• SK Articles
  • 6.2.2017

Informácia o realizácii asanačných prác v areáli bývalej Bratislavskej cvernovej továrne

YIT Slovakia týmto oznamuje, že v areáli bývalej Bratislavskej cvernovej továrne plánuje od 7. februára 2017 pokračovať v asanácii vybraných objektov. Všetky tieto práce prebehnú na základe platných povolení a sú v súlade s platnými nariadeniami mestskej časti Bratislava-Ružinov. Plánované práce plne rešpektujú a zohľadňujú víziu, ktorú vo svojom návrhu predstavil ateliér Compass, víťaz architektonickej súťaže na riešenie tohto areálu.

Víťazný návrh na riešenie areálu bývalej Bratislavskej cvernovej továrne - Compass Architekti
Víťazný návrh na riešenie areálu bývalej Bratislavskej cvernovej továrne - Compass Architekti

Podľa víťazného návrhu by na území pôvodne industriálneho areálu mala vzniknúť vitálna nová štvrť, ktorá bude prepájať historický odkaz lokality s novou modernou architektúrou, s dôrazom na zachovanie  dominanty národnej kultúrnej pamiatky – objektu bývalej Pradiarne vrátane hmoty bývalej Silocentrály. Súčasne budú pokračovať aj práce na rekonštrukcii objektu bývalého internátu na Páričkovej ulici.

Samotnej asanácii bude predchádzať odpojenie dotknutých objektov od všetkých inštalačných sietí, teda od plynu, vody aj elektriny. Bývalí nájomcovia objektov boli o tomto postupe vopred informovaní a požiadaní, aby priestory včas uvoľnili.