Trnavskom mýte,” doplnil Martin Šramko, generálny riaditeľ firmy Immocap.

Istropolis nie je len jedna, verejnosti známa budova, ale je to komplex budov a širšie územie s rozlohou 3,7 hektára  v dlhodobo zanedbávanej časti hlavného mesta. 

„Myslíme si, že odpoveď na otázku, aké bude dotknuté územie v budúcnosti, môže vzniknúť len v rámci diskusie všetkých zúčastnených strán. Uvedomujeme si, že lokalita si zaslúži kvalitný mestotvorný projekt regionálneho významu, a v tejto súvislosti uvítame zodpovednú, širokú diskusiu s prispením tak odbornej, ako aj laickej verejnosti,” povedal Milan Murcko, generálny riaditeľ YIT na Slovensku.

V rámci prvých krokov začne spoločný podnik Trnavské mýto, a.s., s preberaním majetku  a s podrobnou analýzou, ako aj s prípravnými prácami.  Následne aj vyhlásením medzinárodnej architektonickej súťaže.