• SK Articles
  • 11.9.2016

YIT Slovakia vyhlásila medzinárodnú architektonickú súťaž na ideové a urbanistické riešenie areálu bývalej Cvernovky

Majiteľ areálu bývalej Bratislavskej Cvernovej továrne, verejnosti známej ako „Cvernovka“, spoločnosť YIT Slovakia, vyhlásila 5. septembra 2016 medzinárodnú architektonickú súťaž na ideové a urbanistické riešenie celej lokality. Cieľom súťaže je vytvoriť novú atraktívnu mestskú štvrť, ktorá by doplnila už vysoko urbanizované a rýchlo sa rozvíjajúce územie východného centra Bratislavy. Vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov súťaže by malo prebehnúť koncom roka 2016. Následne YIT Slovakia plánuje zrealizovať výstavu, počas ktorej budú prezentované všetky súťažné návrhy.

YIT Slovakia si uvedomuje jedinečnosť a hodnotu areálu bývalej Cvernovky, a preto sa rozhodla ísť cestou transparentnej súťaže, v ktorej oslovila viaceré renomované architektonické ateliéry zo Slovenska aj zahraničia. Súťaž vytvára ideálne predpoklady pre nájdenia najlepšieho riešenia pre celú lokalitu. Garanciou toho, že zo súťaže vzíde riešenie, ktoré bude rešpektovať nielen súčasné trendy ale aj špecifiká a obmedzenia tejto lokality, bude zloženie poroty, do ktorej boli prizvaní zástupcovia magistrátu hlavného mesta a mestskej časti Ružinov. Odbornými garantmi súťaže sú taktiež ostatní členovia poroty a to zástupca vedenia fakulty architektúry v Bratislave, zástupcovia investora a všeobecne rešpektovaní architekti a urbanisti. Celá súťaž je overená Komorou architektov čo výrazne zvyšuje jej kredibilitu.

Jedným z členov poroty je aj odborník na verejné priestory Igor Marko z ateliéru Marko and Placemakers, ktorý má zo svojho pôsobenia v Londýne bohaté skúsenosti z konverzie a integráciou bývalých priemyselných areálov.

Zámerom súťaže je nájsť najvhodnejší koncept novej štvrte vo vzájomnej synergii jedinečnej bratislavskej lokality a jej historického odkazu s novou modernou architektúrou a s funkčným zakomponovaním pamiatkovo chráneného objektu bývalej Pradiarne. V koncepte sa taktiež počíta s využitím aktuálnych trendov v oblasti energetickej a prevádzkovej efektívnosti. Areál bývalej Cvernovky má veľký potenciál pre vytvorenie vitálnej mestskej štvrte, ktorá naplní potreby kvalitného života v meste a zároveň prinesie pridanú hodnotu nielen jej obyvateľom, ale celej lokalite.