• SK Articles
  • 18.7.2016

Zanedbaný objekt na Páričkovej ulici sa zmení na moderný bytový dom

Spoločnosť YIT Slovakia začne v auguste tohto roka s rekonštrukciou objektu na Páričkovej ulici, ktorý sa nachádza na okraji areálu bývalej Cvernovky. S rekonštrukciou budovy sú spojené asanačné a dočisťovacie práce v areáli, ktoré investor realizuje v týchto dňoch na základe platných povolení. Práce začnú asanáciou bývalej jedálne a vrátnice, ktoré už dávno neslúžia svojmu účelu a nemajú žiadnu architektonickú ani pamiatkovú hodnotu.

Obnovou objektu na Páričkovej pri Dulovom námestí vznikne moderný mestský bytový dom, ktorý ponúkne 88, prevažne malometrážnych 2-izbových bytov a 5 obchodných priestorov na prízemí. Zrekonštruovaný objekt bude vo svojom materiálovo-technickom prevedení plne rešpektovať industriálnu minulosť lokality, a tomuto konceptu budú prispôsobené všetky použité materiály na fasáde aj v interiéri. V rámci návrhu projektu, ktorý dostal názov PARI, sa uvažuje aj o zelenom vnútrobloku so zachovaním pôvodnej zelene. S predajom bytov začne YIT Slovakia v najbližších týždňoch.

 

Súčasná situácia - vrátnica a jedáleň.              Zdroj: YIT Slovakia

 

Vizualizácia projektu PARI - objekt po rekonštrukcii.              Zdroj: YIT Slovakia

 

Riešenie areálu Cvernovka má vzísť z architektonickej súťaže. 

Čo sa týka ďalších objektov v zóne Cvernovka, v pamiatkovo chránenej budove starej Pradiarne, ktorá je jeho súčasťou, v súčasnosti stále prebieha pamiatkový výskum. V dohľadnom čase bude nasledovať jeho vyhodnotenie, ktoré určí rozsah projektu pamiatkovej obnovy. 
 
YIT Slovakia si uvedomuje jedinečnosť a hodnotu areálu bývalej Cvernovky, a preto po zvážení všetkých okolností chce najvhodnejšie riešenie celej zóny hľadať tým najtransparentnejším spôsobom - prostredníctvom medzinárodnej architektonickej súťaže. Jej cieľom je nájsť najvhodnejší koncept novej mestskej štvrte vo vzájomnej synergii unikátnej bratislavskej lokality a jej historického odkazu s novou modernou architektúrou. V koncepte sa taktiež počíta s aplikáciou aktuálnych trendov v oblasti energetickej a prevádzkovej efektívnosti. Súťaž by mala klásť dôraz aj na kreatívne riešenie verejných priestorov, ktoré by mali priniesť pridanú hodnotu nielen budúcim obyvateľom Cvernovky ale celej širšej lokalite. Hlavným cieľom je oživiť v súčasnosti chátrajúci priemyselný areál, zachovať a zrekonštruovať chránené dedičstvo minulosti a vytvoriť unikátny mestský blok v ideálnom prepojení bývania, občianskej vybavenosti a zelene a tým priniesť „nový život “ do centre Bratislavy. Detaily zadania súťaže, ako aj členovia poroty budú známi na jeseň.